News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 27, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'มศว'แนะแก้เครียด ใช้หลักพุทธระงับใจ
รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้คนประสบปัญหาความเครียด ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงาน การเรียน ปัญหาสุขภาพ หรือแม้แต่ความเครียดด้วยการเสพข่าวสารข้อมูลต่างๆ จนทำให้เกิดความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าเราทำตามหลักอริยสัจ 4 ตามหลักศาสนาพุทธ ด้วยการหาเห็นการมีอยู่ของทุกข์ เห็นเหตุแห่งทุกข์ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  10 ก.ค. 58 
 
แนวคิดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา
แนวคิดตั้งมหา วิทยาลัยกีฬาถือว่าเข้าท่า เพราะเมื่อก่อน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา ที่สนามศุภชลาศัยเคยโด่งดังมาก่อน ในอดีตชนิดที่เรียกว่า ทีมชาติแทบจะเดินชนกันตาย รวมทั้ง สถาบันการพลศึกษา ที่มีอยู่ทั่วประเทศก็สร้างช้างเผือกขึ้นมาป้อน แต่หลัง ๆ มานักกีฬาที่มีแววหรือดาวรุ่งจะถูกตัดตอนจากมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่ก็มหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐเอง บางรายไปแล้วก็จบ ส่วนที่ไม่จบก็เยอะ เพราะระบบการเรียนไม่เอื้อ ปัญหาเหล่านี้ต้องชุมนุมสุมหัววางแผนให้ดีไม่งั้นก็ไม่เกิดประโยชน์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  8 ก.ค. 58 
 
เตือนคนในสังคมเสี่ยงความเครียดสูง
รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารย์ประจำสาขาวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้คนประสบปัญหาความเครียด ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงาน การเรียน ปัญหาสุขภาพ หรือ แม้แต่ความเครียดด้วยการเสพข่าวสารข้อมูลต่างๆ จนทำให้เกิดความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าเราทำตามหลักอริยสัจ 4 ตามหลักศาสนาพุทธ ด้วยการหาเหตุของทุกข์ จากนั้นหาทางนำไปสู่ความดับทุกข์ ควรนำหลักพุทธศาสนาและจิตวิทยาเข้ามาจัดการความเครียด โดยมองความเครียดที่เกิดจาอารมณ์ ซึ่งจะดูจากความฉลาดทางสติปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว)
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  7 ก.ค. 58 
 
'สัตวแพทย์'ร่วมสอบกสพท.ปี'59
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวในการแถลงข่าวรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
หนังสือพิมพ์มติชน:  7 ก.ค. 58 
 
เรียนรู้งานฝนหลวงต่อชีวิตให้สายน้ำ
มีเยาวชนจาก 18 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 80 คน ร่วมโครงการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  6 ก.ค. 58 
 
ผ่าปมคลื่นมือถือ"จำเลย"คนรักสุขภาพ
บทบาทสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai Biomedical Engineering Research Association) เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มนักวิจัย ที่ประกอบด้วย แพทย์ วิศวกร และนักวิจัยสาขาต่างๆ ที่ต้องการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างแพทย์และวิศวกร ในการวางรากฐานทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร และผลักดันให้เกิดการวิจัยทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ที่สามารถนำไป ใช้งานได้จริง เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อวงการการศึกษาและสาธารณสุขของ ประเทศ จึงประชุมร่วมกันก่อตั้ง ชมรมวิศวกรรมการแพทย์ไทย ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ใช้ชื่อชมรมภาษาอังกฤษว่า Thai Medical Engineering Society ใช้อักษรย่อว่า TME ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมให้จัดตั้งเป็นสมาคม โดยขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์:  6 ก.ค. 58 
 
ปูซานมอบรางวัล สอนภาษาไทยเด่น
นายพัทธยา จิตต์เมตตา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปูซาน ซึ่งการสอนภาษาให้ชาวต่างประเทศนั้น ต้องสอนแบบไม่จำกัดความคิดของผู้เรียน และต้องทำให้ ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ได้
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 ก.ค. 58 
 
เจาะลึกเทรนด์ใหม่ ปี58เด็กไทยแห่เรียนพยาบาลเงินดี-มีงานมั่นคง
พยาบาล" คณะที่เลือกมากที่สุด
ภายหลังจากที่มีการประกาศผล แอดมิชชันประจำปี 2558 นอกจากจะรู้ว่าใครติดคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน ยังตามมาด้วยสถิติต่างๆ ของแอดมิชชันประจำปี ยกตัวอย่างเช่น คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงที่สุด หรือคณะ/สาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกมากที่สุด ถ้าหากเราลองดูสถิติในทุกๆ ปี ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเทรนด์ในการเลือกคณะของเด็กนักเรียนในแต่ละปีนั้นเป็นอย่างไร และกระแสที่กำลังจะกล่าวถึงหลังจากการประกาศผลแอดมิชชันในปีนี้นั่นก็คือ สถิติของคณะหรือสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในอันดับ Top 5 มีคณะพยาบาลศาสตร์ติดอันดับสูงสุดถึง 4 อันดับด้วยกัน
อันดับ 1 : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  3 ก.ค. 58 
 
ม.1คว้ารองแชมป์โลกเพลงคลาสสิก
การประกวด American Protege International Vocal Competition 2015 ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดร้องเพลงในเวทีระดับโลก โดยแบ่งผลการตัดสินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Opera, Classic, Traditional song และ Musical โดยแต่ละประเภทจะแบ่งอายุผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6-10 ปี รุ่นอายุ 11-14 ปี รุ่นอายุ 15-17 ปี และรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ปรากฏว่าการประกาศผลการประกวดในประเภทร้องเพลง Classic รุ่นอายุ 11-14 ปี มีชื่อของ ด.ญ. ภฑิลาพัทธ์ สิรีวรานันต์ หรือน้องฟาห์ นักเรียน ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยในรุ่นนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นเด็กไทยคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศร้องเพลงคลาสสิกในเวทีระดับโลก
หนังสือพิมพ์มติชน:  2 ก.ค. 58 
 
ร้านนายอินทร์ เปิดเกมรุกผู้นำธุรกิจค้าปลีกหนังสือ
นับเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากพนักงานประจำร้านหนังสือทั่วไปที่เพียงแค่ค้นหาหนังสือว่าอยู่ตำแหน่งใดเพียงเท่านั้น ซึ่งบุ๊คส์เมทภายในร้านนายอินทร์ ได้รับการคัดเลือกจากอุปนิสัยพื้นฐานที่มีใจรักการอ่านเป็นนิตย์ และใฝ่หาความรู้รอบตัวด้วยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยินดีที่เปิดกว้างรับเรื่องราวใหม่ๆไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ที่สำคัญ บุ๊คส์เมททุกคนของร้านนายอินทร์ ได้รับการฝึกอบรบหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานและการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็ก" จากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  30 มิ.ย. 58 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199]  200  [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online