News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 24, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

รางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
คนเก่งที่คว้ารางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ The world is bigger and smaller thanit's everbeen ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดโดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ(ประเทศไทย)โดย น้องเอม...น.ส.อมินตาเพิ่มพูนวิวัฒน์ม.4ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ น้องทยิดา ชัยกิจอุราใจ เกรด 11 ร.ร.ประชาคมนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ เนนนี่...น.ส.ณิชชา ลิวีรากร เกรด 12 ร.ร.นานาชาติโชรส์เบอรี่ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  5 เม.ย. 64 
 
สอบวิชาสามัญ
บรรยากาศการจัดทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ด้วยระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ที่สนามสอบโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  5 เม.ย. 64 
 
ลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่าด้วยทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  2 เม.ย. 64 
 
'เกม Recharge' มจธ.คว้าแชมป์บอร์ดเกมสนุก
สร้างชื่อให้กับสถาบัน ทีม Nong PedTheCat ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ปี 2563 การแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมความยั่งยืนด้านพลังงานในโครงการ "Energy On Board"จากผลงานเกม Recharge ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และทีม

ประกอบด้วย นายวนวัฒน์ มณีโชติ (ซัน) นายวิธวินท์ อาชานุภาพ (โอม) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมนายนพดล จ้าวกวน (เชฟ) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และน.ส.ภัทราพร จิวะณโกศลวงศ์ (แตงกวา)ชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  1 เม.ย. 64 
 
เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 "
รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มศว เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 "โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 9 สถาบัน ที่มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  31 มี.ค. 64 
 
มศว-วิโนน่า ลงนามอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลฯ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC39-1 ว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และต่อยอดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  31 มี.ค. 64 
 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ 'นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน (Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances)ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ โควิด-19
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  30 มี.ค. 64 
 
พิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ารแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือก ตัวแทนของประเทศไทย ในหัวข้อการแข่งขัน คือ "The world is bigger and smaller than it's ever been"
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 อันดับ ชนะเลิศ อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  30 มี.ค. 64 
 
ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน...“มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี”
ผนึกกำลังก้าวเดินต่อเนื่อง ... มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับนิว นอร์มอล นำโดย องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 มี.ค. 64 
 
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" จัดประชุมสามัญ 2564
ได้รับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่ยกให้ CONNEXT ED เป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  29 มี.ค. 64 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]  62  [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online