News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 30, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

"เพชรในตม" สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์
โครงการเพชรในตม
เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยให้โอกาสแก่เยาวชน ที่มาจากครอบครัวยากจน ซึ่งเรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีประสบการณ์และความรู้ เพิ่มเติมในเรื่องใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้นี้กลับไปเผยแพร่และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีอุดมการณ์ เสียสละ เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ดูงานเมืองผู้ดี..."ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) กระซิบว่าตอนนี้ผมได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยจะเชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ไปเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการร่วมกันผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  29 พ.ค. 57 
 
มหา'ลัยเคาะรับตรงพร้อมกันวิชาสามัญใช้'ข้อสอบกลาง'
นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการหารือพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) รวมทั้งอธิการบดี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากนักเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ คาดว่าน่าจะเริ่มจัดสอบได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม ขณะที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียนรับอาเซียนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดรับตรงร่วมกัน
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 พ.ค. 57 
 
ทพญ.สิริพักตร์ เฮงรัศมี ไม่ใช่แค่ฝันแต่ต้องทำได้จริง
คุณหมอแนน" เป็นสาวสวยของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แต่ความที่สมองระดับเลิศจึงสามารถต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "คุณหมอแนน"เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
โพสต์ทูเดย์:  28 พ.ค. 57 
 
ดูงานสอน
คณาจารย์จากประเทศอียิปต์ และคณะนักศึกษา ป.โท คณะศึกษาศาสตร์มศว ประสานมิตร เข้าศึกษาดูงานการสอนตามรูปแบบการสอนที่มุ่งประสบการณ์ภาษา(มปภ.) ระดับ ป.1-3 ที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษา ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนอม่วง อ.จัตุรัส สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
สกอ.พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งถึงการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยคณะผู้จัดการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และจะได้สอดแทรกข้อคิดที่ดีในการทำวิจัยและดำเนินชีวิตการเป็นนักวิจัยอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวิจัยอาชีพ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  27 พ.ค. 57 
 
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในโอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกี่ยวกับความจำเป็นของการต้องเร่งศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2526 ความตอนหนึ่งว่า
"...วิชาการต่างๆ ในสังคมทุกวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คนที่เรียนจบสูงๆ ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรทำการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ก็จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..."
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
อบรมภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business English, E-mail Writing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16219, 16220-21, 16292 หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hu.swu.ac.th/
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  27 พ.ค. 57 
 
พัฒนาคุณธรรม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานคือ มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษา ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อเร็วๆ นี้
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  27 พ.ค. 57 
 
'ปฐมวัย'วาระโลก วาระเรา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.เจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเด็กอายุขวบครึ่ง - 5 ขวบเต็มในการดูแลถึง 285 คน ก็ขอตั้งเป้าหมายเป็น "ต้นแบบ" ของ ศพด. เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงคือ ทีม COACT: Capacity of a Community Treasures (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำรูปแบบการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพื่อความเป็นเลิศใน "5 ระบบหลัก"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  26 พ.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259]  260  [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online