News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
February  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
             
 Today is February 8, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

เสนอคสช.ยุบสมศ.ชี้ภาระการศึกษา
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า ตนขอเสนอให้คสช.ทำเรื่องที่ทำได้ยากในภาวะปกติ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อวางระบบ โครงสร้างให้การดำเนินงานต่าง ๆ เดินหน้าต่อไปได้ หลังจากที่มีการเลือกตั้ง หรือมีรัฐบาลชุดปกติแล้ว เช่น จัดตั้งสภาหรือคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา จัดตั้งกองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา ปรับปรุงระเบียบให้การทำงานรับใช้สังคมในชนบท ผลักดัน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจากการหารือในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่างเห็นตรงกันว่า การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่สถาบันการศึกษา เป็นอุปสรรค และเป็นภาระในการจัดการศึกษาอย่างมาก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  10 ก.ค. 57 
 
มศว เปิดเวทีประชุมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมด้วย
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  10 ก.ค. 57 
 
รวมพลังเสนอคสช.ยุบสมศ.ตั้งสภาปฏิรูปการศึกษา-ดีเดย์19ก.ค.
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)ประสานมิตร กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา ภาคประชาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมหารือแนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา(ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมศว.กล่าวว่า ตนขอเสนอให้คสช.ทำเรื่องที่ทำได้ยากในภาวะปกติ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อวางระบบและโครงสร้างให้การดำเนินงานต่างๆเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่มีการเลือกตั้ง หรือ มีรัฐบาลชุดปกติแล้ว เช่น จัดตั้งสภาหรือคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษาจัดตั้งกองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา ปรับปรุงระเบียบให้มีการทำงานรับใช้สังคมในชนบท ผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่จะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และที่สำคัญควรพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)เพราะจากการหารือในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมห
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย:  10 ก.ค. 57 
 
ชงตั้ง'สภาปฏิรูปการศึกษา'สกัดการเมือง-แนะยุบสมศ.
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว.กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการมาตลอด เพียงแต่ที่ผ่านมามีบางเรื่องที่ทำได้และบางเรื่องที่ทำไม่ได้ แต่ครั้งนี้เป็นภาวะพิเศษ ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ทำในเรื่องที่ถ้าเป็นภาวะปกติไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยาก คือ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะวางระบบโครงสร้างที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงาน ต่างๆ ในเรื่องของการปฏิรูปหลังจากที่มีการเลือกตั้ง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  10 ก.ค. 57 
 
ชง'คสช.'ตั้งสภาปฏิรูปศึกษา'ทปอ.-มรภ.-มทร.'จี้ยุบ'สมศ.'
อาคารนวัตกรรม มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวในการประชุมหารือแนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา (ระยะสั้น และระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จะวางระบบโครงสร้างที่สำคัญ
หนังสือพิมพ์มติชน:  10 ก.ค. 57 
 
ยกระดับ'นักออกแบบจิวเวลรี' อีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดต้องการสูง
อ.กนกวรรณ ใจหาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบ
เครื่องประดับ กล่าวถึงการออกแบบเครื่อง
ประดับว่า ปัจจุบันนี้ หลายสถาบันการ
ศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการออกแบบเครื่องประดับมากยิ่งขึ้น จึงบรรจุวิชาการออกแบบไว้ในวิชาเลือกเสรีต่างๆ เนื่องจากความต้องการของตลาด
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ค. 57 
 
มศวชี้สะกดคำไทยสระ+พยัญชนะช่วยแก้ปัญหาการอ่านระยะสั้น
กรณีการสอนสะกดภาษาไทยแบบใหม่ในโรงเรียน โดยใช้สระ+พยัญชนะ เช่นเอ+กอ อ่านว่า เก หรือ โอ+ตอ อ่านว่า โตซึ่งผิดแผกไปจากเดิมที่ใช้การสะกดแบบพยัญชนะ+สระ เช่น กอ+อา อ่านว่า กา และมอ+อี อ่านว่า มี จนทำให้เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถในการสะกดคำได้น้อยลงนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบความคิดเห็นจากอาจารย์สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) โดย ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สอนภาษาไทย ให้นิสิตระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ มศว กล่าวว่า การสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องนั้น ต้องเป็นพยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต์ และยังใช้ระบบนี้สอนชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทย
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  8 ก.ค. 57 
 
แอดมิชชั่นส์ปี57
ข้อมูลการรับสมัครพบว่าคณะ/สาขาที่มีการ แข่งขันสูงสามอันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 96
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จำนวนรับ 15 คน สมัคร 947 อัตราการแข่งขัน 1 : 63 และ วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวนรับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 50 คน
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  8 ก.ค. 57 
 
สะกดแบบใหม่ใช้บางกรณี
ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการสะกดภาษาไทยจากเดิมที่ระบบการศึกษาไทยใช้การสะกดแบบพยัญชนะตามด้วยสระ มาเป็นใช้สระตามด้วยพยัญชนะ ว่า มีความเห็นว่าการสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง ต้องเป็น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สำหรับการสะกดแบบใหม่อาจเป็นเพียงแค่พื้นฐานของการสะกดคำ และอาจจะเป็นผลดีกับการเริ่มต้นในการสะกดคำ แต่ระบบนี้เป็นเพียงการทดลองนำมาใช้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออก เพราะเป็นการอ่านสะกดคำเป็นคำๆ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  8 ก.ค. 57 
 
คณะมนุษย์'มก.'แข่งขันเยอะสุด
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม ของ มศว จะมีอัตราการแข่งขันสูงอยู่แล้วเป็นปกติ ซึ่งมาจากหลายปัจจัยทั้งรูปแบบการเรียนการสอน ที่ตรงใจเด็กรุ่นใหม่ เน้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นนิเทศศาสตร์แนวใหม่ ที่เรียนทั้งแอนิเมชั่น ดิจิตอล ฯลฯ ส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีงานทำเกือบ 100% หลังประกาศผลแอดมิชชั่นบางคณะของ มศว ยังมีการเปิดรับตรงรอบ 2 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย.
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  3 ก.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226]  227  [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [ Next -> ]

News Clips Online