News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
August  2021
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today is August 2, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

นิเทศฯจุฬาที่หนึ่งแอดมิชชั่น
คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน 2.คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 525 คน สมัคร 2,620 คน 3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 80 คน สมัคร 2,221 คน 4.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 80 คน สมัคร 2,021 คน และ 5.คณะพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 162 คน สมัคร 2,006 คน
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  5 มิ.ย. 58 
 
"สาธิตปทุมวัน"เจ๋งคว้าที่1แอดมิชชั่นส์
ศ.ดร.ประสาท กล่าวอีกว่า สำหรับผล แอดมิชชั่นส์ในปีนี้ พบว่า ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 คน มีดังนี้ 1.น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯได้คะแนนร้อยละ 91.60 คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.น.ส.ชลิพา ดุลยากร ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ได้คะแนนร้อยละ 89.93 คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 89.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.น.ส. กันต์กนิษฐ์ นั่ยจิต ร.ร.สตรีวิทยากรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.64 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  5 มิ.ย. 58 
 
สาธิตปทุมวัน-คว้าที่1 แอดมิชชั่นเข้านิเทศจุฬา
ประธานทปอ. กล่าวอีกว่า ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน 2.คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 525 คน สมัคร 2,620 คน 3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 80 คน สมัคร 2,221 คน 4.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 80 คน สมัคร 2,021 คน และ 5.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 162 คน สมัคร 2,006 คน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 มิ.ย. 58 
 
ลุ้นผลแอดมิสชั่นส์วันนี้สาธิตปทุมวันคะแนนสูง
เด็กสาธิตปทุมวันเจ๋งคะแนนสูงสุดนิเทศ จุฬาฯ 91.60 ประกาศผลแอดมิสชั่นส์'58 'พยาบาล มศว'ฮิตยอดสมัครมากสุด 2.8 พันราย ศึกษาศาสตร์ มข. แข่งขันสูง 1:108
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 มิ.ย. 58 
 
'เด็กสาธิตปทุมวัน'คะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด
พบว่ามีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ของคณะหรือสาขาวิชา จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นางสาวศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนน 91.60% คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  5 มิ.ย. 58 
 
เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ/ฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆ
ประกาศแล้ว...ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 124,648 คน ใน 87 สถาบัน 802 คณะ/สาขาวิชา 4,114 รหัส แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  5 มิ.ย. 58 
 
เด็กเก่ง
น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา (ซ้าย) จากร.ร.สาธิตมศว ปทุมวัน สอบแอดมิชชั่นได้คะแนนสูงสุดร้อยละ 91.60 ส่วนน.ส.ชลิพา ดุลยากร (ขวา) จาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อันดับ 2 ด้วยคะแนนร้อยละ 89.93 ตามข่าว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 มิ.ย. 58 
 
เปิดใจเด็กเก่งทำคะแนนแอดมิชชันสูงสุด
เปิดใจเด็กเก่งคะแนน แอดมิชชันสูง ด้าน "ศิรดา" เด็กสาธิต มศว ติดนิเทศ จุฬาฯ คะแนนสูงอังดับหนึ่งของประเทศ เผยฝันอยากทำงานด้านภาพยนตร์ ขณะที่เคล็ดลับการเรียนส่วนใหญ่เน้นตั้งใจเรียน อ่านหนังสือให้มาก พร้อมฝากเพื่อนที่พลาดหวังอย่าท้อ ให้สู้ต่อไป
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  5 มิ.ย. 58 
 
ให้ 50,000 ทำแสนห้า การศึกษาอยู่ที่ใจ (จบ)
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ทัศนะว่า ถ้าทำภายใต้โครงสร้างเดิมระบบราชการ จะไม่สำเร็จเพราะขาดจิตวิญญาณ
นวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านี้คณะผู้ประเมินกำลังรวบรวมกระบวนการความคิด วิธีปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อเป็นคู่มือเชิญชวนครูปรับเปลี่ยนบทบาทให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในวิถีชีวิตจริงให้มากขึ้น
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์:  5 มิ.ย. 58 
 
สาธิต มศว ปทุมวันเจ๋งคว้าที่1'แอดมิสชั่นส์'
"สอท."ประกาศแอดมิสชั่นส์ 58 เด็กสาธิต มศวปทุมวันซิวที่ 1 คะแนนสูงสุด "นิเทศศาสตร์จุฬาฯ" ด้านประธานสอท.เผยคณะศึกษาศาสตร์มาแรง เหตุรัฐบาลให้ความสำคัญปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพครูวอนผู้ปกครองให้กำลังใจลูกๆ ยังมีที่นั่งในมหา'ลัย อีกเพียบ รอฟังเปิดรับสมัครอีกครั้ง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  5 มิ.ย. 58 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162]  163  [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [ Next -> ]

News Clips Online