News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 15, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ทปอ.เผยยอด1.6แสนรายสมัครTCAS3
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)กล่าวว่า การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ระบบได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2561 เวลา 23.59 น. โดยการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจากข้อมูลในระบบฐานข้อมูล พบว่ามีใบสมัครรวมแล้ว 169,836 ใบ โดยหลังจากนี้ ทปอ.จะส่งข้อมูลการสมัครให้แต่ละมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ หลังจากได้ใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร เพื่อให้การยืนยันใบสมัครมีผลสมบูรณ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  22 พ.ค. 61 
 
'สุวิทย์'แจงควบรวมกระทรวงใหม่ ดึงเฉพาะสกอ.ร่วมหน่วยวิจัย-วท.
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งกระทรวงใหม่ โดยการควบรวม วท.กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น เบื้องต้นชื่อกระทรวงใหม่ยังไม่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าการควบรวมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
หนังสือพิมพ์มติชน:  21 พ.ค. 61 
 
สกอ.ผนึกภาคีจัด'วันสหกิจศึกษาไทย'
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ว่า การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยเป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยที่สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวัยแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  21 พ.ค. 61 
 
ชูแนวคิดใหม่ผลิตบัณฑิตขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ภายใต้แนวคิด "หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี"ในวันที่ 6 มิ.ย.2561 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ว่าเป็นภารกิจที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสำคัญเพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิต ที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาสหกิจศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นศูนย์กลาง ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวัยแรงงาน ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  21 พ.ค. 61 
 
มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประชาคมอาเซียนและจากประเทศไทยรวม ๔๑๖ ท่านจาก ๑๗ ประเทศ เป็นการประชุมขนาดใหญ่ (ประเทศไทยมากที่สุด ๓๑๖ คน หรือ ๖๒% มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด ๑๔๖ คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มศว ประสานมิตร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, K.Mongkut U of Technology Thonburi, สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุรนารี ฯลฯ อันดับ ๒ คือเวียดนาม ๖๔ คน อันดับ ๓ คืออินโดนีเซีย ๕๕ คน อันดับ ๔ ฟิลิปปินส์ ๓๖ คน อันดับ ๕ มาเลเซีย ๑๐ คน อันดับ ๖ กัมพูชา ๙ คน อันดับ ๗ ลาว สิงคโปร์ จำนวน ๒ คน)
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  21 พ.ค. 61 
 
ทำ ก่อน ฝัน 'ทรูปลูกปัญญา' เรียนรู้อาชีพจริงก่อนเรียนมหา'ลัย
โครงการ "ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers" ประจำปี 2561 โดยกลุ่มทรูร่วมกับหน่วยงานชั้นนำจากภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพีแรม จำกัด, บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  17 พ.ค. 61 
 
ทีแคส'รอบ4รับอีก8หมื่นเก้าอี้ ยืนยันสิทธิ2รอบแรก1.25แสน
นายสุชัชวีร์ สุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวในการแถลงข่าวความคืบหน้าการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส รอบ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ว่า ขอโทษที่เว็บไซต์รับสมัครล่ม ทปอ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขโดยปรับปรุงระบบทางเข้าหรือล็อกอิน ให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว
หนังสือพิมพ์มติชน:  17 พ.ค. 61 
 
สกอ.เผยคืบหน้าพัฒนาอาจารย์-บุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการร กกอ.) เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง สกอ.ได้กำหนดให้การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญประเด็นหนึ่งของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  17 พ.ค. 61 
 
ทปอ.ยัน'TCAS'ไม่ล่มต้องไปต่อ
ทปอ.ยืนยันเดินหน้าระบบ TCAS ต่อไม่ล่ม แม้ปีแรกขลุกขลัก เชื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบตามเจตนารมณ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสมัครและสอบหลายที่ จาก 7 หมื่นบาท เหลือ 2 หมื่นบาท ชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิค สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องโลกอนาคต ยันรับผิดชอบเด็กต่างจังหวัดที่มีค่าที่พัก เครื่องบิน แต่จะดูเป็นรายกรณี
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  17 พ.ค. 61 
 
'เปิด-ปิด'เรียนตามอาเซียน ถึงเวลาประเมิน 'ข้อดี-ข้อเสีย'??
เพื่อหาข้อสรุป ทปอ.จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิจัยผลกระทบ ข้อดี ข้อเสียของการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการนำผลวิจัยดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 พ.ค. 61 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137]  138  [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online