News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 19, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิสชั่นส์กลางประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับคณะ, สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราส่วน 1:57 อันดับที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 35 คน ผู้สมัคร 1,829 คน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลสาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา รับ 10 คน ผู้สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1: 52 อันดับ อย่างไรก็ตามในส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของคณะ, สาขาวิชา 3 อันดับแรกได้แก่ 1.นาย สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สูงสุดของคณะ, สาขาวิชา 3 อันดับแรกได้แก่ 1.นาย สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.99 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 2.น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬา
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  10 พ.ค. 56 
 
เด็กเตรียมเจ๋งคว้าที่ 1-3แอดฯ'น้องต้า'เผยเคล็ดเรียนเก่ง
นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อัตราส่วน 1:57 คน, 2.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว อัตราส่วน 1:52, 3.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา อัตราส่วน 1:52, 4.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:50, 5.คณะมนุษย ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 1 ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:47, 6.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.บูรพา อัตราส่วน 1:45, 7.คณะศึกษาฯ สาขาภาษาไทย ม.นเรศวร อัตราส่วน 1:45, 8.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:43, 9.คณะมนุษยฯ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสวนดุสิต และอันดับ 10 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา อัตราส่วน 1:41
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  10 พ.ค. 56 
 
เด็กเตรียมฯกวาดแชมป์แอดมิชชั่น
ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า สำหรับคณะและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเลือกมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะเภสัชศาสตร์ มธ. รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราแข่งขัน 1:57 2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 35 คน สมัคร 1,829 คน อัตราแข่ง 1:52 3. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับ 10 คน สมัคร 523 คน อัตราแข่ง 1:52 4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 25 คน ผู้สมัคร 1,249 คน อัตราแข่ง 1:50 5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มก. รับ 10 คน ผู้สมัคร 471 คน อัตราแข่งขัน 1:47
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  10 พ.ค. 56 
 
มศว เผยงานวิจัยเพื่อเด็กแอลดี
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเรียกว่าเด็ก แอลดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่การอ่าน การเขียน การฟังและการคิด ตลอดถึงการคำนวณ เด็กจะคิดช้า อ่านช้า เขียนหนังสือผิด สะกดคำผิด จนทำให้ไม่ชอบและไม่สนใจในการเรียน เบื่อหน่ายโรงเรียน หากครูไม่เข้าใจก็จะมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาและทอดทิ้งเด็ก
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  9 พ.ค. 56 
 
เด็กชาย Vs. เด็กหญิง? พร่องทางการเรียนรู้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ (RISE) มศว
มศว ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) หรือเรียกว่าเด็กแอลดี ซึ่งมีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟังและการคิดตลอดถึงการคำนวณ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  7 พ.ค. 56 
 
ไทยชิงชัยฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชีย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำ 8 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เดินทางไปร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย (Asian Physics Olympiad : APhO) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 พ.ค.นี้ ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  3 พ.ค. 56 
 
ร่วมลุ้นผู้แทนประเทศไทย ชิงชัยฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้แทนประเทศไทย จำนวน 8 คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประกอบด้วย นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์, นายกัญจน์ รวยแท้, นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์, นายกิตติภัทร ภู่พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายพศวีร์ มานะกุล, นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูรินท์ ศิริพานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ หัวหน้าทีม ดร.กิตติวิทย์ มาแทน รองหัวหน้าทีม ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้ช่วยหัวหน้าทีม น.ส.สุทธิดา บุญทวี ผู้จัดการทีม
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 พ.ค. 56 
 
อธิการบดีมศวเผยสาระสำคัญทปอ.
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยภายหลังเข้าประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2556 ว่า สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องทุนพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาจำนวน 12,000 ทุน ในช่วงปี 2557-2571 การรับทราบผลการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยปี 2556 จากจำนวนผู้สอบผ่านการคัดเลือก 39,850 คน มีการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน 31,710 คน การเห็นชอบให้ผู้บริหารทปอ. นัดหารือกับคณะกรรมการบริหารของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  2 พ.ค. 56 
 
ร่วมลุ้นผู้แทนประเทศไทย ชิงชัยฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้แทนประเทศไทย จำนวน 8 คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประกอบด้วย นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์, นายกัญจน์ รวยแท้, นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์, นายกิตติภัทร ภู่พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายพศวีร์ มานะกุล, นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูรินท์ ศิริพานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ หัวหน้าทีม ดร.กิตติวิทย์ มาแทน รองหัวหน้าทีม ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้ช่วยหัวหน้าทีม น.ส.สุทธิดา บุญทวี ผู้จัดการทีม
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 พ.ค. 56 
 
แห่สละสิทธิ'ม.สงขลาฯ'กว่า2พัน
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 19 แห่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือก 43,445 คน ยืนยันสิทธิ 31,710 คน คิดเป็น 73.16% สละสิทธิ 11,735 คน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 3,301 คน สละสิทธิ 730 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 6,944 คน สละสิทธิ 2,596 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 3,647คน สละสิทธิ 1,429 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 4,073 คน สละสิทธิ 552 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 2,711 คน สละสิทธิ 984 คน มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 1,559 คน สละสิทธิ 235 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ 1,055 คน สละสิทธิ 377 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 67 คน สละสิทธิ 30 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 4,951 คน สละสิทธิ 2,145 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับ 2,947 คน สละสิทธิ 268 คนและกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รับ 1,429 คน สละสิทธิ 20 คน เป็นต้น
หนังสือพิมพ์มติชน:  1 พ.ค. 56 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292]  293  [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online