News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2021
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
             
 Today is May 7, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ดูงานเมืองผู้ดี..."ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) กระซิบว่าตอนนี้ผมได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยจะเชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ไปเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการร่วมกันผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  29 พ.ค. 57 
 
ทพญ.สิริพักตร์ เฮงรัศมี ไม่ใช่แค่ฝันแต่ต้องทำได้จริง
คุณหมอแนน" เป็นสาวสวยของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แต่ความที่สมองระดับเลิศจึงสามารถต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "คุณหมอแนน"เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
โพสต์ทูเดย์:  28 พ.ค. 57 
 
อบรมภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business English, E-mail Writing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16219, 16220-21, 16292 หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hu.swu.ac.th/
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  27 พ.ค. 57 
 
ดูงานสอน
คณาจารย์จากประเทศอียิปต์ และคณะนักศึกษา ป.โท คณะศึกษาศาสตร์มศว ประสานมิตร เข้าศึกษาดูงานการสอนตามรูปแบบการสอนที่มุ่งประสบการณ์ภาษา(มปภ.) ระดับ ป.1-3 ที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษา ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนอม่วง อ.จัตุรัส สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในโอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกี่ยวกับความจำเป็นของการต้องเร่งศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2526 ความตอนหนึ่งว่า
"...วิชาการต่างๆ ในสังคมทุกวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คนที่เรียนจบสูงๆ ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรทำการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ก็จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..."
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
พัฒนาคุณธรรม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานคือ มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษา ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อเร็วๆ นี้
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  27 พ.ค. 57 
 
สกอ.พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งถึงการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยคณะผู้จัดการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และจะได้สอดแทรกข้อคิดที่ดีในการทำวิจัยและดำเนินชีวิตการเป็นนักวิจัยอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวิจัยอาชีพ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  27 พ.ค. 57 
 
'ปฐมวัย'วาระโลก วาระเรา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.เจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเด็กอายุขวบครึ่ง - 5 ขวบเต็มในการดูแลถึง 285 คน ก็ขอตั้งเป้าหมายเป็น "ต้นแบบ" ของ ศพด. เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงคือ ทีม COACT: Capacity of a Community Treasures (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำรูปแบบการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพื่อความเป็นเลิศใน "5 ระบบหลัก"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  26 พ.ค. 57 
 
ตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึก
...มหาวิทยาลัยคิวชิว Kyushu Dental University ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการเรียนการสอนด้านทันตกรรม ครบรอบ 100 ปี จัดขึ้นช่วง 10-13 พ.ค.57 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ได้รับเชิญเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะแขกคนสำคัญในนามมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่มาร่วมงาน เจ้าตัวยังปลื้มไม่หายกับงานวันนั้น
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  21 พ.ค. 57 
 
'แอบถ่าย'ระบาดถี่!! 'นับวันยิ่งมาก' เสพติด'โรคจิตถาวร'
เกี่ยวกับพฤติกรรม 'แอบถ่าย" นี้...ในด้านจิตวิทยาก็มีคำอธิบายถึงพฤติกรรมดังกล่าว โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ได้เคยให้ความรู้ความเข้าใจผ่าน "สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์" ไว้ว่า ...พวกที่มีพฤติกรรมชอบแอบถ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนี้ มีทั้งกลุ่มที่ "มีอาการทางจิต"
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  20 พ.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199]  200  [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [ Next -> ]

News Clips Online