News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
November  2020
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
             
 Today is November 28, 2020
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ทีมปอดบำบัด จาก ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์โชว์ไอเดียนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลชมเชย อีก 8 ทีม ได้แก่ ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์, ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี, ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ, ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี, ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด, ทีมเมล็ดพันธุ์ แห่งความพอเพียง Seed Of Sufficiency จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม และทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  19 ต.ค. 60 
 
ไอเดียเยาวชนนำเศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นชุมชน
รางวัลชมเชย อีก 8 ทีม ได้แก่ ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์, ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี, ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ, ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี, ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด, ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Sufficiency จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม และทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
ฐานเศรษฐกิจ:  18 ต.ค. 60 
 
3 หัวใจ..'การศึกษา' พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินทรงฝากไว้
ครูเฉลิมพร ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เริ่มต้นเส้นทางวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปีของชีวิตความเป็น "ครู" จัดการเรียนการสอน เน้นการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความสนใจของตนเอง
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  16 ต.ค. 60 
 
จากนี้ไปมีแต่คำว่า'ให้'แรงบันดาลใจตามรอยพ่อ
ได้พระราชทานทุนขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังในคราวเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเดิม) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2510 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 5 หมื่นบาท ตั้งเป็นทุนมูลนิธิ "ภูมิพล" และได้ตราระเบียบลงวันที่ 8 มกราคม 2511 แบ่งเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ (ก) ทุนประเภทช่วยเหลือการศึกษา (ข) ทุนประเภทช่วยเหลือการทำปริญญานิพนธ์หรือ การวิจัย
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  12 ต.ค. 60 
 
กปร. ประกวดผลงาน 'เยาวชนสานต่อพระราชดำริ'
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาปี 2560 นี้เป็นปีที่ 7 แล้วและเฉพาะในปีนี้ก็จัดไปแล้วถึง 7 รุ่น
15) โครงการปลุก ปลูกโรงเรียนให้กินได้ ทีมนิสิต มศว. สมคบคิด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  9 ต.ค. 60 
 
มรภ.สงขลาติวทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
การอบรมเรื่อง กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแลนักศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงจิตวิทยาแนะแนว ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้สามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  9 ต.ค. 60 
 
ศึกษาดูงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ต้อนรับ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  4 ต.ค. 60 
 
ไบโอพลาส อินโนเวชัน กระตุ้น 'เจนวาย' รักโลก
ทีมชนะเลิศซึ่งรับเงินรางวัล 1 แสนบาท คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรนำเสนอผลงาน ผ้ากันเปื้อนย่อยสลายได้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะจากข้อมูลพบว่าคนงานต้อง ล้างผ้ากันเปื้อน 4 ครั้งต่อวัน และใช้ 3 วันต้องเปลี่ยนใหม่ จึงนำเสนอผลงานผ้ากันเปื้อน ย่อยสลายได้จากพลาสติกพีแอลเอซึ่งผลิตจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลกลูโคส สามารถใช้แล้วทิ้ง จึงช่วยประหยัดน้ำ ส่วนพลาสติกที่ทิ้งไปสามารถย่อยสลายหรือนำไปหมักเป็นปุ๋ย ส่วนเฝือกเทียมย่อยสลายได้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ 3 มิติสแกนอวัยวะเฉพาะบุคคล
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  4 ต.ค. 60 
 
รางวัล "Best Presentation Award"
รับรางวัล "Best Presentation Award" จากโครงการ Model UN conference 2017 จัดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "What we can do to enhance better nutrition and food safety in Asia" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
หนังสือพิมพ์มติชน:  4 ต.ค. 60 
 
"กระทรวงการอุดมศึกษา"จัดทัพโครงสร้างใหม่สานฝันปั้น "มันสมองชาติ"
ชั่วโมงนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทย โดยเฉพาะของชาวมหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่เหมือนจะลุ้นสุดตัว ว่าจะสามารถ "ปลดแอก" ตนเองออกจากกระทรวงศึกษาธิการได้ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือไม่ หลังจากที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันมานาน 10 กว่าปี เพราะพบว่าโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้งงานวิชาการการวิจัยการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผลิตกำลังคน ให้สนองตอบต่อนโยบายประเทศไทย 4.0
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  26 ก.ย. 60 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]  88  [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [ Next -> ]

News Clips Online