News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 14, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2559
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2559 ให้ คนแรกเป็นหนุ่ม มศว ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสฎฐวุฒิ ชนะภัย ที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนออกไปทำงานจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรม สถานจุดองครักษ์...
เสฎฐวุฒิ บอกถึงความรู้สึกในสิ่งที่ทำว่า "เป็นความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์"...
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  12 มิ.ย. 60 
 
เดินตามพระบรมราโชวาท'...มีความเพียรที่บริสุทธิ์..
พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522 ความว่า
"...การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรู้สึกเหนื่อยลำบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้วก็จะกลับเป็นพลังสำคัญ ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานอย่างจริงจัง ด้วยใจร่าเริง และเมื่อใดพลังของความเพียรนั้นเกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็ว..."
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  12 มิ.ย. 60 
 
"ปนัดดา" ปาฐกถาพิเศษ งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นประธานเปิดงาน "โรงเรียนสาธิตวิชาการ ครั้งที่6" จัดโดยโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน อาทิ สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒปทุมวัน, สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา, สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นต้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สาธิตก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  12 มิ.ย. 60 
 
ระบบใหม่เข้ามหาวิทยาลัยคัด 5 รอบ ได้ 1 สิทธิ
ทปอ.ก็กำลังเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกลุ่มเป้าหมายใน 4 ภูมิภาค โดยครั้งที่ 1 ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และครั้งที่ 4 วันที่ 13 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  9 มิ.ย. 60 
 
ส.ค.ศ.ท.ถกประเด็นเปิด-ปิดภาคเรียน
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ส.ค.ศ.ท.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูอย่างมาก เพราะไม่สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ที่เป็นสถานที่ฝึกประสบ การณ์วิชาชีพของนิสิต นักศึกษาครู โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ทำให้ไม่มีสถานศึกษาให้ ผู้เรียนครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่มีครูพี่เลี้ยงช่วยฝึกประสบการณ์การสอนให้
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  6 มิ.ย. 60 
 
มศวเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
ผศ.ดร.รวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว บอกเล่าว่า ในฐานะที่ มศว เป็นสถาบันการศึกษา การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่าเราโชคดีและได้รับประโยชน์มาก เพราะนิสิต ครูอาจารย์ นักวิจัยสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ ผ่านงานการแสดง ผ่านศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ มณฑลของจีน ขณะเดียวกัน การเชื่อมโลกเข้าหากันโดยผ่านงานศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเรียนรู้ผู้คน ความคิด ความรู้สึก นิสัยใจคอของกันและได้เป็นอย่างดี และจะก้าวไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 มิ.ย. 60 
 
เล็งปรับแผนพัฒนาภูมิภาคเพิ่ม'อีอีซี-5จว.ชายแดนใต้'
จะมีการตั้ง อินโนเวชั่น ฮับ 5 ด้าน ได้แก่ กลุ่มเกษตร และอาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มสุขภาพและความงาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มครีเอทีฟ จะร่วมมือกับ 9 เครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  5 มิ.ย. 60 
 
หลักสูตรครูกลับไปเป็น4ปีเหมือนเดิม
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ในการประชุม ส.ค.ศ.ท. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเห็นตรงกันว่า คุณภาพการผลิตครูในหลักสูตร 5 ปีนั้นไม่ได้แตกต่างจากการผลิตครู 4 ปี และการเพิ่มเวลาเรียนอีก 1 ปี ยังทำให้เกิดความสูญเสียทางโอกาสของนิสิตนักศึกษา ดังนั้น ส.ค.ศ.ท.จึงเสนอให้กลับไปผลิตครูในหลักสูตร 4 ปีเหมือนเดิม และเมื่อปรับหลักสูตรเป็น 4 ปีแล้วจะต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตครูให้เข้มข้นขึ้น ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่จะมาเรียนครู โดยเน้นการพัฒนาด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  5 มิ.ย. 60 
 
ทปอ.ลงมติ'TCAS'ชื่อใหม่แทน'แอดมิชชั่น'
ทปอ.แถลง "TCAS" ชื่อใหม่ ระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันในระบบกลางแทนแอดมิชชั่น เริ่มปีการศึกษา 2561 แบ่งรับสมัคร 5 รอบ 1 คน 1 สิทธิ์ "สุชัชวีร์" เผยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 54 แห่ง รับนักศึกษาได้ 206,506 คน ผู้สนใจดูรายละเอียดผ่าน http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.เป็นต้นไป
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 มิ.ย. 60 
 
1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบกทีเคปาร์ค
นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ผลงานโดย นักศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พวกเราเปิดโอกาสให้คุณได้เห็น ได้ฟังสิ่งที่อยู่แต่ในตำรา เชิญทุกท่านร่วมลุ้นความฝันของฉลามวาฬในงาน 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก : นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 จัดโดยนักศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  29 พ.ค. 60 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104]  105  [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online