News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 19, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

"รองปลัดศธ."ลุยสางปัญหา"แอดมิชชั่น" จับเข่าสทศ.ถกระบบส่งต่อข้อมูลเน้นเอกภาพ
นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนเพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบกลางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ว่า ประเด็นปัญหาหลักอยู่ที่แบบฟอร์มของข้อมูล ซึ่งแม้จะตกลงกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติกลับยังไม่ได้นำมาใช้อย่างครบถ้วนทุกหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทำให้ชัดเจนและต้องยึดเป็นกติกาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 ก.พ. 50 
 
"สุรยุทธ์"ผุดแลกเปลี่ยนน.ศ.ระหว่างมหา"ลัย
นายกรัฐมนตรีต้องการให้นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการศึกษากับมหาวิทยาลัยในภาคอื่นๆ ของไทยด้วย ซึ่ง ศธ.จะนำเรื่องนี้มาดำเนินการและใช้ชื่อโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ก.พ. 50 
 
แจงตั้ง"วรากรณ์"-รู้งานเอกชน
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.มาจากสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับตน จะทำให้ไม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงพอว่า เป็นความเข้าใจผิดเพราะในแง่การจัดการศึกษาที่มีทั้งภาครัฐและเอกชน การให้คนที่เข้าใจการจัดการศึกษาเอกชนเข้ามาทำงานด้วยเป็นการมองในมิติหนึ่ง
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ก.พ. 50 
 
สกอ.เร่งจัด"ยูนิตคอร์ส"ให้มหา"ลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นระบบขึ้น โดยจะใช้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย หรือยูนิต คอร์ส เป็นเกณฑ์การจัดสรร ซึ่งการหาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ยอมรับ และนำไปใช้ได้จริงควรมาจากระบบบัญชีต้นทุน เพื่อให้รายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลงานได้
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ก.พ. 50 
 
ศธ.สรุปผลงาน3เดือนรัฐบาล"สุรยุทธ์
ผลงานเด่นของ ศธ.มีหลายเรื่อง ตั้งแต่เงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวขั้นพื้นฐาน 12 ปีที่ไปถึงนักเรียนทุกคน ส่วนมีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียน โดยจะดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างไปถึงโรงเรียนหมด และต่อไปต้องตอบคำถามว่าโรงเรียนเข้มแข็ง และครูมีความพร้อมมากกว่าเดิมหรือไม่" ศ.ดร.วิจิตรกล่าว และว่า นอกจากนี้ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจผู้อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ว่าตั้งแต่มี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มา 4 ปีกว่านั้น ศธ.จัดการศึกษาให้เด็กไทยได้ครบหรือยัง ถ้ายังทำไม่ได้ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรค ตนอยากได้ข้อมูลนี้โดยเร็วเพื่อใช้ในการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้สร้างโรงเรียนเพิ่มกรณีที่ ศธ.ไม่ขยาย หรือสร้างโรงเรียนรองรับเด็กเหล่านี้ ตนจะพิจารณาด้วยว่าจะต้องอาศัยการศึกษานอกระบบ หรือการจัดในศูนย์การเรียน การศึกษาโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ม.ค. 50 
 
โพลสำรวจจุดเด่น-ด้อยครูไทยปี"49
ในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดลงไปถึงต่ำสุด ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ ปี 2549 ค่าดัชนี 8.21 ปี 2548 ดัชนี 7.94 การดูแลสุขภาพให้เข้มแข็ง ปี 2549 ดัชนี 7.98 ปี 2548 ดัชนี 7.83 ความทันสมัย/ทันเหตุการณ์/รู้ข้อมูลข่าวสาร ปี 2549 ดัชนี 7.98 ปี 2548 ดัชนี 7.74 ความรู้ความสามารถในการสอน ปี 2549 ดัชนี 7.94 ปี 2548 ดัชนี 7.87 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ ปี 2549 ดัชนี 7.92 ปี 2548 ดัชนี 7.82 มีความเป็นผู้นำ ปี 2549 ดัชนี 7.84 ปี 2548 ดัชนี 7.67 ความขยันขันแข็ง อดทน ปี 2549 ดัชนี 7.83 ปี 2548 ดัชนี 7.74
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ม.ค. 50 
 
ปลุกเครือข่ายอธิการฯ ร่วมพัฒนาอุดมฯไทย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อุดมศึกษาไทยและแผนการพัฒนาระยะยาว" ในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายอธิการบดี (UPN) ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย" ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษา จึงต้องกำหนดแผนพัฒนาที่ชัดเจนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยจะเชิญอธิการบดีจากทุกสถาบันมาร่วมจัดทำ ก่อนที่แต่ละสถาบันจะนำไปพัฒนาสถาบันของตนเองต่อไป
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ม.ค. 50 
 
สาธิตประสานมิตร อยากช่วยพัฒนาครู
นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ระบบการศึกษาไทยไม่ได้สร้างให้เด็กรู้คุณค่าและทำให้เด็กมีเป้าหมายในอนาคตของตัวเอง เพราะสังคมไทย บ้าน โรงเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ช่วยให้เด็กเห็นลักษณะเด่นที่มีอยู่ในตัวเองเท่าที่ควร จึงทำให้เด็กไทยเยาวชนไทยไม่มีเป้าหมายในตัวเอง ทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะได้มองเห็นเส้นทางการศึกษาการใช้ชีวิต และหากเด็กรู้จักตัวเองช้า หรือมีเป้าหมายที่ช้า ทิศทางและอนาคตของเด็กคนนั้นก็จะช้าไปด้วย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  15 ม.ค. 50 
 
สมหวัง"ตัวเต็งนั่งเก้าอี้"รมช.ศธสมหวัง"ตัวเต็งนั่งเก้าอี้"รมช.ศธ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการทาบทามผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ว่า ยอมรับว่าทาบทาม ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสม
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ม.ค. 50 
 
มศว"ร่วม"I see YOU"มติชน บริจาคหลักสูตร-สื่อการสอน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร หนุน"โรงเรียน I see YOU มติชน 30 ปี" บริจาคหลักสูตร คู่มือ-สื่อการสอน จัดทำห้องฝึกคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ให้โรงเรียนแกนนำแต่ละโซน 4-5 แห่ง ใช้งบฯแห่งละ 2 แสนบาท มก.มอบหุ่นแสดงอวัยวะเข้าร่วมโครงการ

นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ถึงความร่วมมือที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จะมีส่วนเข้าไปสนับสนุนโครงการ "โรงเรียน I see YOU มติชน 30 ปี" ว่าปรัชญาของโรงเรียนสาธิต มศว คือการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา จึงอยากเผยแพร่ตามภารกิจของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรจะบริจาคหลักสูตร รวมทั้งสื่อและคู่มือที่จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนสำเร็จ
หนังสือพิมพ์มติชน:  12 ม.ค. 50 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390]  391  [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online