News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 27, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'Picture Book'ปลุกความฉลาดผ่านอ่านหนังสือภาพ
ผลจากการใช้หนังสือภาพและนิทานเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมการอ่านอย่างมีความหมาย ชี้ให้เห็นว่าวิธีพัฒนาการอ่านจากรูปภาพ เป็นสิ่งที่ดำเนินมาถูกทาง โดย ดร.รังรอง สมมิตร หัวหน้าโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนหลังจากริเริ่มโครงการว่า จากหนังสือเล่มแรกสู่เล่มที่สิบ เห็นชัดเจนว่าเด็กผูกพันกับหนังสือ และมีคลังคำศัพท์ในการพูดมากขึ้น กิจกรรมที่ทำไม่ใช่การสอนอ่าน แต่เป็นการใช้ภาพเป็นสื่อกลางเพื่อลดทอนความกังวลด้านความผิดถูก โดยภาพกับคำจะทำงานกับความคิดให้เด็กมองภาพ และเกิดความคิดอ่านอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กจินตนาการผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเกตมากขึ้น ดังนั้นสำหรับปลายทางของโครงการ เชื่อว่าการอ่านที่มีความสุขจะนำไปสู่การอ่านเพื่อค้นหา และเมื่อเราเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ กล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อนั้นเองที่เราจะได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมา
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 มิ.ย. 66 
 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 11 ราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์สมลักษณ์ จึงสมาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 มิ.ย. 66 
 
สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนา เรื่อง ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทย-จีน
สถาบันจีนไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทย - จีน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  29 พ.ค. 66 
 
'ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช'วิเคราะห์ระบบการศึกษา5ประเทศ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสถาบันพระบรมราชชนก ได้กล่าวบรรยายหัวข้อ "การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก" ความว่า รูปแบบของโรงเรียนในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่รูปแบบของโรงเรียนในอนาคต ดังนั้นการยกระดับระบบการศึกษาในโรงเรียนให้มีความทันสมัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา และบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  25 พ.ค. 66 
 
นักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค.2566
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  25 พ.ค. 66 
 
พลิกโฉมอุดมศึกษาขับเคลื่อนBCGสู่ระดับTopของโลก
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประเด็นสำคัญใน เชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ สำหรับปีงบประมาณ 2567 ในลักษณะ Top down 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET และมาตรฐานจริยธรรม 2.การขับเคลื่อน BCG โดยใช้กลไกของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสู่ระดับ Top ของโลก 3.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (Creative Economy) และ 5 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนขั้นสูง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  24 พ.ค. 66 
 
พร้อมเป็นเจ้าภาพ
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ร่วมงานแถลงข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพ "จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20" ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 พ.ค. 66 
 
แถลงข่าววิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพ "จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566"
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  23 พ.ค. 66 
 
"มหาศิลปาลัย" สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะสุนทรียะอารยะเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกำกับของรัฐแห่งใหม่ของประเทศไทยขึ้นจากผลของการปฏิรูปอุดมศึกษาของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะแบบเข้มข้น โดยมี "วิทยาลัยเพาะช่าง" เป็นแกนในการจัดตั้ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  23 พ.ค. 66 
 
ทปอ.เล็งนำร่องระบบค้นหาตัวตนผู้เรียน
รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และผู้จัดการระบบทีแคส เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดำเนินการคัดเลือกทีแคส ปี 2566 เรียบร้อยดี โดยรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ที่นั่งรับ 195,511 ที่นั่ง สมัคร 168,371 คน ยืนยันสิทธิ 82,961 คน, รอบ 2 โควตาที่นั่งรับ 136,573 ที่นั่ง สมัคร 117,682 คน ยืนยันสิทธิ 48,195 คน, รอบ 3 แอดมิชชันที่นั่งรับ 124,177 ที่นั่ง สมัคร 124,815 คน คาดว่ามีผู้ยืนยันสิทธิ 7-8 หมื่นคน เหมือนปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้รอบ 3 แอดมิชชันจะมีการประมวลผล 2 รอบ โดยรอบแรกประกาศผลวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา และประกาศผลการประมวลผลรอบสองวันที่ 26 พ.ค.2566 จากนั้นเป็นการรับสมัครรอบ 4 รับตรงตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดคุณสมบัติ รับสมัคร 28 พ.ค.-9 มิ.ย.2566
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  22 พ.ค. 66 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  8  [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online