News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 30, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'ทปอ.'ปลื้มน.ร.แห่สมัครโควต้า1.6แสน
นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 เปิดเผยว่า ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานทีแคส ได้เสนอสถิติการสมัครทีแคสรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในรอบ 1 มีจำนวนที่นั่งเปิดรับ 195,047 ที่นั่ง สมัคร 168,371 คน ผ่านการคัดเลือก 114,135 คน ไม่ผ่านการคัดเลือก 54,236 คน ยืนยันสิทธิ 83,580 คน ไม่ใช่สิทธิ 9,655 คน ยังไม่ดำเนินการ 20,895 คน
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดูระเบียบการรับที่ https://drive.google.com/file/d/1b1Uxfc5qwQoWjE6SZCdRvdCT3Io-Zv-g/view?usp=drivesdk สมัคร ป.ตรี ที่ http://admission.swu.ac.th พร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงานและจดหมายแนะนำตัวเอง ถึง 28 ก.พ. รับเพียง 25 คนเท่านั้น โทร 0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 154 และ E-mail pakkhaphol@g.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดูระเบียบการรับที่ https://drive.google.com/file/d/1b1Uxfc5qwQoWjE6SZCdRvdCT3Io-Zv-g/view?usp=drivesdk สมัคร ป.ตรี ที่ http://admission.swu.ac.th พร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงานและจดหมายแนะนำตัวเอง ถึง 28 ก.พ. รับเพียง 25 คนเท่านั้น โทร 0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 154 และ E-mail pakkhaphol@g.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับ TCAS รอบ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆ มีสุนทรียศาสตร์และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  15 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 quota
วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ ต่าง ๆ มีสุนทรียศาสตร์ และใจรักทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ผู้ที่สนใจสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดูได้ที่ http://admission.swu.ac.th ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) จดหมายแนะนำตัวเอง รับเพียง 25 คน โทร.0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 154 และ e-Mail pakkhaphol@g.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  15 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ มีสุนทรียศาสตร์ และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ สามารถดูระเบียบการรับได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1b1Uxfc5 qwQoWjE6SZCdRvdCT3Io-Zv-g/view?usp=drivesdk สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://admission.swu.ac.th พร้อมทั้งส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และจดหมายแนะนำตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  14 ก.พ. 66 
 
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) สำหรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มีผลงานทางด้านศิลป วัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง กับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ มีสุนทรียศาสตร์ และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  13 ก.พ. 66 
 
PM’s Digital Awards 2022 เชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นดิจิทัลไทย
รางวัล Digital Talent Award of the Year 2022 ใน 2 สาขา ได้แก่
1. Digital Youth of the Year ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ประกอบด้วย นางสาวสรัลรัตน์ สนสุรัตน์ และนางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย ผลงาน Smart Farm ระบบจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยุคใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายสรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ, นายจิรภัทร คงกตัญญูสกุล, นายจิรภัทร ทองปิยะภูมิ และนายปุณวัจ โกวิทกูลไกร ผลงาน Smart Elevator System
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  13 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัคร ทีแคส รอบที่ 2 โควตา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัคร ทีแคส รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรศิลป์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) ดูระเบียบรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/le/d/1b1Uxfc5qwQoWjE6SZCdRvdCT3Io-Zv-g/view?usp=drivesdk ส่วนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th พร้อมทั้งส่งแฟ้มสะสมผลงาน (พอร์ตโฟลิโอ) และ จดหมายแนะนำตัวเอง ภายในวันที่ 13-28 ก.พ. รับเพียง 25 คน สอบถามได้ที่ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 154 และ pakkhaphol@g.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  13 ก.พ. 66 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) ดูระเบียบการรับได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1b1Uxfc5qwQoWjE6SZCdRvdCT3IoZv-g/view?usp=drivesdk ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th พร้อมทั้งส่งแฟ้มสะสมผลงานและจดหมายแนะนำตัวเอง ภายในวันที่ 13-28 ก.พ. รับเพียง 25 คนเท่านั้น สอบถามโทร 0-2649-5000 ต่อ 15087 ต่อ 154 และ E-mail pakkhaphol@g.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ก.พ. 66 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  15  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online