News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 19, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

เปิดโครงการ'เพชรในตม' ห่วงใยนักเรียนจ.ภาคใต้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) หรือในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา:  11 ก.พ. 63 
 
เพชรในตมปั้นครู4จว.ใต้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) หรือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  11 ก.พ. 63 
 
พระบรมราโชวาท
คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่สำคัญ ได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต. (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 มิถุนายน 2522).
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  11 ก.พ. 63 
 
45 ปี ศิลปะประจำชาติ เชิดชู'ครูจุลทัศน์ พยาฆรานนท์
ความเป็นครู ครูสอนเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมดสอนด้วยเรื่องศิลปกรรมไทย ความเป็นครูที่สอนจับใจถ่ายทอดดี ถามลูกศิษย์ครูได้ว่า ถึงชั่วโมงครูจะรีบเข้าห้องเรียน นั่งแถวหน้าฟังคำครูสอน ครูมีเรื่องเล่าดีดีให้ฟังเสมอ เมื่อเป็นมัคคุเทศก์นำชมที่ต่างๆ ผู้ฟังก็ล้วนชื่นชอบในอัธยาศัยและความรู้ของครู
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  11 ก.พ. 63 
 
TCASรอบแรกเด็กทิ้งสิทธิ์อื้อได้ผู้เรียนเพียง45.7%
นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประ ชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ได้ประกาศผล TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 แฟ้มสะสม ผลงาน ไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2563 และสละสิทธิ์ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พบว่า TCAS รอบ 1 จากจำนวนรับ 138,230 คน มีผู้สมัคร จำนวน 127,190 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนรับ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 78,094 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของผู้สมัคร มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 63,934 คน ผู้เลือกไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่เข้าระบบ 14,160 คน สละสิทธิ์ 830 คน เหลือคนที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หลังปิดระบบสละสิทธิ์ 63,104 คน ดังนั้นจึงสรุปว่าผู้ที่ผ่าน TCAS รอบ 1 แต่ไม่ต้องการเรียนมีจำนวน 14,990 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของคนที่ผ่านการคัดเลือก และรอบ 1 ได้ผู้เข้าศึกษาร้อยละ 45.7 ของจำนวนรับ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 ก.พ. 63 
 
พัฒนาเด็กพิเศษ ผ่านสังเกตพฤติกรรม
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ร่วมด้วย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ จัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ลูกของฉัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการดำรงชีวิตในสังคม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  6 ก.พ. 63 
 
จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทยเพื่อสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมกับ ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ภาษาไทยเพื่อสังคมณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. เวลา 08.30 น. งานนี้ ดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิดำรง พุฒตาล (อนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) และประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ ปาฐกถา หัวข้อ สังคมไทยกับภาษาไทย:ปัญหาและทางออกโดยมี รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม (อุตตราษาฒ)หมอดูชื่อดัง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  6 ก.พ. 63 
 
อบรม "ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ"
วันนี้, 08.00 น. ศ.ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดอบรม "ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ" ห้องประชุมใหญ่ อาคาร วิจัยฯ มศว ประสานมิตร...
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 ก.พ. 63 
 
มศว-มติชนถกสันติภาพโลก หมอประเวศเชื่อต้องสร้างได้
การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ก.พ. 63 
 
ประชุมวิชาการ 'สันติภาพโลก'มศว จับมือ มติชน มุ่งสร้างความรู้สู่สังคม
นับเป็นงานที่เน้นย้ำบทบาทในการรับใช้สังคมอย่างมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งไม่เพียงเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคมไทย ทว่า ยังมองไกลถึงสถานการณ์โลก เกาะติดความเคลื่อนไหวในประเด็นอันเป็น 'สากล' ที่มนุษยชาติต่างให้ความสำคัญ นั่นคือ 'สันติภาพ'
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ก.พ. 63 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]  85  [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online