News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2023
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
             
 Today is September 27, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

สมศ.ยืนตามโรดแม็พชะลอประเมิน2ปี
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีคำสั่งให้ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ.ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ว่า การปรับเปลี่ยน ผอ.สมศ.นั้น กระทรวงศึกษาธิการ เคยรายงานถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของ สมศ. อีกทั้งหน่วยงานที่รับการประเมินค่อนข้างจะไม่ยอมรับการประเมินของ สมศ. แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไปคิดเอาเอง
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  19 พ.ค. 59 
 
ยอดสมัครแอดมิสชั่นส์1.1แสนคน
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท.กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th นั้น ขณะนี้ได้สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนสมัครแอดมิสชั่นส์จำนวน 112,500 คน
หนังสือพิมพ์มติชน:  19 พ.ค. 59 
 
อุดมศึกษาจัดเวที'หมวดวิชาศึกษาทั่วไป'
จากการที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไประหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุนของ สกอ.
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  19 พ.ค. 59 
 
สกอ.นัดอธิการบดีคิดตัวชี้วัดเหมาะสมบริบทประเทศ
น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ว่า สถาบันจัดอันดับต่างๆ หลายสถาบัน ได้ดำเนินการจัดอันดับและประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลดีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  18 พ.ค. 59 
 
สมศ.ยืนตามโรดแม็พชะลอประเมิน2ปี
ผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกที่อยากเห็นคือ ผลการประเมินต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริง แต่การทำงานของ สมศ.ทำมาตั้งหลายปีก็ไม่ได้อะไร กลับทำให้เสียโอกาสและเสียงบประมาณ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  18 พ.ค. 59 
 
8สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มข.
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  18 พ.ค. 59 
 
'เด็กไทย'ต้อง..ไม่โกง!!
การทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็นปัญหาเรื้อรังเกาะกินประเทศชาติอยู่ ณ ขณะนี้ ทำให้ประเทศไทยที่เคยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชียต้องสะดุดหยุดนิ่งลง และยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เผชิญปัญหาต่างๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
หนังสือพิมพ์มติชน:  17 พ.ค. 59 
 
สกอ.เปิดเวทีใหญ่วันสหกิจศึกษาไทยโชว์ผลงานแนวคิดรู้ชัดปฏิบัติได้ในศตวรรษ21
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยถึงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ณ ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "รู้ชัดปฏิบัติได้ ในศตวรรษที่ 21" โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยในงานจะมีการนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การบรรยาย การเสวนา การปาฐกถา เพื่อการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่จะผลักดันให้สหกิจศึกษา
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  17 พ.ค. 59 
 
'สื่อสะท้อนสังคม' เวทีมหา'ลัยสร้างสรรค์นวัตกรรมจากโจทย์จริง
โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และ บจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ได้จัดเวทีและนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้โจทย์จริงของสังคมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 14 คณะ กับสองประเด็นใกล้ตัวคือ "ทรัพยากร" และ "การเรียนรู้" ในการสร้างนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ให้มีสำนึกความเป็นพลเมืองและสร้างสรรค์สื่อในการพัฒนาสังคมไทย
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  16 พ.ค. 59 
 
นศ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯเปิดพื้นที่เรียนรู้
สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และบจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) จัดเวทีและนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้โจทย์จริงของสังคมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ปี3" โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงภาพยนตร์ 12 เอสเอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิล์ด
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  16 พ.ค. 59 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174]  175  [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [ Next -> ]

News Clips Online