News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
December  2021
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is December 7, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ชี้ สมศ.ยังต้องประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะไม่เข้ามาประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 7 การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 62 ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  27 พ.ค. 62 
 
แจ้ง29พ.ค.ผล'ทีแคส'รอบ4 '
นายสุชัชวีร์กล่าวอีกว่า ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก รอบ 3 ดังนี้ อันดับ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคปกติ) มก.สมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:325 อันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคปกติ) มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:238.50 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:231.75 อันดับ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน อัตราแข่งขัน 1:201.80
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 พ.ค. 62 
 
TCAS3รอบที่นั่งเหลืออื้อชี้ชัดมหา'ลัยรีบปรับตัว
หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีผู้สมัคร 3,151 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. ผู้สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มก.ผู้สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ผู้สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  23 พ.ค. 62 
 
สรุปยอดทีแคส4รอบที่นั่งเหลือเพียบ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลทีแคสรอบ 3 พบว่า หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สมัคร 3,151 คน รับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,723 คน รับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มก.สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 พ.ค. 62 
 
'12ม.-สทศ.'ยกเครื่องสอบ'อังกฤษ'
วันที่ 23 พฤษภาคม จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สทศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 พ.ค. 62 
 
หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก
อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคปกติ) มก. มีผู้สมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 325.00 อันดับที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคปกติ) มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 238.50 อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 231.75 อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน. อัตราแข่งขัน 201.80 และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) มก. สมัคร 1,680 คน รับ 10 คน อัตราแข่งขัน 168.00
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  23 พ.ค. 62 
 
พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและแบรนด์WISHARAWISH (วิชระวิชญ์) เล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมการทอผ้าของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและ โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาสร้างสรรค์จึงได้ดำเนินงานทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2562 (Taproot Thai Textiles) พร้อมจัดแสดงคอลเลกชัน "จากแดนไกล"
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  22 พ.ค. 62 
 
'มศว'แข่งแผน'ธุรกิจนวัตกรรม'
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน (มศว) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) แห่งใหม่ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม และการให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการ พร้อมเสริมสร้าง ศักยภาพด้านแผนธุรกิจ และแนวคิดทางด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการ ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  22 พ.ค. 62 
 
เอ็นไอเอ-มศวปั้น'นวัตกรรมสังคม'
กรอบความร่วมมือคือ การร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว จัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (เอสไอดี) เป็นแห่งใหม่ที่ 8 จากที่มีอยู่แล้ว 7 แห่งในหลายพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด และ บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จำกัด
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  21 พ.ค. 62 
 
เวทีโชว์ของ ศิลปนิพนธ์ เด็ก มศว 'งานอาร์ต'สะท้อนสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดของนิสิต และต้องการให้นิสิตใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมาพัฒนา และต่อ ยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตัวนิสิตเอง เพราะเยาวชนในวันนี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำหรับผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ มาจากทั้งสิ้น 3 ภาควิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม
หนังสือพิมพ์มติชน:  21 พ.ค. 62 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  61  [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [ Next -> ]

News Clips Online