News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 22, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'แซนด์บ็อกซ์อุดมศึกษา'เครื่องมือผลิตคนคุณภาพ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1 ก.พ.2565 เห็นชอบ เรื่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือแซนด์บ็อกซ์การอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีมติมอบอำนาจให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องการจัดการศึกษาฯ และมีคำสั่งให้สถาบันอุดมศึกษา หรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาฯ แทนคณะรัฐมนตรี
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  7 ก.พ. 65 
 
อว.เปิด 22 หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในการเป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ระหว่าง อว.และสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง ว่า นี่คือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ ดังนั้น บุคลากรที่สถาบันอุดมศึกษา สร้างขึ้นมาต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ ระบบการผลิตคนของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  4 ก.พ. 65 
 
อว.-17มหา'ลัยเปิด22หลักสูตรNon degree
อว.-17 มหาวิทยาลัย ปฏิรูปการศึกษารูปแบบใหม่ เปิด 22 หลักสูตร Non degree "พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำ" เน้นเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  3 ก.พ. 65 
 
อว. - 17 มหาวิทยาลัย ปฏิรูปการศึกษารูปแบบใหม่ เปิด 22 หลักสูตร
อว. - 17 มหาวิทยาลัย ปฏิรูปการศึกษารูปแบบใหม่ เปิด 22 หลักสูตร Non degree ”พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำ” เน้น เกษตรอัจฉริยะ - ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ - อุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการโลจิสติกส์ - นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล”
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  3 ก.พ. 65 
 
ไฟเขียว'หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์'พลิกมิติมหา'ลัย'เอนก
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ อว.เสนอเรื่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ให้ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย วิถีชีวิตแบบหลายช่วง หมายความว่าในอนาคตจากนี้ ประชาชนจะใช้ชีวิตหลากหลายมากขี้น
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 ก.พ. 65 
 
ปรับโฉมอุดมศึกษาไทย พัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
"รศ.ดร.ณัฐชา" กล่าวว่า เดิมทีบทบาทของมหาวิทยาลัยจะเน้นสอนเพื่อผลิตคนออกสู่ตลาดแรงงาน หรือ teaching university วิธีการสอนคือเปิดตำราเชิงทฤษฎีถ่ายทอดสู่ผู้เรียน แต่ตอนนี้พันธกิจของมหาวิทยาลัยทั่วโลกเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้มีหน้าที่แค่สร้างคนอย่างเดียว แต่จะเน้นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่มากขึ้น หรือเรียกว่า สร้างงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  2 ก.พ. 65 
 
สมศ.พร้อมประเมินสถานศึกษาภายนอกปี65
เป้าหมายในการประเมินภายนอกประจำปี 2565 ยังคงวางจำนวนสถานศึกษาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งสิ้นที่ 18,050 แห่ง และจะมีความหลากหลายของประเภทสถานศึกษาที่เข้าประเมินจากปีที่ผ่านมามากขึ้น โดยแบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก 6,376 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,468 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ 326 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 50 แห่ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 360 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 440 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 30 แห่ง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสะท้อนผลการประเมินต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาก้าวทันกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐาน ของผู้สอนที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการช่วยดึง จุดแข็งของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  31 ม.ค. 65 
 
อว.เดินหน้าสร้างสตาร์ทอัพนักศึกษาหลังทำรายได้รวม 500 ล้านบาทต่อปี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงมอบหมาย ให้ NIA เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินโครงการ Startup Thailand League ขึ้น เพื่อที่จะเชื่อมผสานความร่วมมือและเพิ่มบทบาทให้กับสถาบันการศึกษาในการสร้างความตระหนักและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  27 ม.ค. 65 
 
25มหาวิทยาลัย เปิดลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน
25 มหาวิทยาลัย จับมือทลายกำแพง เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสือพิมพ์มติชน:  26 ม.ค. 65 
 
สทศ.จี้สนามสอบโอเน็ตป้องกันโรคระบาดเข้ม
รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหัวหน้าทีมทีแคส ของ ทปอ.กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรับสมัครสอบ GAT และ PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 9 ก.พ.2565 สอบวันที่ 12-15 มี.ค.2565 คาดว่าปีนี้จำนวนผู้สมัครจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปีนี้เปิดรับสมัครหลังการประกาศผลทีแคส รอบที่ 1 และ 2 ส่วนการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 19-20 มี.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครประมาณ 5-6 หมื่นคนเหมือนที่ผ่าน เพราะเป็นกลุ่มวิชาที่จะในการสมัครกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  26 ม.ค. 65 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]  42  [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online