News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
February  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
             
 Today is February 2, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

'มศว'จูงเฟรชชี่ลงพื้นที่บริการชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความชัดเจนเรื่องการบูรณาการพันธกิจ บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.นครนายก และจ.สระแก้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแปรสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 มิ.ย. 57 
 
วัฒนธรรมไทยด้านดนตรี-นาฏศิลป์โขน
โขน ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ยังไม่มี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี จับมือสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และ ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล รองผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียนร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร จัดโขนจิ๋วสัญจร รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ-ยกรบ ให้เยาวชน จ.จันทบุรีร่วมเรียนรู้ และตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยด้านดนตรี-นาฏศิลป์โขน ข่าวว่าเด็กชอบ คนตรึม
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 มิ.ย. 57 
 
ชัดเจนแนวโน้มมหา'ลัยลดผลิตครูเหตุเกณฑ์การเป็นครูโหดขึ้น
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือกันเรื่องแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจาก ที่ผ่านมาได้รับรายงานจำนวนการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูปี 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น จากเดิมบางคณะเคยรับสูงมากถึง 10,000 คน ลดเหลือเพียง 200-400 คน เท่านั้น ส่วนตัวคิดว่าคงเป็นเพราะคณะเริ่มตระหนักถึงปัญหาการรับนิสิตนักศึกษาจำนวนมากจะทำให้เสี่ยงต่อการไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการรับรองหลักสูตร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์จำนวนอาจารย์ต่อผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  5 มิ.ย. 57 
 
เข้มหน่วยกิตไม่ครบวืดใบวิชาชีพ
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักสูตรของผู้สมัคร จำนวน 6,528 คน พบว่าชื่อปริญญาบางหลักสูตรที่นักศึกษานำมาใช้สมัครนั้น ไม่สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) รับรองไว้ เช่น วุฒิการศึกษาทางสาขาคอมพิวเตอร์ ก.ค.ศ.ใช้ชื่อว่า การจัดการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ คณะกรรมการเป็นห่วงว่าเมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกแล้ว และจบการศึกษาแต่ชื่อปริญญาไม่สอดคล้องกับ ก.ค.ศ. นักศึกษาจะไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นครูได้
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  5 มิ.ย. 57 
 
ทปอ.เดินหน้าชงแยกกระทรวง
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วาระพิเศษ เพื่อหารือเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการปฏิรูปประเทศทุกด้าน โดย ทปอ.จะนำเสนอเรื่องสำคัญ คือ การผลักดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพื่อให้มหา วิทยาลัยมีอิสระในการบริหารจัดการ ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา (ก.พ.อ.) แล้ว และ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แล้ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  4 มิ.ย. 57 
 
เปิดจุดอ่อนจุดแข็งโครงการผลิตครู
รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้มอบให้ คณะศึกษาศาสตร์ มบ.ดำเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อรับฟังข้อมูลสำหรับการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการกับโครงการนักเรียนทุนครูของรัฐบาลในอนาคต โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยและจัดประชุมใหญ่ใน 4 ภูมิภาคแล้วพบว่า แต่ละโครงการจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกัน เช่น บางโครงการมีทุนให้การอบรมตลอดทั้งปีและประกันการมีงานทำ ขณะที่บางโครงการก็มีเฉพาะประกันการมีงานทำ และบางโครงการก็ให้จับสลากเข้าโครงการ เป็นต้น ส่วนประเด็นการให้ทุนนั้นพบว่า การให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะนิสิต นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมและปลูกฝังความเป็นครูอย่างชัดเจน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  4 มิ.ย. 57 
 
"โครงการเพชรในตม" โครงการที่มีคุณค่า
"โครงการเพชรในตม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดหลักสูตรต่างๆ ไว้ มีประมาณ หลักสูตร หลักสูตรสำคัญที่เกี่ยวกับชุมชน ก็เช่น กิจกรรมการออกค่ายพัฒนาชุมชน ซึ่งนิสิตเหล่านี้ จะต้องผ่านหลักสูตรนี้ โดยการออก ค่าย ในพื้นที่หมู่บ้านทุรกันดาร ในโรงเรียนต่างๆ ประมาณ วัน โดย กอ.รมน. จะ จัดทำงบประมาณในการออกค่าย ประมาณ แสนกว่าบาท เด็กเหล่านี้ก็ต้องไปหาทุน เพิ่ม เพื่อใช้สำหรับการออกค่ายอาสาในแต่ละครั้ง นำไปสมทบทุนกับงบประมาณ กอ.รมน. ในการออกค่ายแต่ละครั้ง เด็กเหล่านี้จะสร้างอาคารเพชรในตมหนึ่งหลัง
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 มิ.ย. 57 
 
ชู'น้องแนน'นิสิตพิการสู้ชีวิต
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในการสอบตรงประจำปี 2557 มศว จำนวนกว่า 3,000 คน มีนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ จ.นครสวรรค์ สอบเข้าเรียนได้ในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  3 มิ.ย. 57 
 
มศว ดูงานอังกฤษ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากบริติช เคานซิลประจำประเทศไทย ที่ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ (สกส.) เชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยไปร่วมศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมหารือกับรัฐบาลอังกฤษ ในการผลักดันเรื่อง ตลาดการลงทุนที่ลงทุนกิจการเพื่อสังคม (Social investment market)
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  2 มิ.ย. 57 
 
เปลี่ยนการศึกษาไทย ด้วยการศึกษาทางเลือก
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนที่มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การทำมาหากิน โดยมีการสร้างการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักกินเอง ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ยึดหลักตามคำสอนของสมเด็จย่า ดังนั้น การเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ตามความถนัด ตามความเหมาะสม บนอัตลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียน คือ "เลือกรับสิ่งใหม่ ไม่ทิ้งสิ่งเก่า หนักเอาเบาสู้ รู้พึ่งตนเอง"
หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์:  2 มิ.ย. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232]  233  [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [ Next -> ]

News Clips Online