News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2021
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
             
 Today is April 13, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

"มศว" ปฐมนิเทศรับน้องใหม่เน้นต้านโกง
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า มศว. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย. 56 ซึ่งในปีนี้จะยังคงเน้นอัตลักษณ์ 9 ประการ โดยในแต่ละวันนิสิตน้องใหม่ทุกคนจะค่อยๆ ซึมซับอัตลักษณ์แต่ละประการโดยไม่รู้ตัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอัตลักษณ์ 9 ประการนั้นคือ 1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2.คิดเป็นทำเป็น 3.หนักเอาเบาสู้ 4.รู้กาลเทศะ 5.เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ 6.มีทักษะสื่อสาร 7.อ่อนน้อมถ่อมตน 8.งามด้วยบุคลิก 9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 มิ.ย. 56 
 
ห่วงบัณฑิตทำงานข้ามชาติ
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า อยากเน้นว่าบัณฑิตต้องเป็นคนดี ที่เคียงคู่กับความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความเก่ง ต้องไปด้วยกันกับความดี การจะออกไปใช้ชีวิตในสังคม และขอฝากให้บัณฑิต มศว มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะผู้นำทางปัญญา
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 มิ.ย. 56 
 
เร่งพัฒนาการศึกษารองรับเออีซี.
นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จ.เชียงราย กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนในสังกัด ทน.เชียงราย จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดกว่า 8,000 คน ปัจจุบันมีผู้ปกครองนำบุตรหลาน ให้ความเชื่อถือในระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษา ทน.เชียงราย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน โดยเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  3 มิ.ย. 56 
 
เปิดคะแนนสูง-ต่ำแอดมิชชั่น56
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) 23887.4000-22965.7000 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) 18772.9500-17704.2000 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20094.8500-18783.0500 เอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20302.2000-18777.9500 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชากายภาพบำบัด18824.6000-17386.5000 การส่งเสริมสุขภาพ 17538.4500-16118.600
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  30 พ.ค. 56 
 
รับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556 เพิ่มเติม
มศว รับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556 เพิ่มเติมถึง 30 พ.ค. คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศว กรรมศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โทร.0-2649-5000 ต่อ 15716-17 หรือ http://admission.swu.ac.th...*
หนังสือพิมพ์มติชน:  28 พ.ค. 56 
 
มศว รับตรงประจำปี 2556(เพิ่มเติม)
ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 56 ในคณะทันตแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยซื้อใบสมัครที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต สอบถามโทร.0-2649-5000 ต่อ 15716-17, 0-2261-0531, 0-2649-5712-13 หรือ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  27 พ.ค. 56 
 
เริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็ยังไม่สาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มีเค้าว่าต้องรื้อ ต้องว่ากันใหม่อีกแล้ว คราวนี้คงต้องเอาให้จริง แบบชัดเจน บรรลุเป้าหมาย เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง มีงานทำ สร้างคนที่มีคุณภาพ
ยิ่งเมื่อคุ้ยค้นไปถึงรายงานพิเศษของมติชนรายวัน ช่วงต้นปี นำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตหลายแห่ง ที่พากันไปตะลุยฮุสตัน-ซาน ฟรานซิสโก
ว่ากันว่า ไปส่อง..เทรนด์ล่าสุด เรียนๆ เล่นๆ แบบ...มะกัน ไปดูงานจัดการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา ทั้งโรงเรียนในกลุ่มเด็กค่อนข้างขาดแคลน และโรงเรียนของเหล่าผู้พอมีอันจะกิน การศึกษาที่เน้นในตัวสาระเนื้อหาจริงๆ กำหนดเป้าหมาย ค่านิยม และกระบวนการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์:  27 พ.ค. 56 
 
มศว รับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556 เพิ่มเติม
มศว รับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556 เพิ่มเติมถึง 30 พ.ค. คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศว กรรมศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โทร.0-2649-5000 ต่อ 15716-17 หรือ http://admission.swu.ac.th.
หนังสือพิมพ์มติชน:  27 พ.ค. 56 
 
มศว รับตรงปี 2556 เพิ่ม
ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครสอบตรงประจำปี 2556 โดยเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 20-30 พ.ค. ในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15716-17 หรือ 0-2261-0531, 0-2649-5712-13 หรือ http://admission.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  27 พ.ค. 56 
 
อธิการบดี 'มศว' เน้นความดีของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ว่า "ถือเป็นความทรงจำที่ดี ที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน กว่าที่บัณฑิตทุกคนจะมีวันนี้ได้ มาจากความทุ่มเท ทุ่มใจในการเรียนและแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพื่อนๆ ผมอยากให้บัณฑิตตระหนักว่าการที่เราสำเร็จการศึกษามีวันนี้ได้นั้นมาจาก มศว แม้คนอื่นไม่รู้ตัวเราเองก็รู้ ถ้าเรารัก มศว และรู้ว่า มศว ทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมา ก็อยากให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อจะช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ มศว ได้ปรากฏนั้น ทั้งนี้ผมอยากเน้นว่าบัณฑิตต้องเป็นคนดี ที่เคียงคู่ไปกับความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความเก่ง ต้องไปด้วยกันกับความดี การจะออกไปใช้ชีวิตในสังคมผมอยากฝากให้บัณฑิต มศว มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะผู้นำทางปัญญา"
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  20 พ.ค. 56 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231]  232  [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [ Next -> ]

News Clips Online