News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 24, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

มหา'ลัยเปิด14มิย.
อว.ให้มหาวิทยาลัยเปิด14มิ.ย.

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนเป็นต้นไป ตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อ โควิด-19 โดยให้ใช้การสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ ตามสถานการณ์ในพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย
หนังสือพิมพ์มติชน:  14 พ.ค. 64 
 
วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่าย สร้าง "นักวิจัยรุ่นใหม่"
วช. จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขึ้น
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  11 พ.ค. 64 
 
วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  11 พ.ค. 64 
 
“FINANSIA” มอบทุนการศึกษาผู้ชนะ “HERO Stock U-Challenge”
พิธีมอบรางวัลแบบ Online กับโปรเจคใหญ่แห่งปี “HERO Stock U-Challenge” การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองสุดท้าทายกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้นอัจฉริยะ Finansia HERO ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล ประธานในพิธีโดย คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ซ้าย) กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และคณะอาจารย์จากทั้ง 9 มหาวิทยาลัยระดับประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  28 เม.ย. 64 
 
CEA จับมือ CCI เปิดโครงการ Grand Master เฟ้นหาและยกระดับช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “CCI ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่เปรียบเสมือนหน่วยผลิต ผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคงให้รากฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความเข้มแข็ง ทั้งการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะ เสริมประสบการณ์ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สร้างให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฃองประเทศได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน CCI ก็มุ่งสร้าง และพัฒนา
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  27 เม.ย. 64 
 
เซ็นสัญญาใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยีจุลินทรีย์ โพรไบโอติก
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว และ นพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์วิโนน่า เซ็นสัญญาใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยีจุลินทรีย์ โพรไบโอติก วิจัยพัฒนาสนับสนุนภาคธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  26 เม.ย. 64 
 
วิจัยพัฒนา
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมศว และ นพรัตน์ สุขสราญฤดี จากแบรนด์วิโนน่า ลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สายพันธุ์ MSMC39-1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  21 เม.ย. 64 
 
กทม.-ลงนาม
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์วิโนน่า ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC39-1 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  21 เม.ย. 64 
 
ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์วิโนน่า ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์ โพรไบโอติกสายพันธุ์ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์สำหรับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชน โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ ชัยรัตน์ แสงจันทร์ รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา:  21 เม.ย. 64 
 
CEA จับมือ CCI เปิดโครงการ Grand Master
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “CCI ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่เปรียบเสมือนหน่วยผลิต ผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคงให้รากฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความเข้มแข็ง ทั้งการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะ เสริมประสบการณ์ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สร้างให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฃองประเทศได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน CCI ก็มุ่งสร้าง และพัฒนา เครื่องมือหรือช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจ ได้ร่วมกิจกรรม ฝึกฝนทักษะ เพิ่มประสบการณ์และยกระดับฝีมือ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  9 เม.ย. 64 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]  50  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [ Next -> ]

News Clips Online