News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 19, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

พูดจา...ภาษาอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 ไทยได้มีส่วนร่วมในการเปิดประชาคมอาเซียนร่วมกับอีก 9 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะการเปิดประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างเสรี ไทยจึงควรเตรียมความพร้อมซึ่งสิ่งสำคัญคงไม่พ้นการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจร่วมกัน ภาษาจึงเป็นตัวกลางสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ได้
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 ก.ย. 57 
 
ค่านิยม 12 ประการคำแปลภาษาอังกฤษ
“ค่านิยม 12 ประการ” ของประธาน คสช.กำลังเป็นที่กล่าวขวัญและขานรับจากประชาชนชาวไทยจำนวนมาก
รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการก็มีข่าวว่าจะนำไปให้เด็กๆท่องเป็นอาขยาน เพื่อจะได้ซึมซับไว้ในความทรงจำ และจะได้โตขึ้นเป็นคนดี
มีศีลธรรมครบถ้วนตามค่านิยมทั้ง 12 ประการนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  22 ก.ย. 57 
 
แนวสร้างคนพันธุ์ใหม่ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ
ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า ถ้าเด็กมีพื้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี จะช่วยให้ยกระดับเศรษฐกิจประเทศชาติได้ เป็นการยกระดับรายได้ของประชาชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  19 ก.ย. 57 
 
นิทรรศการ'นาซา'เปิดประสบการณ์'อวกาศ'
กิจกรรมนอกตำรา นำความรู้ ปูพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ล่าสุดเดินทางไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมี มิ้ง-พิรดา เตชะวิจิตร์ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเป็นตัวแทนคนไทยคนเดียวที่กำลังจะได้ขึ้นไปท่องอวกาศ เป็นผู้มาถ่ายทอดประสบการณ์ และบอกเล่าเกร็ดความรู้เรื่องอวกาศให้กับน้องๆ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  17 ก.ย. 57 
 
โครงการอบรมภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบ ระยะสั้น 42 ชม. เรียน 20 ก.ย.-27 ธ.ค. (เรียนทุกวันเสาร์) รับสมัครถึง 16 ก.ย. โทร.0-2649-5000 ต่อ 16121, 16273, 16292 หรือ http://hu.swu.ac.th/...
หนังสือพิมพ์มติชน:  16 ก.ย. 57 
 
หนูน้อยสมองไวพ่อแม่สร้างได้
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรพิเศษ ซึ่งร่วมบรรยายในหัวข้อโลกหมุนไว ทำอย่างไรให้ลูกคิดไวทันโลก กล่าวว่า ในยุคที่โลกหมุนไว สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องสร้างต้นทุนที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งด้านโภชนาการและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาความคิดในระดับที่สูงขึ้นให้เท่าทันกับโลกได้ เช่น การใช้ตรรกะเชื่อมโยง กระบวนการคิดเชิงเหตุผล
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  15 ก.ย. 57 
 
'บิ๋มมี่ ดาว มศว'เน้นกิจกรรมตั้งแต่ประถม
ดาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปี 2557 ในปีนี้คือ นางสาว เกณิกา วุฒิโชคบวร หรือบิ๋มมี่ อายุ 18 ปี เป็นบุตรของ ร.อ.ธนพล เสนะวัฒนา ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งแต่บิ๋มมี่ เรียนอยู่ระดับประถมศึกษา ส่วนคุณแม่คือ นางวรษา วุฒิโชคบวร ทุกวันนี้ บิ๋มมี่อยู่กับแม่ ซึ่งประกอบอาชีพทำธุรกิจไฟแนนซ์รถยนต์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  15 ก.ย. 57 
 
โฟกัสนโยบายศึกษาแก้ปัญหาตกต่ำ?
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในนโยบายข้อที่ 4 เฉพาะงานการศึกษามีการแยกออกเป็นนโยบายย่อยที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องดำเนินการหลักๆ 6 ข้อ ได้แก่ 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก 2.ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่และปรับปรุง ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 4.พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน และ 6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 ก.ย. 57 
 
อภ.มอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5" ขึ้น ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุน มูลค่า 1,930,000 บาท
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  15 ก.ย. 57 
 
อภ. สานต่อ โครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5"
องค์การเภสัชกรรมมอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 32 ทุนรวมเป็นเงิน 960,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  15 ก.ย. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242]  243  [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online