News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2022
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is September 25, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

สมศ.วางระบบประเมินม.รัฐ
ความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสมศ. ในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ ปี 2550 ว่า สมศ.ได้เสนอแนะว่าการวัดและประเมินผลควรเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการทำงาน เพราะเป็นการประเมินในปีที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการของก.พ.ร.ยอมรับข้อเสนอ จึงเกิดการประสานงานเชื่อมโยงระบบการประเมินของสมศ.ที่ ก.พ.ร.จะประเมินมหาวิทยาลัยรัฐ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  9 พ.ย. 49 
 
เผยผลวิจัยโครงการอาหารร.ร.ตชด.บ้านถ้ำผึ้ง น.ร.มีข้าวกลางวัน-มีทักษะ"เพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์"
ผศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลการวิจัยโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษาการดำเนินงานตามโครงการ ณ โรงเรียนตำรวจชายแดน (ตชด.) บ้านถ้ำผึ้ง จ.ราชบุรี ว่า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็น 1 ใน 8 โครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงริเริ่มเป็นโครงการแรกๆ ทั้งทรงให้ความสนใจอย่างมาก จากการทำวิจัยประมินผลพบว่าแผนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตชด.มีลักษณะผสมผสานระหว่างโรงเรียนกับโรงพัก ชุมชนผสมผสานระหว่างชาวไทยพุทธ และชาวกะเหรี่ยงคริสต์ ซึ่งมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันได้เป็นอย่างดี
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 พ.ย. 49 
 
"มศว"จัดสัมมนาทิศทางแอดมิสชั่นส์
รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะศึกษาศาสตร์โดยภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษาจะจัดเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Admissions : สภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคต" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์มติชน:  7 พ.ย. 49 
 
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงจะช่วยชาติได้
การได้มาซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ทั้งภาคการเมือง/ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสร้างระบบการทดสอบระดับชาติ เพื่อเป็นกลไกในการประเมินผลของระบบและปรับปรุงระบบให้เพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรื่อยไป
หนังสือพิมพ์มติชน:  7 พ.ย. 49 
 
เผยสมรรถนะการศึกษาไทยลดฮวบ
นายอำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ศึกษารายงานการเปรียบเทียบสมรรถนะของประเทศไทยกับนานาชาติเพื่อให้ทราบศักยภาพของไทยในเวทีสากล โดยใช้ดัชนีของ International Institute for Management Development (IMD) ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันลดลงจากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 32
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  6 พ.ย. 49 
 
ชงสำนักงบฯเพิ่มรายหัวกว่า1.7หมื่นล.
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการเสนอขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 ว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศธ.ได้จัดทำคำของบประมาณ เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวเสนอต่อสำนักงบประมาณเพิ่มอีกกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ใช้งบฯส่วนนี้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทต่อปี
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 พ.ย. 49 
 
มศว ยุค ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  3 พ.ย. 49 
 
แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยกรณีที่นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เสนอแนวคิดให้ปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยขอให้มีหน่วยงานระดับกรมอยู่ภายใต้ สพฐ.คิดแบบแยกส่วนและใช้จังหวะไม่เหมาะ เพราะหลายส่วนของระบบการศึกษาพยายามพูดถึงการเชื่อมโยง และต้องมีเอกภาพ ทั้งนี้ ไม่อยากให้โยนบาปให้แก่กัน โดยเฉพาะการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ มักโยนบาปให้แก่กันอยู่เสมอ
หนังสือพิมพ์มติชน:  1 พ.ย. 49 
 
บอร์ด สทศ.มีมติแบ่งประเภทผู้สอบ O-NET แยกละเอียดยิบ 3 กลุ่ม
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน ได้มีหนังสือที่ สทศ.0001/1565 แจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2549 โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการแบ่งประเภทของผู้ที่สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2549 ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ไม่ต้องสมัครสอบ และไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสอบ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบในปีการศึกษา 2549 (พ.ศ.2550) สายสามัญทุกสังกัด เช่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานการศึกษาเอกชน (สายสามัญ) รร.สาธิตทั้งหมด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.ในสังกัดกรุงเทพฯ เทศบาล เมืองพัทยา ให้ รร.หรือสถานศึกษาเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อมาที่ สทศ.ภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  31 ต.ค. 49 
 
ศธ.ผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน-ลดภาษี
นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและคณะได้เข้าพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้ช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน ที่ได้ยกร่างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ ปรับลดภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรียนเอกชน
หนังสือพิมพ์มติชน:  31 ต.ค. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368]  369  [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [ Next -> ]

News Clips Online