News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 13, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

มศว รับนักศึกษาสอบตรง
มศว เปิดรับตรงเข้าเป็นนิสิตระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ก.ย. สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  4 ก.ย. 50 
 
รู้ไว้ใช่ว่า-"คณะศิลปกรรมฯ"..ทันสมัย-ใฝ่รู้
รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์" รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)แนะว่า คนจะเรียนด้านนี้ต้องมีใจรักชอบศิลปะและดนตรี มีความช่างคิด ช่างฝัน จินตนาการสูง มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองสูง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นนักแสวงหาความรู้ และเป็นนักเดินทาง มีหูตากว้างไกล เป็นคนทันสมัยทันโลกอยู่เสมอ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  2 ก.ย. 50 
 
สนช.ผ่านร่างกม.เทคโนฯพระนครเหนือ
ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 114 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีมติแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในมาตรา 68 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ระบุให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเข้าสู่สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแล้ว จะต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน โดยได้ให้กำหนดเพิ่มเติมว่า หากบุคคลดังกล่าวไม่แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลา ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และให้ดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดีภายใน 180 วัน
หนังสือพิมพ์มติชน:  30 ส.ค. 50 
 
"เรียนรู้นอกตำรา" ในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 2
รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ ประธานจัดงาน สาธิตวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า "โรงเรียนสาธิตก็คือสถานที่ทดลองแนวคิดเทคโนโลยีการสอนใหม่ๆ แต่ละแห่งก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน งานนี้ไม่ได้เป็น การแลกเปลี่ยนความสามารถทางวิชาการกันเฉพาะโรงเรียนในโรงเรียนสาธิตด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องการให้วิทยาการเหล่านี้กระจายออกสู่สังคมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษาของรัฐต้องทำ เราต้องพยายามคิดว่าทำอย่างไรให้การเรียนการสอนสนุก อย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนก็น่าสนใจ เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบ และเทคโนโลยีสามารถทำงานได้หลากหลาย รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้ขยายออกสู่ชุมชน เพราะชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติเช่นเดียวกัน"
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  30 ส.ค. 50 
 
เปิดรับสมัครคัดสรรนักเรียนเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1
ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว ระบุปีนี้รับตรงประมาณ 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.ย. และสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  30 ส.ค. 50 
 
"สิทธิ"และ"ที่ยืน" เสียงจากเพศที่สาม
อีกเนื้อหาหนึ่งในการสัมมนาของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษาร่วมกับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา ครั้งที่ 8 ว่าด้วยปัญหาของเพศที่สาม
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  29 ส.ค. 50 
 
มศวเปิดรับตรง1.5พันคนถึง28ก.ย.
นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ด้วยวิธีสอบตรงประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 51 สาขาวิชา
รวม 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กันยายน สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 ส.ค. 50 
 
"สาธิต มศว"กวาดเหรียญความคิดสร้างสรรค์โลก
นายสมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 3 World Creativity Festival 2007 ที่ประเทศเกาหลี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีระดับสูงเกาหลี เมืองแดเจิน เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 60 ทีม จาก 6 ประเทศ
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 ส.ค. 50 
 
แอดมิชชั่นปี53เลิก GPA
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งภายหลังการประชุม รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ และค่าน้ำหนักที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้ข้อยุติว่า จะใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (GPAX) 8 กลุ่มสาระ 20%, คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระ 30% และการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) 50% แต่จะแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การสอบวิชาความถนัดทั่วไป 20% และวิชาความถนัดเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 30% ส่วนแอดมิชชั่นสำหรับปี 2551 และ 2552 นั้น ทปอ.ยังยืนยันที่จะใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อไป ประกอบด้วย GPAX 10%, ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระ (GPA) 20%, O-NET 35-70% และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) 0-35%
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  26 ส.ค. 50 
 
โอลิมปิกส่งท้าย เด็กไทย 1 ทอง 3 เงิน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ส่งนักเรียนไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการใน 5 สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 15–22 ส.ค ที่โครเอเชีย คือ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  25 ส.ค. 50 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366]  367  [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online