News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 20, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

วีรภัทร อธิพงษ์ พินิจพงษ์ คว้าแชมป์ อีซีซีพัซเซิลคำคมประเทศไทย
ผลการแข่งขันของมหกรรมเกมกีฬาการแข่ง อีซีซีพัซเซิลและคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นประถมและมัธยมต้น รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ และ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คว้าไปครอง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  8 ก.พ. 59 
 
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ปฏิรูปครู
ชาติยืนยงคงอยู่เพราะครูดี
สำคัญนักหน้าที่เรามีอยู่
การก่อสร้างห้างหอยากพอดู
แต่สร้างครูยากยิ่งกว่าสิ่งใด
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 1 ในวิทยากรนำของ 16 ห้องประชุมวิชาการ เวทีประกาศยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เริ่มต้นการปาฐกถาภายใต้หัวข้อ "ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ"
ด้วยบทกลอนสอนใจของนักการศึกษาไทยผู้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร (มศว) อธิบดีคนแรกของกรมการฝึกหัดครู
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์:  5 ก.พ. 59 
 
ติดอาวุธทางปัญญาให้คนหน้าด่านอาเซียน
โครงการวิจัยนี้ มุ่งเน้นการสร้าง "พลัง" และ "ความเข้มแข็ง" ให้กับคนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศ วัฒนธรรมในสถานการณ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทุกชุดโครงการวิจัย มุ่งให้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ค้นหาความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะ คนปกาเกอะญอ ต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการชุมชนในมิติต่างๆ เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถตั้งรับและปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ถูกกระทำจากคนภายนอกได้ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย 5 อำเภอ จังหวัดตาก และคณาจารย์จาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  4 ก.พ. 59 
 
เรียนรู้
บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "Innovation Space" ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  2 ก.พ. 59 
 
หม่อนไหมดึง6สถาบันการศึกษาสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
นายอภัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2559 กรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพัฒนารูปแบบและลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  26 ม.ค. 59 
 
สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน
หน่วยงานเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประกอบด้วย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง องค์กรภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กรภาคประชาสังคมได้แก่ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยโครงการ"มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"ประจำปี 2559 ดำเนินการภายใต้แนวคิด"สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  25 ม.ค. 59 
 
ม.ราชภัฏอยุธยา เสวนาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ชี้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญ คือ ครูรักเด็ก เด็กสัมผัสได้ นำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฏิรูปการสอนครูของครูโดยบูรณาการการสอนให้สอดรับกับนโยบายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกฝ่าย "ครูจะลดความเป็นตัวตนลง และประสานความร่วมมือกับครูในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเด็กและครู กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน...การเติมเต็ม 5F (Fun, Find, Focus, Fantastic) การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21..."
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  22 ม.ค. 59 
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ เริ่มต้นนำร่องอย่างเป็นทางการไปก่อนแล้ว 3,831 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อ 2 พ.ย.58 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไป
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  22 ม.ค. 59 
 
นักวิจัย'มศว'โชว์ชุดตรวจไข้เลือดออกรู้ผล30นาที
ผลงานวิจัยของ รศ.โกสุม จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เรื่อง "ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกีที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบ "ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยมาแสดงภายในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปีครั้งนี้ หลังจากได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ที่มี 47 ผลงานในสาขาวิชาการต่างๆ รวม 9 สาขาวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกีที่ก่อโรคไข้เลือดออก ได้รับรางวัลระดับดีมาก โดยมีนักวิจัยในทีมอีก คือ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ท่านอธิการบดี มศว, ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ, นายจัตุรงค์ ขำดี, นายสมศักดิ์ เหรียญทอง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  19 ม.ค. 59 
 
เครื่องประดับยางพาราเทคนิคเพิ่มมูลค่า
ไอเดียในการทำเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุใหม่อย่างยางพารานั้น เกิดขึ้นเมื่อราว 4-5 ปีก่อน ในช่วงที่กำลังทำปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงงานการศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอุตสาหกรรมสำหรับสตรี กรณีศึกษาทดลองการใช้ยางพารา เพราะมองเห็นศักยภาพของยางพาราที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับได้เช่นเดียวกับเนื้ออัญมณีอื่นๆ
โพสต์ทูเดย์:  18 ม.ค. 59 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196]  197  [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [ Next -> ]

News Clips Online