News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2022
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today is May 28, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

เลื่อนประกาศผลTCASรอบ4เร็วกว่ากำหนดเดิม1วัน
ายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.เปิดรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 4 แอดมิชชั่น ตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤษภาคมที่ ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้า ร่วม 71 แห่ง จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 91,340 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลสรุปตัว เลขผู้สมัคร ในเวลา 17.00 น. จะประกาศคะแนนสูงต่ำ และสาขายอดนิยม ผ่านทางเพจ Mytcas.com
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  28 พ.ค. 62 
 
จัดสัมมนาแพทย์แผนจีนสากล
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดสัมมนา "วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนสากล และเทคโนโลยีใหม่ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1" พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีลงนาม MOU สัตยาบันทางวิชาการระหว่างศูนย์แพร่วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน, สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนจีนมาจัดแสดงด้วย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 พ.ค. 62 
 
เลื่อนประกาศผลTCASรอบ4เร็วกว่ากำหนดเดิม1วัน
ายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.เปิดรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 4 แอดมิชชั่น ตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤษภาคมที่ ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้า ร่วม 71 แห่ง จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 91,340 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลสรุปตัว เลขผู้สมัคร ในเวลา 17.00 น. จะประกาศคะแนนสูงต่ำ และสาขายอดนิยม ผ่านทางเพจ Mytcas.com
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  28 พ.ค. 62 
 
รมว.อว.ต้องรู้งาน'อุดม-นวัตกรรม'
"อยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน รวมทั้งอยากให้ช่วยนักเรียนเอกชน ให้ได้สิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับนักเรียนโรงเรียนรัฐ และครู ที่มีความเหลื่อมล้ำกันมากระหว่างครูรัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ เงินเดือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อยากให้ดำเนินนโยบายที่เน้นโรงเรียน นักเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา ไม่ควรเอาเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาการศึกษาได้โดยไม่จำเป็นต้องให้งบเข้ามาเกี่ยวข้อง" นายศุภเสฏฐ์กล่าว
หนังสือพิมพ์มติชน:  27 พ.ค. 62 
 
NIA จัดประกวดแผนธุรกิจ'นวัตกรรมเพื่อสังคม'
"โครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (Social Innovation Business Plan Contest 2019) ที่จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ประกวดแผนธุรกิจนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่มี ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคม นำเสนอแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  27 พ.ค. 62 
 
ชี้ สมศ.ยังต้องประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะไม่เข้ามาประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 7 การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 62 ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  27 พ.ค. 62 
 
'12ม.-สทศ.'ยกเครื่องสอบ'อังกฤษ'
วันที่ 23 พฤษภาคม จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สทศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 พ.ค. 62 
 
สรุปยอดทีแคส4รอบที่นั่งเหลือเพียบ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลทีแคสรอบ 3 พบว่า หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สมัคร 3,151 คน รับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,723 คน รับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มก.สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 พ.ค. 62 
 
แจ้ง29พ.ค.ผล'ทีแคส'รอบ4 '
นายสุชัชวีร์กล่าวอีกว่า ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก รอบ 3 ดังนี้ อันดับ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคปกติ) มก.สมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:325 อันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคปกติ) มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1:238.50 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1:231.75 อันดับ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน อัตราแข่งขัน 1:201.80
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 พ.ค. 62 
 
TCAS3รอบที่นั่งเหลืออื้อชี้ชัดมหา'ลัยรีบปรับตัว
หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีผู้สมัคร 3,151 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. ผู้สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มก.ผู้สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ผู้สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  23 พ.ค. 62 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  71  [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [ Next -> ]

News Clips Online