News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 13, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'มศว' สร้างเครื่องดนตรีไทยให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญา
น.ส.เทพิกา รอดสการ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า งานวิจัยระดับปริญญาเอก ซึ่งได้เรียนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำงานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ชุดอุปกรณ์ดนตรีแบบประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 มี.ค. 57 
 
หลักสูตรล่าม
สุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ นครนายก และพัชร พิพิธกุล รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรล่ามประชาคมอาเซียน ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  3 มี.ค. 57 
 
สร้างเครื่องดนตรีเพื่อเด็กบกพร่องช่วยพัฒนาสมอง
สร้างเครื่องดนตรีเพื่อเด็กบกพร่องช่วยพัฒนาสมอง
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  3 มี.ค. 57 
 
เคลียริ่งเฮ้าส์ปี 57
เคลียริ่งเฮ้าส์ปี57...สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (สอท.) ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 18 สถาบัน ดังนี้
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.มหาวิทยาลัยทักษิณ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.มหาวิทยาลัยนครพนม 9.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11.มหาวิทยาลัยมหิดล 12.มหาวิทยาลัยศิลปากร 13.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 17.สถาบันพระบรมราชชนก 18.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  27 ก.พ. 57 
 
เชิดชูเกียรติ
พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)แสดงความยินดีกับนักวิจัยทุน สวก.ที่ได้รับรางวัลในปี 2556 อาทิ ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
โพสต์ทูเดย์:  27 ก.พ. 57 
 
อบรมภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEFL, Business สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2260-1661, 0-2260-1770-7 หรือ www.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  26 ก.พ. 57 
 
'หมอยา...talent'ปี 4 'ม.นเรศวร'สุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชญานิศ บุณนาศักดิ์ และปัจนันท์ พัฒพงษ์ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  26 ก.พ. 57 
 
ดนตรีไทยกระตุ้นเด็กปัญญาอ่อน
น.ส.เทพิกา รอดสการ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางค ศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า งานวิจัยระดับปริญญาเอกซึ่งได้เรียนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ชุดอุปกรณ์ดนตรีแบบประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  26 ก.พ. 57 
 
หนุน'สเต็มฯ'ปั้นนักวิทย์ ตั้งศูนย์สเต็มนำร่อง 10จังหวัด
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความเห็นในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศว่ายังมีปัญหาติดขัดมากมาย โดยเฉพาะการขาดความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบาย จากการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การเปลี่ยนผู้บริหารในกระทรวงศึกษา นอกจากนี้การบริหารที่แยกเป็น 5 แท่ง ทำให้ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งตนมองว่าควรแบ่งหน้าที่ให้ชัดและการพัฒนาการศึกษาไม่ควรมองเฉพาะด้านต้องมองแบบองค์รวม
หนังสือพิมพ์มติชน:  25 ก.พ. 57 
 
สวก.แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย5ท่าน
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ด้านรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อซัลโมเนล่าในผลิตภัณฑ์อาหาร"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เชื้อแบคทีเรีย ซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) เป็นเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร การปนเปื้อนเชื้อนี้ในสัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร เช่นสุกร ไก่ วัว
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย:  24 ก.พ. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]  210  [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online