News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2022
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is September 28, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

โอเน็ต ม.3 แบบดิจิทัล นำร่อง จ.ฉะเชิงเทรา
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 ที่สนามสอบ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมีนายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผอ.ร.ร.สาธิตฯให้การต้อนรับ โดยคุณหญิงกัลยากล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน ม.3 มีสิทธิสอบโอเน็ต จำนวน 450,081 คน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  15 ก.พ. 65 
 
"จัดการศึกษาชาติ" สู่การเรียนรู้แบบใหม่ในโลก
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ม.ค.2565 เห็นชอบอนุมัติจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา" ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาคนเพื่อนำ "ไทย" ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ภายในสิบปีข้างหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  15 ก.พ. 65 
 
สทศ.นำร่องสอบโอเน็ตระบบดิจิทัล
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 ที่สนามสอบ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมี นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผอ.ร.ร.สาธิตฯ ให้การต้อนรับ โดยคุณหญิงกัลยากล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่าปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน ม.3 มีสิทธิสอบโอเน็ต จำนวน 450,081 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 60,000 คน แสดงว่านักเรียนให้ความสำคัญและอยากทราบว่าความสามารถของตนเองในแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับใด ส่วนโรงเรียนสามารถนำผลสอบไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  14 ก.พ. 65 
 
'เสมา1'เร่งตั้งบอร์ดสมศ.ชุดใหม่
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.กพร.) ให้ดำเนินการจัดทำการสรรหาประธานและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลังจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่างมากว่า 3 ปีแล้ว โดยรับทราบว่าการทำงานด้านประเมินคุณภาพสถานศึกษาจะเป็นคณะกรรมการสมศ.ชุดรักษาการ ซึ่งเข้าใจว่าอาจทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ดังนั้นตนได้มอบหมายดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการสรรหาคณะกรรมการสมศ.ชุดใหม่แล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  14 ก.พ. 65 
 
มศว-พว.จับมือพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอน
ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กับสถาบัน พว. โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน พว. เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนต้องมีศักยภาพในทุกมิติ ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  11 ก.พ. 65 
 
วัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน
ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามการเสนอจัดทัพซี 10 ของ ตามข่าวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 7 ราย

แทนที่ สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ที่โยกนั่งผู้ตรวจราชการ ศธ.

เกิด 27 พฤษภาคม 2506 ปริญญาตรี กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ก.พ. 65 
 
‘มศว-พว.’ ร่วมมือกันขับเคลื่อน Active Learning ผลิตครูยุคใหม่
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าวว่า มศว เป็นฝ่ายผลิตก็เหมือนเป็นภาคทฤษฎี ดังนั้นการได้ร่วมมือกับ พว.ก็เป็นเหมือนการนำภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งตนเชื่อมั่นและคาดหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไปด้วยดี และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติได้
หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ก.พ. 65 
 
เรียน 'ปริญญาเอก'... อีก 1 รูปแบบ!?!
บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการรายวิชาในการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

1) พิจารณาสรรหาวิทยากรที่เหมาะสมเข้ามาสอนในรายวิชาที่ตนดูแล

2) จัดให้นักศึกษาปริญญาเอกเข้ารับการอบรมในรายวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น การอบรมผู้บริหาร สพฐ. ให้มีคุณวุฒิเชี่ยวชาญ หรือชำนาญการพิเศษ

3) จัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมในรายวิชาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นพันธมิตรร่วม เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นต้น
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  8 ก.พ. 65 
 
'แซนด์บ็อกซ์อุดมศึกษา'เครื่องมือผลิตคนคุณภาพ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1 ก.พ.2565 เห็นชอบ เรื่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือแซนด์บ็อกซ์การอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีมติมอบอำนาจให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องการจัดการศึกษาฯ และมีคำสั่งให้สถาบันอุดมศึกษา หรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาฯ แทนคณะรัฐมนตรี
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  7 ก.พ. 65 
 
อว.เปิด 22 หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในการเป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ระหว่าง อว.และสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง ว่า นี่คือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ ดังนั้น บุคลากรที่สถาบันอุดมศึกษา สร้างขึ้นมาต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ ระบบการผลิตคนของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  4 ก.พ. 65 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  10  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [ Next -> ]

News Clips Online