News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
January  2022
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
             
 Today is January 18, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน
หน่วยงานเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประกอบด้วย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง องค์กรภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กรภาคประชาสังคมได้แก่ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยโครงการ"มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"ประจำปี 2559 ดำเนินการภายใต้แนวคิด"สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  25 ม.ค. 59 
 
ม.ราชภัฏอยุธยา เสวนาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ชี้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญ คือ ครูรักเด็ก เด็กสัมผัสได้ นำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฏิรูปการสอนครูของครูโดยบูรณาการการสอนให้สอดรับกับนโยบายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกฝ่าย "ครูจะลดความเป็นตัวตนลง และประสานความร่วมมือกับครูในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเด็กและครู กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน...การเติมเต็ม 5F (Fun, Find, Focus, Fantastic) การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21..."
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  22 ม.ค. 59 
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ เริ่มต้นนำร่องอย่างเป็นทางการไปก่อนแล้ว 3,831 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อ 2 พ.ย.58 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไป
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  22 ม.ค. 59 
 
นักวิจัย'มศว'โชว์ชุดตรวจไข้เลือดออกรู้ผล30นาที
ผลงานวิจัยของ รศ.โกสุม จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เรื่อง "ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกีที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบ "ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยมาแสดงภายในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปีครั้งนี้ หลังจากได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ที่มี 47 ผลงานในสาขาวิชาการต่างๆ รวม 9 สาขาวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกีที่ก่อโรคไข้เลือดออก ได้รับรางวัลระดับดีมาก โดยมีนักวิจัยในทีมอีก คือ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ท่านอธิการบดี มศว, ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ, นายจัตุรงค์ ขำดี, นายสมศักดิ์ เหรียญทอง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  19 ม.ค. 59 
 
เครื่องประดับยางพาราเทคนิคเพิ่มมูลค่า
ไอเดียในการทำเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุใหม่อย่างยางพารานั้น เกิดขึ้นเมื่อราว 4-5 ปีก่อน ในช่วงที่กำลังทำปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงงานการศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอุตสาหกรรมสำหรับสตรี กรณีศึกษาทดลองการใช้ยางพารา เพราะมองเห็นศักยภาพของยางพาราที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับได้เช่นเดียวกับเนื้ออัญมณีอื่นๆ
โพสต์ทูเดย์:  18 ม.ค. 59 
 
พัฒนาทันตกรรมได้มาตรฐาน
"ทันตแพทยสภา ได้มอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 7 พ.ศ. 2556-2559 แก่ทันตแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ 4 คน ได้แก่ 1.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านบริการทันตกรรม ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ทพญ.บุษบา ภู่วัฒนา โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่ และ 4.ทันตแพทย์ดีเด่นประเภททันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น อ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ทพ.ธรณินทร์กล่าว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  18 ม.ค. 59 
 
16 มหาวิทยาลัยบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) โดยมีศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอธิการบดีและ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ณ บริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเป็นความตกลงร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นหลังจากมีการประชุมร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง "มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์" (Eco University)
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  24 ธ.ค. 58 
 
รับสมัครโครงการ หลักสูตรนานาชาติ
รับสมัครวันนี้ วันสุดท้าย โครงการ หลักสูตรนานาชาติ ของ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) รายละเอียด http://prathom.swu.ac.th ผอ.ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ แจ้งข่าว............
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  18 ธ.ค. 58 
 
2ไอเดียเด็กไทยเจ๋งสู่การทดลองบนสถานีอวกาศ
แจ๊กซ่าคัดเลือกไอเดียของเด็กไทยจำนวน 2 เรื่อง ขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 เรื่อง ประกอบด้วย การทดลอง "Zero-G Painting" ผลงานของ ด.ญ.วริศา ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน และ น.ส.ศวัสมน ใจดี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และการทดลอง "Can we make wind in the space?" ผลงานของ น.ส.สุภัสสร หวังพาณิชกุลน.ส.พชรา ภัทรบดี และ น.ส.พิชญา กรีพร จากโรงเรียนมัธยม ปัญญารัตน์ ซึ่งขณะนี้มนุษย์อวกาศส่งคลิปวิดีโอการทดลองมาสู่โลกเรียบร้อยแล้ว
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  16 ธ.ค. 58 
 
ศิลปกรรม'มศว'รับตรง11สาขา
น.ส.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมใน 11 สาขา ได้แก่ ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบสื่อสาร ออกแบบเพื่อการแสดง การแสดงและกำกับการแสดง ดุริยางคศาสตร์สากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีความถนัดหรือมีทักษะพิเศษผ่านการสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป ทฤษฎีเฉพาะสาขาวิชา ปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชา แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ โดยไม่ต้องยื่นคะแนน GAT/PAT ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 โทร 0-2260-0123 ต่อ 110 หรือ http://admission.swu.ac.th ถึงวันที่ 14 ธันวาคม
หนังสือพิมพ์มติชน:  14 ธ.ค. 58 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154]  155  [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [ Next -> ]

News Clips Online