News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 29, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระบบบริหารการอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเป็นเอกภาพครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ซึ่งเป็นผลให้เกิด "ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ" ขึ้นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ดำเนินการ และกำกับการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ.2520 รัฐบาลสมัย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อเป็น "ทบวงมหาวิทยาลัย" และให้ยกฐานะเป็นทบวงอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง มีหน้าที่กำกับดูแล ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ต.ค. 49 
 
ชูวิชาการกระชับสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเวียดนาม อย่างมาก ถึงแม้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเวียดนามเป็นจำนวนมาก เช่น ปี 2548 มีคนไทยมาเที่ยวเวียดนามประมาณ 8 หมื่นคน และปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้น โดยเมื่อกลางปีมี 6 หมื่นคน เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะมีคนไทยมาเที่ยวเวียดนามเกินกว่าแสนคน แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า แต่ละปีชาวเวียดนามให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่าคนไทยมาเที่ยวเวียดนามเสียอีก ซึ่งจากความสนใจของชาวเวียดนามดังกล่าวรัฐบาลจึงได้สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวเวียด นาม เป็นทุนการศึกษาปีละ 140 ทุน โดยการส่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มาสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย 5 แห่ง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  2 ต.ค. 49 
 
ทีม มศว ชำแหละโรงเรียนในฝัน
รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทำงานวิจัยเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ตามนโยบายรัฐบาลที่แล้ว โดยจุดประสงค์ของสำนักงานปลัด ศธ.ต้องการให้ทีมวิจัยศึกษาดูว่า หลังจากที่ดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ไประยะหนึ่งแล้วมีผลเป็นอย่างไร เข้าสู่เป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการเป็นโรงเรียนในฝันในอนาคตต้องเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนในฝันที่ผ่านมาได้ถูกแบ่งออกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน จำนวน 85 โรงเรียน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ จากนั้นก็ขยายลงสู่โรงเรียนประจำตำบล ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาส โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน 3 เรื่อง เพื่อเข้าสู่การเป็นโรงเรียนในฝันให้ได้ โดยเน้นเป้าหมายว่า โรงเรียนต้องมีระบบสารสนเทศที่ดี
หนังสือพิมพ์มติชน:  2 ต.ค. 49 
 
กฐินพระราชทานวัดบรมธาตุไชยาฯ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ (มศว) เผยว่า มศว จะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 ไปทอด ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค.2549 ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ทอดกฐินเพียงแค่เงินทำบุญเท่านั้น มศว จะจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ซึ่งร่วมมือกับคณะต่างๆ อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สหเวชศาสตรื เภสัชศาสตร์ พลศึกษา และพยาบาลศาสตร์ บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  2 ต.ค. 49 
 
ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ สั่งลาเก้าอี้ "เลขาธิการ กกอ."
ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงการทำงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่อุดมศึกษาไทยต้องมุ่งไปในอนาคต ก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2549"ผมมีโอกาสพบ พล.อ.สนธิอยู่ครู่หนึ่ง ท่านถามว่าควรรื้อทั้งหมดดีหรือไม่ ผมก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ใช้อยู่สร้างปัญหามาก ทั้งการรวมกระทรวงศึกษาธิการ การกระจายอำนาจ การถ่ายโอนสถานศึกษา ซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติ ปัญหาการเรียนการสอน และการนำทบวงมหาวิทยาลัยเดิมมาผูกไว้กับ ศธ.ทั้งที่บริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่างกัน..."
หนังสือพิมพ์มติชน:  2 ต.ค. 49 
 
สทศ.-สกอ.ฟันธงสอบเอเน็ตไม่มีอัตนัย
ที่ประชุมได้ข้อตกลงว่าในการสอบปี 2550 สทศ.จะรับผิดชอบจัดสอบโอเน็ต ส่วน สกอ.รับผิดชอบจัดสอบเอเน็ตและจัดสอบวิชาเฉพาะ และ สกอ.ก็พร้อมให้ความร่วมมือ สทศ. อย่างใกล้ชิด ส่วนข้อสอบเอเน็ตนั้นได้ข้อสรุปว่า จะไม่มีอัตนัย แต่ สกอ.จะเน้นให้ผู้ออกข้อสอบต้องออกข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งข้อสอบปรนัยก็สามารถวัดการคิดวิเคราะห์ได้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  29 ก.ย. 49 
 
รัฐธรรมนูญใหม่กับสาระการศึกษา จับตาคงมาตรา"เรียนฟรี 12 ปี"?
"เรียนฟรี 12 ปี" แม้หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาจะหยิบขึ้นมาวางแนวทางเพื่อให้สอดรับกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่จนถึงขณะนี้ เรียนฟรี แต่ไม่ฟรีจริง ก็มีให้เห็นอยู่เสมอๆ คำถามคือทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  29 ก.ย. 49 
 
ติงแยก สกอ.ออกจาก ศธ.อย่าฉวยโอกาส แนะควรทำตามขั้นตอนรอรัฐมนตรีคนใหม่ช่วยดัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาร่วมหารือและมีข้อสรุปว่า จะขอแยก สกอ. ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และจัดตั้งกระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย โดยได้ยื่นหนังสือเพื่อเสนอต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ไปแล้วนั้น
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  27 ก.ย. 49 
 
ศธ.เสนอ คปค.ถ้าจะผ่า ศธ.ขอตั้งเป็น 3 ทบวง
ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องการแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยว่า คณะกรรม การบริหาร สมศ. ได้หารือถึงเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะดูให้ถ่องแท้ว่าปัญหาของอุดมศึกษาอยู่ที่ระบบโครงสร้างหรืออยู่ที่พฤติกรรมการบริหาร และเมื่อรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก็ปรับแก้ในจุดนั้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐก็เตรียมออกนอกระบบทั้งหมดอยู่แล้ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  27 ก.ย. 49 
 
"สทศ"ชี้ปฏิรูปการปกครองไม่กระทบแอดมิสชั่นส์50
นางอุทุมพร จามรมาน ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่า ตนเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2550 จนทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการสอบโอเน็ต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 และการสอบเอเน็ต ที่จะสอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2550 ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจัดสอบได้ในวันและเวลาที่ประกาศไว้
หนังสือพิมพ์มติชน:  27 ก.ย. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405]  406  [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online