News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2022
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today is May 29, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

มศว"เปิดโอกาสให้รากหญ้า"
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว กำลังเร่งให้ทุกสถาบัน สำนัก คณะต่างๆใน มศว เสนอแผนการปฏิรูปองค์กร ซึ่งหมายถึงโครงสร้าง ระบบ หลักสูตร การจัดการบริหารภายในสถาบัน สำนัก คณะ จำเป็นต้องมีการปฏิรูป ทุกหน่วยงานใน มศว จะต้องหมุนเวียนเพื่อเข้าเสนอแผนปฏิรูปองค์กรต่อสภามหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  19 ก.ย. 50 
 
ว.นวัตกรรมฯ มศว " รับตรง ป.ตรี ปี"51
.นวัตกรรมฯ มศว" รับตรง ป.ตรี ปี"51 ใน 3 สาขา ได้แก่ การจัดการธุรกิจไซเบอร์, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
หนังสือพิมพ์มติชน:  18 ก.ย. 50 
 
มศวเร่งทำหลักสูตร"มหาดไทย"
.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยต้องการให้สถาบันอุดมศึกษา ทำโครงการความร่วมมือจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยเลือกมหาวิทยาลัย 4 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ม.ขอนแก่นให้ดูแลพื้นที่ทางภาคอีสาน ม.เชียงใหม่ดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือ ม.สงขลานครินทร์ดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ และมศว ดูแลพื้นที่ภาคกลาง
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  17 ก.ย. 50 
 
มศว ร่วมกับ รพ.โรคปอด และ บ.มิลลิเมด จำกัด จัดโครงการข่าวโครงการเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวง
มศว ร่วมกับ รพ.โรคปอด และ บ.มิลลิเมด จำกัด จัดโครงการข่าวโครงการเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา ต้องการ
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ก.ย. 50 
 
ชู 9 รูปแบบการสอน เพิ่มผลการเรียนรู้ ใช้ครูต้นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญ
ดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯกกศ.) เปิดเผยถึง การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ว่า สำนักงานเลขาธิการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคัดเลือกรูปแบบการสอนของครูต้นแบบ จำนวน 9 รูปแบบ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  12 ก.ย. 50 
 
พิมพ์วารสารงานวิชาการไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า แวดวงวิชาการไทยขณะนี้ยังไม่มีเวทีที่จะให้นักวิชาการได้รวมกลุ่มกันพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยเฉพาะผลงานระดับนานาชาติ มศว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 ก.ย. 50 
 
มศว ชวนเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวง
มศว ร่วมกับโรงพยาบาลโรคปอด และบริษัท มิลลิเมด จำกัด จัด โครงการเลิกบุหรี่เพื่อพ่อหลวงถวายเป็นพระ ราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ เกียรติ พระ บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  6 ก.ย. 50 
 
มศว รับนักศึกษาสอบตรง
มศว เปิดรับตรงเข้าเป็นนิสิตระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ก.ย. สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  4 ก.ย. 50 
 
รู้ไว้ใช่ว่า-"คณะศิลปกรรมฯ"..ทันสมัย-ใฝ่รู้
รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์" รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)แนะว่า คนจะเรียนด้านนี้ต้องมีใจรักชอบศิลปะและดนตรี มีความช่างคิด ช่างฝัน จินตนาการสูง มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองสูง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นนักแสวงหาความรู้ และเป็นนักเดินทาง มีหูตากว้างไกล เป็นคนทันสมัยทันโลกอยู่เสมอ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  2 ก.ย. 50 
 
สนช.ผ่านร่างกม.เทคโนฯพระนครเหนือ
ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 114 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีมติแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในมาตรา 68 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ระบุให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเข้าสู่สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแล้ว จะต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน โดยได้ให้กำหนดเพิ่มเติมว่า หากบุคคลดังกล่าวไม่แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลา ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และให้ดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดีภายใน 180 วัน
หนังสือพิมพ์มติชน:  30 ส.ค. 50 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332]  333  [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [ Next -> ]

News Clips Online