News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 29, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 59'
งาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 59" ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กลุ่มบริษัท บี.กริม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดขึ้น ในหัวข้อ "โลกแห่งการสื่อสาร" เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย จัดพร้อมกัน 5 ภูมิภาค ที่ สามย่าน กรุงเทพฯ (จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์) จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  11 ก.ค. 59 
 
วันนักวิทย์ฯน้อย59พัฒนา'เด็กปฐมวัย'
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กลุ่มบริษัท บี.กริม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559" ภายใต้หัวข้อ "โลกแห่งการสื่อสาร" เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  11 ก.ค. 59 
 
บทสรุปผลงานวิจัย'กุ้งก้ามแดง'สัตว์ต่างถิ่น...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิทยาเขตองครักษ์ จ.นครนายก "นายกฤติญา แสงภักดี" จากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือเครฟิช หลังจากพบว่า ปัจจุบันกระแสนิยมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือเครฟิช กำลังเป็นที่นิยมจากเกษตรกรอย่างกว้างขวางทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ขณะที่กรมประมงยังไม่ให้การรับรอง และไม่สนับสนุนเนื่องจากเป็นสัตว์ต่างถิ่น ที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ควบคุมของกรมประมงนั่นเอง
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  11 ก.ค. 59 
 
เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยเสริมทักษะ'โลกแห่งการสื่อสาร'
ลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กลุ่ม บริษัทบี.กริม สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ จัดงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559" ภายใต้หัวข้อ "โลกแห่งการสื่อสาร" เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย จัดพร้อมกัน 5 ภูมิภาค ที่สามย่าน กรุงเทพฯ (จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์) จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  6 ก.ค. 59 
 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาการศึกษาวิทย์อย่างมีส่วนร่วม
"จากการที่เห็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการ มูลนิธิสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงร่วมกันริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ง บี.กริม, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)"
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  4 ก.ค. 59 
 
โครงการ "Open House เปิดบ้าน ศิลปกรรม มศว"
. 13.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "Open House เปิดบ้าน ศิลปกรรม มศว" ที่หอนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  1 ก.ค. 59 
 
แนะแนวศิลปกรรมมศว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว" ในวันที่ 1 ก.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร เพื่อศึกษาต่อและเตรียมตัวสอบเข้า จากรุ่นพี่คณะศิลปกรรม พร้อมชมการแสดงและนิทรรศการจากสาขาวิชาต่าง ๆ และพบปะพูดคุยกับศิลปินดาราทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีชื่อเสียงของคณะ สอบถามเพิ่มเติม โทร. คุณพัณณ์ชิตา 08-1132-3322 หรือคุณอรทัย 08-1712-1097
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 มิ.ย. 59 
 
เปิดบ้านศิลปกรรม"มศว"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว" ชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ และการเตรียมตัวสอบเข้าจากรุ่นพี่คณะศิลปกรรมหลากหลายเอก ตลอดจนชมการแสดงและนิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับศิลปินดาราทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีชื่อเสียงของคณะ ในวันที่ 1 ก.ค. 59 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 มิ.ย. 59 
 
จี้ปริญญาเอกทำวิจัยงานพัฒนาประเทศ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต" ในงานเสวนาวิชาการ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต ตอนหนึ่งว่า เรื่องของ "บัณฑิตศึกษา (Graduate Education)" โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเป็นการทำวิจัยขนาดใหญ่และคิดในเรื่องที่ไม่มีคนคิด เพราะมีผลกับการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะต้องตั้งความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของตนเอง ไม่จำเป็นต้องจัดการศึกษาเหมือนกันหมด ทุกสถาบันควรกำหนดความคาดหวังและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  23 มิ.ย. 59 
 
"เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "เปิดบ้านศิลปกรรม มศว" โดยขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ และการเตรียมตัวสอบเข้าจากรุ่นพี่คณะศิลปกรรมหลากหลายเอก ตลอดจนชมการแสดงและนิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าและปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 13.00 น. เป็นต้นไป ที่หอนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 08-1132-3322 หรือ 08-1712-1097 ถึง 27 มิถุนายนนี้
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  23 มิ.ย. 59 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170]  171  [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online