News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 13, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ขายเกลื่อนกว่าเนื้อแพะ'ดอกเตอร์'ยุคดิจิตอล
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การซื้อขายปริญญาเถื่อนจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคนเราซื่อสัตย์ เหมือนการรับสินบน ถ้ามีคนให้ แต่ไม่มีคนรับ การคอร์รัปชั่นจะไม่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพ์มติชน:  1 ส.ค. 57 
 
practice makes perfect...รับมือ..ประชาคมอาเซียน
การเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พลเมืองอาเซียน สามารถทำงานที่ประเทศไหนก็ได้อย่างเสรี การเปิดประเทศอาเซียนนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ เพราะว่าทุกประเทศจะต้องมีการแข่งขัน และคนไทยทุกคนต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทยอีกด้วย
หนังสือพิมพ์มติชน:  31 ก.ค. 57 
 
กสพท.ประกาศปฏิทินรับนศ.แพทย์ปี58
ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)เปิดเผยถึงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า ในปีการศึกษา 2558 มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน เข้าร่วมรับนักศึกษาทั้งสิ้น 1,487 คน แบ่งเป็น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน ม.เชียงใหม่(มช.) รับ 25 คน ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 65 คน ม.นเรศวร(มน.) รับ 30 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (มม.) รับ 143 คน ศิริราชพยาบาล มม. รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ15 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 180 คน ม.สงขลานครินทร์(ม.อ.) 20 คน วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับชาย 60 คน รับหญิง 40 คน ม.สยาม รับ 20 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 85 คน มม. รับ 80 คน มช.รับ 35 คน ม.อ. รับ 20 คน มศว รับ 25 คน มข. รับ 10 คน และ มธ. รับ 24 คน ทั้งนี้นักเรียนสามารถเข้า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  30 ก.ค. 57 
 
กสพท.ประกาศปฏิทินสมัคร-สอบแพทย์ปี58
กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 7 สถาบัน ดำเนินการรับสมัคร โดยปีการศึกษา 2558 กลุ่ม กสพท.รับสมัครนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,487 คน ได้แก่ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับ 25 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 65 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 30 คน คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) รับ 143 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล มม. รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน วิทยาลัยแพทย์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 180 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 20 คน คณะแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 80 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 85 คน คณะทันตแพทย์ มม. รับ 80 คน คณะทันตแพทย์ มช. 35 คน คณะทันตแพทย์ มอ. รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ มศว รับ 25 ค
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  30 ก.ค. 57 
 
กสพท.รับ'แพทย์-ทันตะ'1.4พันสมัคร1-31ส.ค.
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวในการแถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ฯ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ฯ 7 สถาบัน รับ 1,487 คน แบ่งเป็น คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 25 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 143 คน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 20 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน เพศหญิง 40 คน และมหาวิทยาลัยสยาม 20 คน และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดังนี้ จุฬาฯ 85 คน มม. 80 คน มช. 35 คน ม.อ. 20 คน มศว 25
หนังสือพิมพ์มติชน:  30 ก.ค. 57 
 
"ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3"
"ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3" ซึ่งในซีซั่นนี้ 2 สาวหน้าหวานชาวอุดมศึกษา "กุ๊กไก่" พิชชานันท์ ตะพังพินิจการ ปี 4 เอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ รั้วธุรกิจบัณฑิต และ "จูเลีย เปอิโรเน" ปี 4 เอกแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รั้ว มศว สามารถผ่านการออดิชั่นเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ไปแข่งขันออกแบบผ้าไทยกับรุ่นพี่ดีไซด์เนอร์มืออาชีพ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  28 ก.ค. 57 
 
'มศว'สร้างแรงใจน้องใหม่ไม่แตกต่าง
ในค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 หรือน้องใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นิสิตรู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะ หนึ่งในเฟรชชี่ มศว ปีนี้คือ น้องแนน น.ส.ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง อายุ 18 ปี น้องใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เธอพิการมาตั้งแต่กำเนิด ไม่มีมือแบบคน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  28 ก.ค. 57 
 
คุรุสภาฉุนข้อเสนอศธ.ไม่จบครูได้ตั๋วครู
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สรุป 3 แนวทางปฏิรูปครูเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยขอให้ยกเว้นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 ก.ค. 57 
 
งานวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศ ไทย โดย รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเตรียมการจัดงานวิชาการแห่งชาติ โดยนัดวันที่ 29 ก.ค.นี้เวลา 16.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้เกี่ยวข้องอย่าลืม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 ก.ค. 57 
 
มุมมองของบรรดาอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาการศึกษามีต่อสมศ.
มุมมองของบรรดาอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาการศึกษามีต่อสมศ.เล่นเอากรรมการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดเกิดอาการนอตหลุด สังเกตจากการโต้ตอบระยะหลังเริ่มใช้อารมณ์มากกว่าอธิบายความด้วยเหตุด้วยผล และดูเหมือนน้ำหนักทั้งหลายจะพุ่งตรงไปที่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว แบกรับมากกว่าผู้อื่นซะงั้น
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  25 ก.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189]  190  [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online