News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
February  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
             
 Today is February 2, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

เพชรในตมปั้นครู4จว.ใต้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) หรือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  11 ก.พ. 63 
 
พระบรมราโชวาท
คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่สำคัญ ได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต. (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 มิถุนายน 2522).
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  11 ก.พ. 63 
 
45 ปี ศิลปะประจำชาติ เชิดชู'ครูจุลทัศน์ พยาฆรานนท์
ความเป็นครู ครูสอนเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมดสอนด้วยเรื่องศิลปกรรมไทย ความเป็นครูที่สอนจับใจถ่ายทอดดี ถามลูกศิษย์ครูได้ว่า ถึงชั่วโมงครูจะรีบเข้าห้องเรียน นั่งแถวหน้าฟังคำครูสอน ครูมีเรื่องเล่าดีดีให้ฟังเสมอ เมื่อเป็นมัคคุเทศก์นำชมที่ต่างๆ ผู้ฟังก็ล้วนชื่นชอบในอัธยาศัยและความรู้ของครู
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  11 ก.พ. 63 
 
TCASรอบแรกเด็กทิ้งสิทธิ์อื้อได้ผู้เรียนเพียง45.7%
นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประ ชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ได้ประกาศผล TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 แฟ้มสะสม ผลงาน ไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2563 และสละสิทธิ์ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พบว่า TCAS รอบ 1 จากจำนวนรับ 138,230 คน มีผู้สมัคร จำนวน 127,190 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนรับ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 78,094 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของผู้สมัคร มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 63,934 คน ผู้เลือกไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่เข้าระบบ 14,160 คน สละสิทธิ์ 830 คน เหลือคนที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หลังปิดระบบสละสิทธิ์ 63,104 คน ดังนั้นจึงสรุปว่าผู้ที่ผ่าน TCAS รอบ 1 แต่ไม่ต้องการเรียนมีจำนวน 14,990 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของคนที่ผ่านการคัดเลือก และรอบ 1 ได้ผู้เข้าศึกษาร้อยละ 45.7 ของจำนวนรับ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 ก.พ. 63 
 
พัฒนาเด็กพิเศษ ผ่านสังเกตพฤติกรรม
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ร่วมด้วย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ จัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ลูกของฉัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการดำรงชีวิตในสังคม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  6 ก.พ. 63 
 
จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทยเพื่อสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมกับ ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทยเพื่อสังคมณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. เวลา 08.30 น. งานนี้ ดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิดำรง พุฒตาล (อนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) และประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ ปาฐกถา หัวข้อ สังคมไทยกับภาษาไทย:ปัญหาและทางออกโดยมี รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม (อุตตราษาฒ)หมอดูชื่อดัง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 ก.พ. 63 
 
อบรม "ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ"
วันนี้, 08.00 น. ศ.ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดอบรม "ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ" ห้องประชุมใหญ่ อาคาร วิจัยฯ มศว ประสานมิตร...
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 ก.พ. 63 
 
มศว-มติชนถกสันติภาพโลก หมอประเวศเชื่อต้องสร้างได้
การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ก.พ. 63 
 
ประชุมวิชาการ 'สันติภาพโลก'มศว จับมือ มติชน มุ่งสร้างความรู้สู่สังคม
นับเป็นงานที่เน้นย้ำบทบาทในการรับใช้สังคมอย่างมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งไม่เพียงเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคมไทย ทว่า ยังมองไกลถึงสถานการณ์โลก เกาะติดความเคลื่อนไหวในประเด็นอันเป็น 'สากล' ที่มนุษยชาติต่างให้ความสำคัญ นั่นคือ 'สันติภาพ'
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ก.พ. 63 
 
มศว-มติชนจัดถกสันติภาพโลก
การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มหอประชุม โดยมีนายชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มศว และคณาจารย์ให้การต้อนรับ
น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำร่วมกับมศว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  3 ก.พ. 63 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  61  [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [ Next -> ]

News Clips Online