News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
June  2022
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
             
 Today is June 27, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

ลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่าด้วยทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  2 เม.ย. 64 
 
'เกม Recharge' มจธ.คว้าแชมป์บอร์ดเกมสนุก
สร้างชื่อให้กับสถาบัน ทีม Nong PedTheCat ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ปี 2563 การแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมความยั่งยืนด้านพลังงานในโครงการ "Energy On Board"จากผลงานเกม Recharge ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และทีม

ประกอบด้วย นายวนวัฒน์ มณีโชติ (ซัน) นายวิธวินท์ อาชานุภาพ (โอม) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมนายนพดล จ้าวกวน (เชฟ) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และน.ส.ภัทราพร จิวะณโกศลวงศ์ (แตงกวา)ชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  1 เม.ย. 64 
 
เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 "
รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มศว เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 "โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 9 สถาบัน ที่มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  31 มี.ค. 64 
 
มศว-วิโนน่า ลงนามอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลฯ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC39-1 ว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ และต่อยอดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  31 มี.ค. 64 
 
พิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ารแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือก ตัวแทนของประเทศไทย ในหัวข้อการแข่งขัน คือ "The world is bigger and smaller than it's ever been"
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 อันดับ ชนะเลิศ อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  30 มี.ค. 64 
 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ 'นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน (Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances)ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ โควิด-19
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  30 มี.ค. 64 
 
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" จัดประชุมสามัญ 2564
ได้รับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่ยกให้ CONNEXT ED เป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  29 มี.ค. 64 
 
'กกอ.'ชงลดหน่วยกิตปริญญาตรี
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท โดยในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีวงเงินงบประมาณ 124,182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 3,944 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของ กกอ.ได้เสนอคำแนะนำไปยังนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว. เสนอของบพัฒนายุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม จำนวน 8,400 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณให้เหตุผลว่าได้จัดสรรงบบุคลากรและงบครุภัณฑ์ ลงไป ที่มหาวิทยาลัยโดยตรงอยู่แล้วและให้ อว.ไปเจียดงบยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่สามารถทำได้ เพราะจะเกิดปัญหากับมหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 มี.ค. 64 
 
ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน...“มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี”
ผนึกกำลังก้าวเดินต่อเนื่อง ... มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับนิว นอร์มอล นำโดย องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 มี.ค. 64 
 
รับพระราชทาน
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ปธ.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมผู้แทน 8 ภาคี ประกอบด้วย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ, ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,
หนังสือพิมพ์มติชน:  26 มี.ค. 64 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]  27  [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [ Next -> ]

News Clips Online