News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 14, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

มศว ดูงานอังกฤษ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ (สกส.) เชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยไปร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
"เพชรในตม" สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์
โครงการเพชรในตม
เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยให้โอกาสแก่เยาวชน ที่มาจากครอบครัวยากจน ซึ่งเรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีประสบการณ์และความรู้ เพิ่มเติมในเรื่องใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้นี้กลับไปเผยแพร่และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีอุดมการณ์ เสียสละ เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
เปลี่ยนการศึกษาไทย ด้วยการศึกษาทางเลือก
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนที่มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การทำมาหากิน โดยมีการสร้างการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักกินเอง ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ยึดหลักตามคำสอนของสมเด็จย่า ดังนั้น การเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ตามความถนัด ตามความเหมาะสม บนอัตลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียน คือ "เลือกรับสิ่งใหม่ ไม่ทิ้งสิ่งเก่า หนักเอาเบาสู้ รู้พึ่งตนเอง"
หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์:  2 มิ.ย. 57 
 
มหา'ลัยเคาะรับตรงพร้อมกันวิชาสามัญใช้'ข้อสอบกลาง'
นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการหารือพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) รวมทั้งอธิการบดี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากนักเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ คาดว่าน่าจะเริ่มจัดสอบได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม ขณะที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียนรับอาเซียนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดรับตรงร่วมกัน
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 พ.ค. 57 
 
ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ดูงานเมืองผู้ดี..."ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) กระซิบว่าตอนนี้ผมได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยจะเชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ไปเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการร่วมกันผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  29 พ.ค. 57 
 
ทพญ.สิริพักตร์ เฮงรัศมี ไม่ใช่แค่ฝันแต่ต้องทำได้จริง
คุณหมอแนน" เป็นสาวสวยของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แต่ความที่สมองระดับเลิศจึงสามารถต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "คุณหมอแนน"เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
โพสต์ทูเดย์:  28 พ.ค. 57 
 
อบรมภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business English, E-mail Writing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16219, 16220-21, 16292 หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hu.swu.ac.th/
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  27 พ.ค. 57 
 
ดูงานสอน
คณาจารย์จากประเทศอียิปต์ และคณะนักศึกษา ป.โท คณะศึกษาศาสตร์มศว ประสานมิตร เข้าศึกษาดูงานการสอนตามรูปแบบการสอนที่มุ่งประสบการณ์ภาษา(มปภ.) ระดับ ป.1-3 ที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษา ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนอม่วง อ.จัตุรัส สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในโอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกี่ยวกับความจำเป็นของการต้องเร่งศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2526 ความตอนหนึ่งว่า
"...วิชาการต่างๆ ในสังคมทุกวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คนที่เรียนจบสูงๆ ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรทำการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ก็จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..."
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 
พัฒนาคุณธรรม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานคือ มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษา ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อเร็วๆ นี้
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  27 พ.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]  199  [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online