News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2021
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
             
 Today is May 7, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษา "วิจิตร"ไม่ติดใจรัฐบาลใหม่ฟื้น"1อ.1ทุน"
นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ ศธ.เสนอ โดย ศธ.ได้เสนอผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา พร้อมยุทธศาสตร์ 6 ประการ ดังนี้ 1.เตรียมความพร้อมเด็ก และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเตรียมความพร้อมให้เด็กอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียน ป.1 โดยเฉพาะครอบครัวในชนบทพื้นที่ห่างไกล
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 ม.ค. 51 
 
สมศ.ประกาศชื่อรร.ตกประเมินรอบ2บนนสพ.
ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบ 2 ของสถานศึกษาทุกสังกัด ที่ได้ประเมินในปีงบประมาณ 2549-2550 พบว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย 13,356 แห่ง ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ 81.39% ในจำนวนนี้ มีคุณภาพดี 54.73% ส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,097 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ขั้นต่ำ 76.51% แต่มีคุณภาพดี 49.49%
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 ม.ค. 51 
 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล โครงการนิสิตเพชรในตม ประจำปี 2551
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดย พล.ต.กสิกร คีรีศรี รองแม่ทัพภาคที่ 4 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร 5 ปี ตามโครงการ “นิสิตเพชรในตม” ประจำปี 2551
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  22 ม.ค. 51 
 
สกศ.เผย6ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ"ศึกษา"
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรวบรวมนวัตกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) ซึ่งได้กำหนดให้มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ม.ค. 51 
 
วิจิตร"อำลาเก้าอี้"รัฐมนตรีศธ." ฝากพัฒนา3หมื่นครูไร้วุฒิป.ตรี
นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอำลาจากจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ว่า ได้ฝากให้คุรุสภาเร่งพัฒนาบุคลากรประจำการให้มีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะปัจจุบันมีครูที่ไม่จบปริญญาตรีประมาณ 30,000 คน และมีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิประมาณ 30,000 คน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารกับศึกษานิเทศก์ที่ลักลั่นกันอยู่ โดยศึกษานิเทศก์จบปริญญาโท แต่ผู้บริหารจบปริญญาตรี จึงต้องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารให้จบปริญญาโท
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ม.ค. 51 
 
โครงการเพชรในตมรุ่นที่ 23
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอพป.ในทุกภูมิภาคเข้าเป็นนิสิต โครงการเพชรในตมรุ่นที่ 23
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  19 ม.ค. 51 
 
รับนิสิต"เพชรในตม"รุ่น23
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติกร (ผอ.สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อที่ มศว ในโครงการ "เพชรในตม" รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 2-25 มกราคม
หนังสือพิมพ์มติชน:  18 ม.ค. 51 
 
มศว ถามชาวบ้านตั้งโพธิวิชชาลัย
จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนพิจารณ์เพื่อโครงการต้นแบบโพธิวิชชาลัย” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ณ วัดพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า โครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  18 ม.ค. 51 
 
ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม" รับสมัคร น.ร.ชั้นเด็กเล็ก
ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม" รับสมัคร น.ร.ชั้นเด็กเล็ก ประจำปี 2551
หนังสือพิมพ์มติชน:  18 ม.ค. 51 
 
ระดมกึ๋นร่างหลักสูตร"โพธิวิชชาลัย"
นายศานิตย์ นาคสุขศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มกราคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หนังสือพิมพ์มติชน:  17 ม.ค. 51 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301]  302  [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [ Next -> ]

News Clips Online