News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 22, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'บิ๋มมี่ ดาว มศว'เน้นกิจกรรมตั้งแต่ประถม
ดาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปี 2557 ในปีนี้คือ นางสาว เกณิกา วุฒิโชคบวร หรือบิ๋มมี่ อายุ 18 ปี เป็นบุตรของ ร.อ.ธนพล เสนะวัฒนา ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งแต่บิ๋มมี่ เรียนอยู่ระดับประถมศึกษา ส่วนคุณแม่คือ นางวรษา วุฒิโชคบวร ทุกวันนี้ บิ๋มมี่อยู่กับแม่ ซึ่งประกอบอาชีพทำธุรกิจไฟแนนซ์รถยนต์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  15 ก.ย. 57 
 
โฟกัสนโยบายศึกษาแก้ปัญหาตกต่ำ?
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในนโยบายข้อที่ 4 เฉพาะงานการศึกษามีการแยกออกเป็นนโยบายย่อยที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องดำเนินการหลักๆ 6 ข้อ ได้แก่ 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก 2.ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่และปรับปรุง ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 4.พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน และ 6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 ก.ย. 57 
 
อภ.มอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5" ขึ้น ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุน มูลค่า 1,930,000 บาท
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  15 ก.ย. 57 
 
อภ. สานต่อ โครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5"
องค์การเภสัชกรรมมอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 32 ทุนรวมเป็นเงิน 960,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  15 ก.ย. 57 
 
แรงบันดาลใจจากอวกาศ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนอกตำรา นำความรู้ ปูพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ล่าสุด เดินทางไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมี มิ้ง-พิรดา เตชะวิจิตร์ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเป็นตัวแทนคนไทยที่กำลังจะได้ขึ้นไปท่องอวกาศ เป็นผู้มาถ่ายทอดประสบการณ์ และบอกเล่าเกร็ดความรู้เรื่องอวกาศให้ฟัง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  12 ก.ย. 57 
 
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก ประจำปี 2557
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก ประจำปี 2557 (Prasarnmit Pre-test เด็กเล็ก) สำหรับน้องๆ ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2551-31พ.ค.2553 เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ และ บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง ผู้ปกครอง ครูผู้สอนสามารถประเมินศักยภาพ ความพร้อม และความสามารถของนักเรียน รวมถึงการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงในจุดที่ต้องแก้ไข
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  12 ก.ย. 57 
 
มศว สอดรับนโยบาย คสช.สร้างหลักสูตรยกระดับ SME
ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ มศว ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร รวม 52 ราย/ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  12 ก.ย. 57 
 
การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทย
คุณภาพการศึกษาในบ้านเรามันลดต่ำลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอันดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 7 ของอาเซียน ลดต่ำลงกว่าปีที่แล้วคืออยู่ในอันดับ 6 ส่วนประเทศที่แซงหน้า ขึ้นไปแทนที่อันดับ 6 คือประเทศลาว และ เมื่อเทียบกับอันดับการศึกษาประเทศ ต่างทั่วโลกแล้ว บ้านเราอยู่อันดับที่ 86 ในขณะที่ประเทศลาวมีการพัฒนาทาง การศึกษาอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  11 ก.ย. 57 
 
กระจกวิเศษสะท้อนภาพ ความตกต่ำของการศึกษาไทย
กระจกวิเศษที่สะท้อนภาพความสามารถทางการแข่งขัน PISA ได้ประเมินเด็กที่มีอายุ 15 ปีทั่วโลกใน 3 ด้านคือ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่านหนังสือ ประกาศผลเมื่อปีที่แล้ว (2555) จำนวนประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 65 ประเทศ พบว่า คณิตศาสตร์ เด็กไทยอยู่ลำดับที่ 50 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 17 ด้านวิทยาศาสตร์ ไทยอยู่ลำดับที่ 48 จีนอยู่ลำดับที่ 1 สิงคโปร์อันดับที่ 3 ญี่ปุ่นอันดับที่ 4 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 8 ด้านการอ่านไทยอยู่ลำดับที่ 47 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 19 จีนลำดับที่ 1 สิงคโปร์ลำดับที่ 3 ญี่ปุ่นลำดับที่ 19 เราแพ้เวียดนามอย่างน่าละอาย และแพ้ประเทศในเอเชียหลายประเทศ
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ย. 57 
 
ทปอ.วิตกศึกษาไทยรูดถกด่วนเร่งแก้ทั้งระบบ
'คุรุสภา'เล็งปรับกระบวนการเรียน-สอนวิชาชีพครู หลังเด็กแห่สมัครคณะครุฯ-ศึกษาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ทปอ.เตรียมถกผลจัดอันดับ 'ดับเบิลยูอีเอฟ' ชี้การศึกษาพื้นฐาน-มหา'ลัยไทยตกรูด จี้เร่งแก้ทั้งระบบ อธิการบดี'ม.ขอนแก่น'ยอมรับภาพรวมแย่จริง
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ย. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244]  245  [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online