News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2022
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is September 25, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

คณะวารสารศาสตร์ฯ จับมือ มสธ. จัดประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและ...
ณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ตอน "ที่สุดเลยเว้ยแก..." พร้อมการนำเสนอผลงาน วิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่สุดครบทุกรสชาติ อาทิ ซีรี่ส์สุดปัง "Project S" ภาพซ้ำของเพศหญิงในนิทาน จาก "คน" สู่ "ยอดคน" ยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ร่วมนำเสนองานและวิพากษ์งานวิจัยในลักษณะการเป็นกัลยาณมิตรและเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน อาทิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือพิมพ์แนวหน้า: 15 มี.ค. 63 -16 มี.ค. 63 
 
มศว ใช้ระบบออนไลน์รองรับการเรียนการสอน สู้โควิด-19
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้จัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปลายภาคปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางปฎับัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
โพสต์ทูเดย์:  13 มี.ค. 63 
 
พระบรมราโชวาท
คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ ทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือความขยันหมั่นเพียร. (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 มิถุนายน 2522)
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  13 มี.ค. 63 
 
ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยลดค่าเทอม-ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาหน้า
กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการในสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ กระทรวง อว. จึงได้ออกประกาศกระทรวง ฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้
โพสต์ทูเดย์:  13 มี.ค. 63 
 
ปรับทีแคส'64-66ส่อล่าช้า ชี้เหตุโควิด-19ระบาดหนัก
นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส เปิดเผยว่า จากที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วางแผนปรับปรุงระบบการรับสมัคร ทีแคส ปีการศึกษา 2564-2566 โดยจะประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ และลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ นั้น ขณะนี้ ทปอ.ปิดรับการประชาพิจารณ์แล้ว มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 2,180 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ผลการประชาพิจารณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรวมรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิสชั่นส์ แต่ประกาศผลการคัดเลือกในรอบนี้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนอันดับที่ผู้สมัครเลือกคณะ/สาขา ยังมีข้อถกเถียงเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนต้องการเลือก 10 อันดับ และกลุ่มผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป รวมถึงมหาวิทยาลัย อยากให้เลือกเพียง 6 อันดับ เพราะมหาวิทยาลัยกังวลว่าหากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในลำดับท้ายๆ อาจไม่เลือกเรียน และไปสมัครรอบอื่นแทน
หนังสือพิมพ์มติชน:  12 มี.ค. 63 
 
เร่งสรุปประชาพิจารณ์พัฒนาระบบทีแคส
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564-2566 ทางเว็บไซต์นั้นมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 2,180 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล โดยจะมีการประชุมปลายเดือน มี.ค.นี้ เพื่อสรุปและเสนอ ทปอ. ในเดือน เม.ย.นี้ต่อไป โดยเบื้องต้นผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรวมทีแคสรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชัน และเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์เรื่องการสละสิทธิ์โดยเห็นว่าไม่ควรให้สละสิทธิ์ข้ามรอบ ควรดำเนินการให้จบภายในรอบนั้นๆ สำหรับอันดับการเลือกคณะ/สาขา ซึ่งมีข้อเสนอให้เลือก 6 อันดับ 8 อันดับ และ 10 อันดับ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เกินร้อยละ 50 ต้องการ 10 อันดับ ส่วนผู้ปกครอง คนทั่วไป โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ต้องการ 6 อันดับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  12 มี.ค. 63 
 
ต่อยอดองค์ความรู้
นายทนิธิ์ อิสรินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกวางแผนการเงินและงบประมาณ พร้อมด้วย นายจิรายุส โชควิทยา (ซ้าย) ผู้อำนวยการ แผนกสื่อสารการตลาด "เคทีซี" หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ "KTC Offer เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน" เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางการเงิน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงานในอนาคตต่อไป ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  4 มี.ค. 63 
 
ESRI จับมือ'มศว'บรรจุ GIS ลงหลักสูตรสร้างบุคลากรป้อนตลาดแรงงานยุคใหม่
นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาประเทศทั้งการวางผังเมือง ก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ขุดเจาะพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ล้วนต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญและบุคลากรเฉพาะ ด้านที่สามารถนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งจากข้อมูลตำแหน่งงานใน LinkedIn ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS ทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 30,000 ตำแหน่ง โดยในประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัว ทำให้ตำแหน่งงานที่เปิดรับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และนักวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นตำแหน่งที่องค์กรต้องการมากอันดับต้น ๆ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  3 มี.ค. 63 
 
พัฒนาหลักสูตร
นาถ ลิ่วเจริญ ปธ.กก.บริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี และ ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผจก.ทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสัญญาร่วมกับ รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเทคโนโลยี GIS บรรจุหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสริมทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS โดยมี รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์มติชน:  2 มี.ค. 63 
 
ลงนามร่วมมือ
นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี ลงนามสัญญาร่วมกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีนำเทคโนโลยี GIS บรรจุหลักสูตรสร้างบุคลากรไอทีป้อนตลาดแรงงานรับโลกยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  2 มี.ค. 63 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]  53  [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [ Next -> ]

News Clips Online