News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
June  2022
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
             
 Today is June 27, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

การเตรียมความพร้อมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน หารือเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกำหนดจะรับสมัครในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดสอบโดยส่วนกลาง หรือ สพฐ. และให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็น ผู้ออกข้อสอบนั้น ว่า เรื่องการจัดสอบและออกข้อสอบนั้นไม่กังวล เพราะกลุ่ม ส.ค.ศ.ท.มั่นใจในคุณภาพบัณฑิต แต่ที่กังวลคือ การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในสาขาขาดแคลน ซึ่งปีที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้คนที่จบสาขาอื่นมาสอบบรรจุเป็นครู อ้างว่าเป็นสาขาขาดแคลน แต่แท้ที่จริงไม่ได้ขาดแคลน เพราะมหาวิทยาลัยผลิตออกมาเพียงพอ และยังคงค้างอยู่ในบัญชีอีกจำนวนมาก
หนังสือพิมพ์มติชน:  27 เม.ย. 61 
 
คาด'ก.อุดมศึกษา'คลอดใน7เดือน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างระบบราชการ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมาตนได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องกลับมา ศธ.ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาทิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของ ศธ., สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ศธ.จึงต้องจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยมีหลักการว่าการตั้งกระทรวงใหม่จะไม่เพิ่มงบประมาณและไม่เพิ่มบุคลากร
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 เม.ย. 61 
 
ผลคัดเลือกทีแคสรอบแรกสละสิทธิ์เพียบ
จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. เผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ปรับ ปรุงกระทรวงทบวงกรม...,ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ....,ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษาพ.ศ....คาดว่าจะจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ในเดือน ก.พ.2562 ซึ่ง ทปอ.มีมติเอกฉันท์ คือ ทปอ.สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดตั้งกระทรวงโดยเร็ว เพื่อเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  24 เม.ย. 61 
 
มติทปอ.เอกฉันท์จี้รัฐบาล คลอดก.อุดมฯ-คาดก.พ.62
ายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ จ.นครนายก ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้รัฐบาลเร่งรัดเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 เม.ย. 61 
 
ทปอ.มีมติเอกฉันท์เร่งตั้งกระทรวงอุดมฯ
จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการยกร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม..., ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ในเดือน ก.พ.2562 ซึ่งที่ประชุม ทปอ. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คือ ทปอ.ให้การสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และมีมติขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาโดยเร็ว เพื่อให้เป็นกระทรวงเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  23 เม.ย. 61 
 
ทปอ.เร่งคลอดกระทรวงการอุดมศึกษา
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้รัฐบาลเร่งรัด เรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.)และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(สสอท.) จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากโครงการดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเกิดขึ้นอย่างน้อย 200 มหาวิทยาลัย และ 200 ชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 เม.ย. 61 
 
จี้ตั้งก.อุดมศึกษา หนุน200หลักสูตรขับเคลื่อนประเทศ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญทปอ.ครั้งที่2/2561 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ว่า ทปอ.มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการ ก.การอุดมศึกษาเป็นกระทรวงแนวใหม่ผลักดันอุดมศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และคาดว่าสามารถจัดตั้งก.การอุดมศึกษาได้ภายในเดือน ก.พ.2562
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  23 เม.ย. 61 
 
บอร์ดเกมนักพัฒนาความสุข สนุกพัฒนาสมองตามคำสอน'ร.9'
น้องปอ หรือ ด.ช.สานุพงศ์ อิ่มอร่าม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) บอกว่า หลังจากได้ลองเล่นเกมรู้สึกชอบมากได้รู้เรื่องราวโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 เกมนี้มีความสนุกตรงที่ช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาของแต่ละช่วงอย่างไร
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 เม.ย. 61 
 
ทปอ.หนุนตั้งกระทรวงอุดมฯ
ทปอ.หนุน ตั้ง ก.อุดมฯ เต็มที่ เชื่อเป็นหลักยกระดับมหา'ลัย เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ วอนให้มีการจัดตั้งโดยเร็ว หวังทันกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "สุชัชวีร์" เผยผล TCAS รอบ 1 มีผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วกว่า 6.5 หมื่นคน
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประ ธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้ง ที่ 2/2561 ว่า ทปอ.มีมติเป็น เอกฉันท์เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  23 เม.ย. 61 
 
มหาวิทยาลัยจิตอาสา
โครงการ "มหาวิทยาลัยจิตอาสา พัฒนาชุมชน" ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำความดีด้วยหัวใจ สิ่งที่น่าสนใจคือ คณาจารย์ นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ลงไปพัฒนา ดูแล พื้นที่และชุมชนบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยตามแต่ความถนัด และตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งปกติก็จะมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจากทุกมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่ความสามัคคีร่วมกันทำจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นครั้งแรก เป็นประวัติศาสตร์ เปรียบเสมือนการโยนหินจำนวนมากลงไปในแม่น้ำคราวเดียวกัน พร้อมกัน ก็จะก่อเกิดคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและประเทศชาติได้
โพสต์ทูเดย์:  23 เม.ย. 61 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]  107  [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [ Next -> ]

News Clips Online