News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
August  2022
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
             
 Today is August 11, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

เตรียมอุดมฯแชมป์แอดมิชชัน-เภสัชฯมธ.คว้าคณะยอดฮิต
สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด10 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราส่วน 1:57 อันดับที่ 2วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.4ปี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวนรับ 35 คน 1,829 คน 1:52 อันดับ3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) จำนวนรับ 10 คน อัตราส่วน 1: 52
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  10 พ.ค. 56 
 
ที่1แอดมิสชั่นส์4คณะเด็กเตรียมเจ๋ง
นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มธ. รับ 28 คน สมัคร 1,597 คน อัตราส่วน 1:57 อันดับ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) มศว รับ 35 คน สมัคร 1,829 คน อัตราแข่งขัน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับ 10 คน สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1:52 อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา มก. รับ 25 สมัคร 1,249 คน อัตราส่วน 1:50 อันดับ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มก. รับ 10 คน สมัคร 471 คน อัตราส่วน 1:47 อันดับ 6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.) รับ 30 คน สมัคร 1,341 คน อัตราส่วน 1:45 อันดับ 7 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 27 คน สมัคร 1,212 คน อัตราส่วน 1:45
หนังสือพิมพ์มติชน:  10 พ.ค. 56 
 
เด็กเตรียมฯกวาดแชมป์แอดมิชชั่น
ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า สำหรับคณะและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเลือกมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะเภสัชศาสตร์ มธ. รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราแข่งขัน 1:57 2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 35 คน สมัคร 1,829 คน อัตราแข่ง 1:52 3. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับ 10 คน สมัคร 523 คน อัตราแข่ง 1:52 4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 25 คน ผู้สมัคร 1,249 คน อัตราแข่ง 1:50 5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มก. รับ 10 คน ผู้สมัคร 471 คน อัตราแข่งขัน 1:47
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  10 พ.ค. 56 
 
ประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิสชั่นส์กลางประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับคณะ, สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราส่วน 1:57 อันดับที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 35 คน ผู้สมัคร 1,829 คน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลสาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา รับ 10 คน ผู้สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1: 52 อันดับ อย่างไรก็ตามในส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของคณะ, สาขาวิชา 3 อันดับแรกได้แก่ 1.นาย สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สูงสุดของคณะ, สาขาวิชา 3 อันดับแรกได้แก่ 1.นาย สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.99 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 2.น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬา
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  10 พ.ค. 56 
 
เด็กเตรียมเจ๋งคว้าที่ 1-3แอดฯ'น้องต้า'เผยเคล็ดเรียนเก่ง
นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อัตราส่วน 1:57 คน, 2.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว อัตราส่วน 1:52, 3.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา อัตราส่วน 1:52, 4.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:50, 5.คณะมนุษย ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 1 ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:47, 6.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.บูรพา อัตราส่วน 1:45, 7.คณะศึกษาฯ สาขาภาษาไทย ม.นเรศวร อัตราส่วน 1:45, 8.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:43, 9.คณะมนุษยฯ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสวนดุสิต และอันดับ 10 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา อัตราส่วน 1:41
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  10 พ.ค. 56 
 
มศว ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
นายปัญญา วงศ์พานิช อาจารย์สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยงานวิจัยเรื่องการพัฒนาพลาสติกสีเขียว เพื่อผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มต้นงานวิจัยจากการพูดคุยกับบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาพลาสติกสีเขียวหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ช้อน ส้อมหรือกล่องข้าว จึงวิจัยนำพลาสติกผสมกับแป้งมันเพื่อลดการใช้พลาสติก และใช้แป้งมันเข้ามาเป็นส่วนผสมแทน จากเดิมพลาสติกผลิตช้อน ส้อม กล่องข้าว ใช้พลาสติกล้วน 100% ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่มีการย่อยสลาย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  10 พ.ค. 56 
 
มศว เผยงานวิจัยเพื่อเด็กแอลดี
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเรียกว่าเด็ก แอลดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่การอ่าน การเขียน การฟังและการคิด ตลอดถึงการคำนวณ เด็กจะคิดช้า อ่านช้า เขียนหนังสือผิด สะกดคำผิด จนทำให้ไม่ชอบและไม่สนใจในการเรียน เบื่อหน่ายโรงเรียน หากครูไม่เข้าใจก็จะมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาและทอดทิ้งเด็ก
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  9 พ.ค. 56 
 
เด็กชาย Vs. เด็กหญิง? พร่องทางการเรียนรู้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ (RISE) มศว
มศว ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) หรือเรียกว่าเด็กแอลดี ซึ่งมีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟังและการคิดตลอดถึงการคำนวณ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  7 พ.ค. 56 
 
ไทยชิงชัยฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชีย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำ 8 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เดินทางไปร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย (Asian Physics Olympiad : APhO) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 พ.ค.นี้ ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  3 พ.ค. 56 
 
ร่วมลุ้นผู้แทนประเทศไทย ชิงชัยฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้แทนประเทศไทย จำนวน 8 คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประกอบด้วย นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์, นายกัญจน์ รวยแท้, นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์, นายกิตติภัทร ภู่พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายพศวีร์ มานะกุล, นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูรินท์ ศิริพานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ หัวหน้าทีม ดร.กิตติวิทย์ มาแทน รองหัวหน้าทีม ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้ช่วยหัวหน้าทีม น.ส.สุทธิดา บุญทวี ผู้จัดการทีม
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 พ.ค. 56 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260]  261  [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [ Next -> ]

News Clips Online