News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 13, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ที่เปิดสอนภาษาเกาหลี
สพฐ.พิจารณาแล้วว่าแนวโน้มนักเรียนที่สนใจเรียน ภาษาเกาหลี จะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับสพฐ.จึงได้ประสานไปยัง มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ที่เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์ และเปิดสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยพิจารณาจัดสอบรับตรง เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้เรียนที่มีความรู้ และมีทักษะภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีโอกาสเข้าเรียนต่อด้วย
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  11 ธ.ค. 57 
 
ติง'แพทยสภา'สับสนในหน้าที่
นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่แพทยสภาเคลื่อนไหวโดยออกจดหมายข่าวถึงสมาชิกแพทยสภาทั่วประเทศคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ.... ว่า หน้าที่ของแพทยสภา คือ การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมของแพทย์ ส่วนเรื่องสวัสดิการเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้กับประชาชน การที่แพทยสภาปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ จึงไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภา
หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ธ.ค. 57 
 
สสวท.รับสมัครผู้เข้ารับทุน สควค.ระดับ ป.โท
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 355 คน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นจำนวนเงิน 600 บาท
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  9 ธ.ค. 57 
 
รัฐศาสตร์กับอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในความคิดของผม การเรียนคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทำให้ผมได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ ทั้งในด้านของการทำงาน และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เข้ากับแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศนั้นต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
หนังสือพิมพ์มติชน:  4 ธ.ค. 57 
 
ห่วงสมุดพกความดีเป็นความดีเพื่อตัวเอง
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงสมุดพกความดีที่ใช้ประกอบในการคัดเลือกผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาว่า การใช้สมุดพกความดี มาประกอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหากทำไม่ละเอียดไม่ระมัดระวังก็จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยทำความดีเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น เช่นไปทำประโยชน์ที่วัด กวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ จากนั้นให้เจ้าอาวาสลงชื่อยืนยันว่ามาทำความดี
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  3 ธ.ค. 57 
 
โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม
...มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม เพื่อต้องการส่งเสริมและให้ประชาคมมศว และประชาชนในละแวกสุขุมวิท อโศกมนตรี เพชรบุรีตัดใหม่ เกิดจิตสำนึกทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ โดยจัดการแสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่ขึ้น โดยมีนิสิต นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะพลศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รามคำแหง ร่วมสืบสาน สอบถามได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 153
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  3 ธ.ค. 57 
 
จากคุณภาพไปสู่'โรงพยาบาลคุณธรรม'
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะ ได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างครูกับผู้บริหาร เพื่อสร้างพลังในการทำงานร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนแกนนำที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ด้วยการระดมความคิดภายใต้กรอบ "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" "ปัญหาที่อยากแก้" ได้ถูกนำไปเป็นโครงงานที่นักเรียนได้ริเริ่มพัฒนาความประพฤติของตน และ "ความดีที่อยากทำ" จะเป็นเข็มมุ่งในการทำความดีที่ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาจนเป็น "อัตลักษณ์ของโรงเรียน"
โพสต์ทูเดย์:  3 ธ.ค. 57 
 
มศว รับตรง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา เปิดรับสมัครสอบตรง มศว 58 ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  1 ธ.ค. 57 
 
ว่าที่แม่พิมพ์ของชาติ
ปิดท้ายกับว่าที่แม่พิมพ์ของชาติ "น้องพลอย" รักษิณา มาราช ครูฝึกสอนจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ทำหน้าที่ครูฝึกสอนได้อย่างโดดเด่น โดยเจ้าตัวบอกว่า ใฝ่ฝันอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก แม้รู้แก่ใจว่าครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ แต่ไม่เคยท้อ ยังมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้เด็ก ๆ อย่างเต็มที่...ขอเป็นกำลังใจให้จร้า........
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  1 ธ.ค. 57 
 
ผลการแข่งขัน "ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9"
ผลการแข่งขัน "ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9" รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ อากินะ บุญดี จากศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  28 พ.ย. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171]  172  [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online