News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2023
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today is April 2, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ประธานทปอ."คิดหนักข้อเสนอ"สทศ." แจงหวั่นน.ร.ยุ่งต้องสอบหลายตลบ-รอคุยใหม่
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณี ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (สทศ.) ระบุว่า ทปอ.ควรตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นจัดทำข้อสอบเฉพาะเพื่อใช้คัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่น แทนข้อสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของ สทศ. เนื่องจากข้อสอบโอเน็ตเป็นเพียงการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นม.6 ไม่เหมาะสมกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  20 ก.พ. 50 
 
ฟื้นชีวิตหลังสึนามิลด ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุระบุรี
บริษัท มี้ด จอห์นสัน ประเทศไทย จึงร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้ง “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ใน อ.คุระบุรี จ.พังงา ภายใต้โครงการ Mead Johnson Helping Hand เพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น

ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้จัดหลักสูตรสำหรับโครงการพัฒนาเด็กเล็ก ได้อธิบายว่า หลักสูตรที่จัดทำขึ้น จะยึดเด็กเป็นตัวตั้ง และพยายามส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากทรัพยากรที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะธรรมชาติในท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  20 ก.พ. 50 
 
ว่าด้วยศิลปกรรมศาสตร์
การเรียนในระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดสำคัญ คือหมวดศิลปกรรม หมวดวิทยาศาสตร์ และหมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทุกวันนี้เรียกทับศัพท์ว่า "เทคโนโลยี"

การจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แทบจะเรียกว่าทุกวิชาต้องมีการทำรายงานหรือปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์กันคนละ 1 งาน หรือ 1 เรื่อง
หนังสือพิมพ์มติชน:  19 ก.พ. 50 
 
สกอ.โอดงบฯเด็กพิการไม่พอเจียด ชี้ไม่ดูแลเสียมากกว่า-เตรียมรายงานแล้ว
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 12 ล้านบาท ที่สำนักงบประมาณฯอนุมัติจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ โดยที่ประชุมเห็นว่าหลักการจัดสรรเบื้องต้นจะเน้นจัดสรรให้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคนพิการเรียน 10 คนขึ้นไป
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  19 ก.พ. 50 
 
ต้นทุนข้อสอบไทยแพงที่สุดในโลก
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ สทศ.ได้ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2550 แล้ว ได้มีการวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่ออกไปเป็นอย่างไร เนื่องจาก สทศ.ควรทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้เรื่องระบบผลิตข้อสอบ การจัดสอบ และนำองค์ความรู้และประสบการณ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า การออกข้อสอบที่ผ่านมาของไทย โดยเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใช้ต้นทุนสูงมาก เฉลี่ยข้อละ 5,000 บาท ถือว่าแพงที่สุดในโลก
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  15 ก.พ. 50 
 
อธิการบดี"มศว"แนะ อย่าใช้ประชาสัมพันธ์ สนองระบบทุนนิยม
.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน

ต้องอาศัยงานด้านสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เข้ามาผลักดันอย่างมาก ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สถาบันนั้นๆ ได้รับการยอมรับ แต่ต้องไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อ
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 ก.พ. 50 
 
ปธ."ทปอ."ไม่ขัดคว่ำกม.กลางม.นอกระบบ
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์กรณี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะไม่นำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.กลางมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกเป็นกฎหมาย แต่จะนำสาระที่ยกร่างไว้ไปบรรจุในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยแทน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าว่า ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ได้พิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไร
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 ก.พ. 50 
 
ใบรับรองสิทธิผู้บริหารจะต้องออกโดยคุรุสภา
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้มีการกำหนดให้วุฒิ คอม. สาขาการบริหารอาชีวศึกษา หรือสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา เป็นคุณวุฒิที่สามารถขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้บริหารได้อยู่แล้ว โดยให้ไปยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยตรง ส่วนการขอหนังสือรับรองสิทธิผู้บริหารของผู้ที่จบวุฒิอื่นที่ไม่ใช่วุฒิ ทางการบริหารการศึกษาก็ต้องไปขอยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเช่นกัน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  14 ก.พ. 50 
 
ศธ.ยกร่างกฎห้าม ร.ร. รับบริจาคช่วงรับ นร. ฝ่าฝืนเด้งพ้นเก้าอี้ ผอ.
.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ให้นายสมเชาว์ เกษประทุม เลขานุการ รมว.ศธ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยกร่างประกาศ ศธ.ว่าด้วยนโยบายและมาตรการการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2550 ให้เสร็จทันเสนอลงนามภายในสัปดาห์นี้ เพื่อแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะโดยกำหนดให้ชัดเจนว่าการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักความเสมอภาค ยุติธรรม ห้ามใช้เงินหรือทรัพย์สินแลกเปลี่ยนที่นั่งเรียนเด็ดขาด
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  14 ก.พ. 50 
 
มศว' สร้างนักเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง กรรมการร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และนโยบายฯ ถือเป็นหลักสูตรใหม่ และอยู่ภายใต้องค์กรใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า สำนักสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในชื่อว่า หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยในระยะแรกคาดว่าจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2550 ก่อน จากนั้น 2-3 ปี คาดว่าปีการศึกษา 2551 หรือ 2552 จะเปิดระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  14 ก.พ. 50 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367]  368  [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [ Next -> ]

News Clips Online