News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
September  2022
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is September 30, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

พิชิตเด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคของครูพันธุ์ Why
"ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัยหรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ำ ผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกัน อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง แต่ก็ไม่มี อะไรแทนคนสอนคน" คือใจความสำคัญตอนหนึ่งของพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  28 พ.ย. 59 
 
จับมือ6สถาบันการศึกษาลงนามความร่วมมือพัฒนาลวดลายผ้า
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสถาบันการศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยจะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  28 พ.ย. 59 
 
ม.นเรศวร นามพระราชทาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นลำดับที่ ๗ ในจำนวน ๑๐ มหาวิทยาลัย...ย้อนไปเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ รัฐบาลมีมติรับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๒ เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาลและจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก โดยกำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็นวันกำเนิดมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเป็นวาระสำคัญครบรอบ ๔๐๐ ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...จนถึงวันนี้เป็นเวลา ๒๗ ปีแล้วกับนามมหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  24 พ.ย. 59 
 
สร้างทายาท'หม่อนไหม'ระดับเยาวชน เกษตรฯจับมือ6สถาบันพัฒนาออกแบบลวดลายผ้า
กรมหม่อนไหม และ 6 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาการออกแบบ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญา สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจากเจ้าของภูมิปัญญา ส่งต่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  22 พ.ย. 59 
 
เคล็ดลับพิชิตเด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคครูพันธุ์ Why
จากพระราชดำรัส ย้ำชัดว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดก็ตามแต่บทบาท "ครูผู้สอน" ยังสำคัญเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเด็กเจนวาย (Gen Y) ซึ่งต้องเข้าใจในธรรมชาติและพฤติกรรมมากเป็นพิเศษ ล่าสุดแม็คเอ็ดดูเคชั่น ได้จัดกิจกรรมสัมมนา "พิชิตเด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคของครูพันธุ์ Why." โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ อาจารย์ประจำหมวดภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือ "อาจารย์ ต๊อบ" ติวเตอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่น มาเป็นวิทยากรแนะแนวทางคุณครูที่เข้าร่วมงาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  21 พ.ย. 59 
 
ใต้พระบารมีปกเกล้า ๖๐ ปี แห่งความเจริญงอกงามทางการศึกษา
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่เด่นชัด ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นจำนวนมาก ดังเช่น พระราชปณิธานที่จะพระราชทานการศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตราษฎร ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  21 พ.ย. 59 
 
ปั้นฝันเดอะบัณฑิตสืบสานหัตถศิลป์เทิดไท้องค์ราชินี
กว่า 6 เดือนที่เหล่านักปั้นฝันทั้ง 5 ทีมจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสานฝันงานหัตถศิลป์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น 1. โครงการสืบสานหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร 2.โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมสืบสานงานจักสานบ้านทับทิมสยาม 01 จากวิทยาลัยชุมชนตราด 3.โครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล (Green Silk Green Jewelry) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.โครงการ THE HAND: ร้อยหัตถศิลป์ สืบศาสน์ สืบชาติ สืบพระราชกรณียกิจ จากมหาวิทยาลัยสยาม และ 5.ฟื้นคืนลายและความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคำ เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  18 พ.ย. 59 
 
นักเรียนไทยเจ๋งซิว16ทอง16เงินคณิตฯโอลิมปิก
สำหรับรางวัลเหรียญทองวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ได้แก่ ด.ช.กัญจน์ จันทร์แสงสุก โรงเรียนราชวินิต ด.ช.กิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช. จิรวัฒน์ ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ด.ช.ชัชพิมุข ลือขจร โรงเรียนสุขานารี ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ด.ช.นภวัต ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ด.ช.นรวิชญ์ นวสิริพงศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด.ช.ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  15 พ.ย. 59 
 
โรงเรียนนิธิปริญญา สร้างครูคุณภาพเพื่อ น.ร.คุณภาพ
"ภัทรชริยา" เล่าว่า ตัวเองเป็นไม้ต่อรุ่น 3 ในการเข้ามาบริหารโรงเรียนเมื่อปี 2552 ซึ่งจากการซึมซับแนวคิดด้านการศึกษาจากแม่ (สุนันท์ ปัทมาคม) ที่เป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเราเองก็จบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ:  14 พ.ย. 59 
 
ส.ค.ศ.ท.ชง14ข้อเสนอ'ดาว์พงษ์'ปฏิรูปการผลิตครูฯ-ยกเลิกป.บัณฑิต
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ประสานมิตร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมส.ค.ศ.ท.วาระพิเศษว่า ที่ประชุมมีมติเสนอ 14 เรื่องในการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  8 พ.ย. 59 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142]  143  [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [ Next -> ]

News Clips Online