News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 27, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

"โครงการเพชรในตม" โครงการที่มีคุณค่า
"โครงการเพชรในตม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดหลักสูตรต่างๆ ไว้ มีประมาณ หลักสูตร หลักสูตรสำคัญที่เกี่ยวกับชุมชน ก็เช่น กิจกรรมการออกค่ายพัฒนาชุมชน ซึ่งนิสิตเหล่านี้ จะต้องผ่านหลักสูตรนี้ โดยการออก ค่าย ในพื้นที่หมู่บ้านทุรกันดาร ในโรงเรียนต่างๆ ประมาณ วัน โดย กอ.รมน. จะ จัดทำงบประมาณในการออกค่าย ประมาณ แสนกว่าบาท เด็กเหล่านี้ก็ต้องไปหาทุน เพิ่ม เพื่อใช้สำหรับการออกค่ายอาสาในแต่ละครั้ง นำไปสมทบทุนกับงบประมาณ กอ.รมน. ในการออกค่ายแต่ละครั้ง เด็กเหล่านี้จะสร้างอาคารเพชรในตมหนึ่งหลัง
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 มิ.ย. 57 
 
มศว ดูงานอังกฤษ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ (สกส.) เชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยไปร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
"เพชรในตม" สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์
โครงการเพชรในตม
เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยให้โอกาสแก่เยาวชน ที่มาจากครอบครัวยากจน ซึ่งเรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีประสบการณ์และความรู้ เพิ่มเติมในเรื่องใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้นี้กลับไปเผยแพร่และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีอุดมการณ์ เสียสละ เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
ภูมิใจมากที่สอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ญดา สุวรรณปัฏนะ หรือ คุกกี้ เพิ่งสลัดกระโปรงบานสวมยูนิฟอร์ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงและการกำกับการแสดง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  2 มิ.ย. 57 
 
เปลี่ยนการศึกษาไทย ด้วยการศึกษาทางเลือก
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนที่มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การทำมาหากิน โดยมีการสร้างการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักกินเอง ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ยึดหลักตามคำสอนของสมเด็จย่า ดังนั้น การเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ตามความถนัด ตามความเหมาะสม บนอัตลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียน คือ "เลือกรับสิ่งใหม่ ไม่ทิ้งสิ่งเก่า หนักเอาเบาสู้ รู้พึ่งตนเอง"
หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์:  2 มิ.ย. 57 
 
มหา'ลัยเคาะรับตรงพร้อมกันวิชาสามัญใช้'ข้อสอบกลาง'
นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการหารือพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) รวมทั้งอธิการบดี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากนักเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ คาดว่าน่าจะเริ่มจัดสอบได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม ขณะที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียนรับอาเซียนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดรับตรงร่วมกัน
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 พ.ค. 57 
 
ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ดูงานเมืองผู้ดี..."ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) กระซิบว่าตอนนี้ผมได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยจะเชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ไปเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการร่วมกันผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  29 พ.ค. 57 
 
ทพญ.สิริพักตร์ เฮงรัศมี ไม่ใช่แค่ฝันแต่ต้องทำได้จริง
คุณหมอแนน" เป็นสาวสวยของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แต่ความที่สมองระดับเลิศจึงสามารถต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "คุณหมอแนน"เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
โพสต์ทูเดย์:  28 พ.ค. 57 
 
สกอ.พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งถึงการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยคณะผู้จัดการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และจะได้สอดแทรกข้อคิดที่ดีในการทำวิจัยและดำเนินชีวิตการเป็นนักวิจัยอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวิจัยอาชีพ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  27 พ.ค. 57 
 
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในโอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกี่ยวกับความจำเป็นของการต้องเร่งศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2526 ความตอนหนึ่งว่า
"...วิชาการต่างๆ ในสังคมทุกวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คนที่เรียนจบสูงๆ ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรทำการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ก็จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..."
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248]  249  [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online