News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
June  2024
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today is June 22, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

อาจารย์ มศว เอกซเรย์ราชบัณฑิต ถอดรหัส ‘พจนานุกรมสร้างชาติ’
วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. ที่ตึกสิงห์ คอมเพล็กซ์ (MRT สถานีเพชรบุรี) ณ เวทีกลางงาน ชั้น 2 ที่งานเทศกาลหนังสือ 𝐁𝐎𝐎𝐊𝐒 & 𝐁𝐄𝐄𝐑𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 (เทศกาลอ่านและดื่มอย่างรื่นรมย์) มีกิจกรรมเสวนา “พจนานุกรมสร้างชาติ: อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” โดย ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง อาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เขียน
หนังสือพิมพ์มติชน:  25 ก.ค. 65 
 
เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงิน เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า กรณีผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 (52nd IChO 2022) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม ผลปรากฏว่า ผู้แทนไทยได้ 4 เหรียญเงิน ดังนี้ นายกิจการ นาสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง นายจิรโรจน์ ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ นายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ และนายวีรภัทร ลี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
หนังสือพิมพ์มติชน:  21 ก.ค. 65 
 
พลิกโฉมมหา'ลัย สร้าง 'คนไซเบอร์' รับโลกเปลี่ยน
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2564 โดยระยะแรกเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศถึงบทบาทการดำเนินงานของโครงการ เพื่อจะก้าวไปสู่การปฏิรูปเต็มรูปแบบในปี 2567 ทั้งนั้นเพื่อทลายข้อจำกัดการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ขยับสู่เวทีวิชาการโลก อันตอบสนองทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนยุคสมัยใหม่
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  20 ก.ค. 65 
 
ปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย สีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม "โรบินฮู้ด" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติ เพื่อปูทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง รวมถึงสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  20 ก.ค. 65 
 
ลงนาม
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม "โรบินฮู้ด" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  20 ก.ค. 65 
 
ผนึกกำลัง
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย สีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพอร์เพิล เวนเจอร์ส ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม "โรบินฮู้ด" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติ เพื่อปูทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  20 ก.ค. 65 
 
อว.จับมือ Times Higher Education นำมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ได้จับมือ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดการประชุมวิชาการ Thailand and South East Asia Masterclass ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน และวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพการจัดอันดับของ World University Rankings ในปีต่อไป
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  7 ก.ค. 65 
 
การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ท่านผู้อำนวยการ คุณนภา เศรษฐกร ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผู้แทนจากวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการทางสังคม คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานผ่าน Zoom Meeting และในพื้นที่ กว่า 200 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง
หนังสือพิมพ์มติชน:  7 ก.ค. 65 
 
ผู้นำรุ่นใหม่ไทยกับ “อาเซียน-จีน
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่ไทย กับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน อาเซียน-จีน” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.20 น. ณ ห้องประชุม สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  22 มิ.ย. 65 
 
ขับเคลื่อน Social Enterprise อย่างโดนใจคนรุ่นใหม่
Social Enterprise (SE) กิจการเพื่อสังคม หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ในบ้านเรา เพราะยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจว่า กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร และแตกต่างจากธุรกิจทั่วๆ ไป อย่างไร? เป็นการรับบริจาค หรือ เป็นองค์กรการกุศลหรือไม่ อย่างไร? แล้วธุรกิจแบบนี้ จะรอดหรือจะยั่งยืนได้อย่างไร? นี่คือข้อสงสัยและคำถามที่เกิดขึ้นในใจของใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะเราจะได้เข้าใจเรื่อง Social Enterprise (SE) เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแอดมินได้มีโอกาสไปเป็นผู้ดำเนินรายการเวที เสวนาในหัวข้อ SE NEXT GEN ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยในวงเสวนานี้ มีตัวแทนนิสิต และนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ สาขาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกัน
โพสต์ทูเดย์:  14 มิ.ย. 65 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]  36  [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [ Next -> ]

News Clips Online