News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2023
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today is April 2, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

อภ.มอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5" ขึ้น ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุน มูลค่า 1,930,000 บาท
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  15 ก.ย. 57 
 
อภ. สานต่อ โครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5"
องค์การเภสัชกรรมมอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 32 ทุนรวมเป็นเงิน 960,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  15 ก.ย. 57 
 
โฟกัสนโยบายศึกษาแก้ปัญหาตกต่ำ?
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในนโยบายข้อที่ 4 เฉพาะงานการศึกษามีการแยกออกเป็นนโยบายย่อยที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องดำเนินการหลักๆ 6 ข้อ ได้แก่ 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก 2.ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่และปรับปรุง ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 4.พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน และ 6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
หนังสือพิมพ์มติชน:  15 ก.ย. 57 
 
แรงบันดาลใจจากอวกาศ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนอกตำรา นำความรู้ ปูพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ล่าสุด เดินทางไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมี มิ้ง-พิรดา เตชะวิจิตร์ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเป็นตัวแทนคนไทยที่กำลังจะได้ขึ้นไปท่องอวกาศ เป็นผู้มาถ่ายทอดประสบการณ์ และบอกเล่าเกร็ดความรู้เรื่องอวกาศให้ฟัง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  12 ก.ย. 57 
 
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก ประจำปี 2557
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก ประจำปี 2557 (Prasarnmit Pre-test เด็กเล็ก) สำหรับน้องๆ ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2551-31พ.ค.2553 เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ และ บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง ผู้ปกครอง ครูผู้สอนสามารถประเมินศักยภาพ ความพร้อม และความสามารถของนักเรียน รวมถึงการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงในจุดที่ต้องแก้ไข
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  12 ก.ย. 57 
 
มศว สอดรับนโยบาย คสช.สร้างหลักสูตรยกระดับ SME
ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ มศว ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร รวม 52 ราย/ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  12 ก.ย. 57 
 
การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทย
คุณภาพการศึกษาในบ้านเรามันลดต่ำลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอันดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 7 ของอาเซียน ลดต่ำลงกว่าปีที่แล้วคืออยู่ในอันดับ 6 ส่วนประเทศที่แซงหน้า ขึ้นไปแทนที่อันดับ 6 คือประเทศลาว และ เมื่อเทียบกับอันดับการศึกษาประเทศ ต่างทั่วโลกแล้ว บ้านเราอยู่อันดับที่ 86 ในขณะที่ประเทศลาวมีการพัฒนาทาง การศึกษาอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  11 ก.ย. 57 
 
แนะแนวทาง 'ปฏิรูปการศึกษา'
บุญชู ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย แสดงทรรศนะต่อปัญหาเรื่อง การศึกษาในประเด็นของการพัฒนาครู ในวันที่มีโอกาสเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
"เราขยายโอกาสทางการศึกษา เพราะเราเชื่อว่า เด็กต่างจังหวัดไม่ได้โง่ มีเพชรที่พร้อมให้เจียระไน เพียงแต่ต้องหาช่างหมายถึงต้องการครู เรามีครูมาก แต่ครูที่มีประสิทธิภาพนั้นน้อย ครูจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรปรับปรุง ปัจจุบันคนเราไม่ได้มีความรู้สึกอยากเป็นครูตั้งแต่แรก ส่วนใหญ่สอบที่อื่นไม่ได้แล้วถึงเลือกมาเป็นครู ฉะนั้น ถามว่าการศึกษาเราจะแข็งแกร่งได้อย่างไร?" บุญชูแสดงวิสัยทัศน์ และบอกอย่างจริงจังว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ มีอยู่ไม่เกิน 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้คัดกรองผู้ที่มีสติปัญญาดีแล้วมาศึกษา ส่วนคนที่มีสติด้อยลงมาก็ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยที่ด้อยกว่า
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ย. 57 
 
กระจกวิเศษสะท้อนภาพ ความตกต่ำของการศึกษาไทย
กระจกวิเศษที่สะท้อนภาพความสามารถทางการแข่งขัน PISA ได้ประเมินเด็กที่มีอายุ 15 ปีทั่วโลกใน 3 ด้านคือ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่านหนังสือ ประกาศผลเมื่อปีที่แล้ว (2555) จำนวนประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 65 ประเทศ พบว่า คณิตศาสตร์ เด็กไทยอยู่ลำดับที่ 50 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 17 ด้านวิทยาศาสตร์ ไทยอยู่ลำดับที่ 48 จีนอยู่ลำดับที่ 1 สิงคโปร์อันดับที่ 3 ญี่ปุ่นอันดับที่ 4 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 8 ด้านการอ่านไทยอยู่ลำดับที่ 47 เวียดนามอยู่ลำดับที่ 19 จีนลำดับที่ 1 สิงคโปร์ลำดับที่ 3 ญี่ปุ่นลำดับที่ 19 เราแพ้เวียดนามอย่างน่าละอาย และแพ้ประเทศในเอเชียหลายประเทศ
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ย. 57 
 
อธิการบดีนิด้าชี้อุดมศึกษาไทยแย่ฝากศธ.ผลักดันงบวิจัยแก้ปัญหาคุณภาพ
อธิการบดีนิด้า เผยจัดอันดับการศึกษาไทยสะท้อนคุณภาพการศึกษาแย่ลง โดยเฉพาะอุดมศึกษา ทปอ.เล็งแก้ปัญหาการศึกษาทุกระดับด่วน หวั่นกระทบความน่าเชื่อถือ พร้อมแนะในส่วนอุดมศึกษา ฝาก รมว.ศึกษาธิการ และรมช.ศึกษาธิการ ผลักดันงบประมาณด้านการวิจัย ปรับเกณฑ์ สมศ.
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  9 ก.ย. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222]  223  [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [ Next -> ]

News Clips Online