News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 30, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

4 มหา'ลัยชั้นนำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 และจัดพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 4 ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรห้องสมุดจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 พ.ย. 58 
 
หมอไทยไม่ไปนอกปักหลักตั้งรับเออีซี
ข้อมูลจาก พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แจ้งว่า ปัจจุบันมีแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภารวมทั้งสิ้นจำนวน 49,910 คน เป็นชาย 28,896 คน หญิง 21,014 คน
เป็นแพทย์ที่ยังมีชีวิตและมีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์จำนวน 48,116 คน มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ใน กทม. 22,797 คน อยู่ต่างจังหวัด 22,652 คน และอยู่ต่างประเทศ 472 คน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  5 พ.ย. 58 
 
'กินดี อยู่ดี วิถีเอเชีย'
น.ส.อมลณัฐ รุ่งศรีเรือง ชื่อเล่นอิงค่ะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชียของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ "กินดี อยู่ดี วิถีเอเชีย" ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย
หนังสือพิมพ์มติชน:  4 พ.ย. 58 
 
ค่ายกล้าวรรณกรรม
วันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สมาคมการ์ตูนไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน"
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 พ.ย. 58 
 
ปั้นฝันปลุกพลังมด
11 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการ "คนเลี้ยงควาย ควายเลี้ยงคน" มหาวิทยาลัยพะเยา จากโครงการ "เปลี่ยนขี้ให้มีค่า(ก๊าซชีวภาพ)แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์เพื่อชุมชน" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากโครงการ "Check Dam Save Doi" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการ "ทำน้ำ(ใจ)ให้น้ำน่าน" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากโครงการ "ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ณ ลุ่มน้ำแม่แจ่ม" มหาวิทยาลัยนเรศวร จากโครงการ "พลังงานน้ำ สร้างแสงสว่างสู่ชุมชน" วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จากโครงการ "พิพิธภัณฑ์ พุทธศิลป์" ครูละกอน "ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา" มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จากโครงการ "รากแก้วคืนถิ่นจิตอาสา ปีที่ 5 คืนบ้านให้ปลา ปีที่ 2" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากโครงการ "ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากโครงการ "ใบจากตากแห้ง สานฝันธุรกิจชุมชน" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จากโครงการ "โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนา-นาสะอุ้ง"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  29 ต.ค. 58 
 
เชฟรอน 'ลดเหลื่อมล้ำ'การศึกษาไทย
ระบบการศึกษาไทย ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มี ไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาคุณภาพครูผู้สอน เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของประชากร และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งสิ้น
หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของประชากร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย กับโครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ที่ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ 7 องค์กรภาครัฐ พัฒนาการศึกษากลุ่มวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ฐานเศรษฐกิจ:  28 ต.ค. 58 
 
'คุรุสภา'รุกหนักคุมคุณภาพบัณฑิตครู หยั่งเชิงบังคับสอบใบประกอบวิชาชีพ
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูใน อนาคตว่า จากการหารือร่วมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. มีความคิดว่า ต่อไปหลักสูตรครูของทุก มหาวิทยาลัยนอกจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบแล้ว จะต้องนำหลักสูตรมาให้คุรุสภาวิเคราะห์ด้วยว่า ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ โดยจะเข้าไปดูถึงกระบวนการผลิตของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งคุรุสภาจะตั้งคณะอนุกรรมการของมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปดูว่า สอนกันอย่างไร นักศึกษาเรียนกันอย่างไร
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  27 ต.ค. 58 
 
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กำหนดจัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Prasarnmit Pretest ม.1) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2558 สมัครออนไลน์ วันที่ 1 ต.ค.-15 ธ.ค. 2558 ทาง www. satitprasarnmit.ac.th ตรวจสอบรายชื่อผู้มี สิทธิสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ วันที่ 17-18 ธ.ค. 2558 สอบถามโทร. 02-260-9986-8 ต่อ 142, 143, 145
โพสต์ทูเดย์:  22 ต.ค. 58 
 
นายกฯกำชับศธ.'เด็กไทย'ทุกคนต้องเก่งอังกฤษ
"ดาว์พงษ์" ขานรับนโยบายนายกฯ เร่ง พัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กไทยทุกคนเก่งภาษาอังกฤษ-ใช้สื่อสารได้ ชี้ประเทศไทย"ช้า"มานาน ขณะที่ประเทศอื่นใช้เป็นภาษาราชการกันหมดแล้ว
วานนี้ (21 ต.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เตรียมความ พร้อมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทย เพราะอยากให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  22 ต.ค. 58 
 
มมร.จัดงานวิชาการระดับชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มมร. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ เข้าร่วม 10 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1156, 1151-54
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  21 ต.ค. 58 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190]  191  [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online