News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
April  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
             
 Today is April 19, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การศึกษา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศววิจัย ครั้งที่ 10
13.00 น.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคลผ)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศววิจัย ครั้งที่ 10 "พลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง : งานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย" ที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ห้องประชุม ชั้น 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  20 ก.ค. 60 
 
ให้ทุน'เอราวัณ'ปั้นครูปลุกสำนึกรักกทม.
ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดยมหาวิทยาลัยฯจัดสรรโควตา คณะศึกษาศาสตร์ ปีละ 30 คน และ กทม.จะจัดสรรงบฯ เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  17 ก.ค. 60 
 
คณะกรรมการอิสระการศึกษา
ครม.ตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระการศึกษา 15 คน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญย-ลีพรรณ
อธิการบดี มศว ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกของคณะกรรมการ
งานนี้ "ผศ.เฉลิม-ชัย" ก็ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจและประชา-สัมพันธ์ ให้ผู้คนสังคมเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  17 ก.ค. 60 
 
ศิลปกรรมฯ มศว สืบนาฏศิลป์ไทย
วิชาหลักการสร้างงานนาฏศิลป์ไทย เบื้องต้น เป็นวิชาที่ท้าทายผู้สอนและ ผู้เรียนอย่างมาก นั่นคือ นิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกคนต้องสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาโดยเน้นให้สังคมมองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ผ่านผลงานการแสดง พร้อมกับอยากไปท่องเที่ยวหรือสัมผัสวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นในจังหวัดต่างๆ
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา PFA 246 (หลักการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น) ที่นิสิตสาขานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทุกคนต้องเรียน โดยมี ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เป็นผู้สอนและดูแลรายวิชานี้ด้วยตัวเอง ปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ "ลัดเลาะเมืองไทยสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรม"
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  17 ก.ค. 60 
 
กสพทเปิดปฏิทินรับตรงกลุ่มแพทย์ปี61
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการแถลงประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) โดย ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางในปี 2561 Thai university Central Admission System (TCAS ) หรือทีแคส ที่รับสมัคร 5 รอบ โดย กสพท จะรับในรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน นั้น ปีนี้มีคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม 16 สถาบัน รับจำนวน 2,666 คน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  17 ก.ค. 60 
 
มีอิงลิชโปรแกรมทุกรร.จัดสอนอย่างน้อยโรงเรียนละ1ห้อง
จัดตั้งกองทุนเอราวัณร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้ทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีพ่อแม่เป็นข้าราชการ กทม. เพื่อทำการศึกษาต่อด้านครุศาสตร์ เพื่อกลับมาบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด กทม. โดย กทม. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีระเบียบห้ามมิให้ย้ายไปสอนในพื้นที่อื่นอย่างเด็ดขาดโดยทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมอาชีพครูและส่งเสริมนักเรียนที่มีการเรียนดีให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าว กทม. ตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 30 ทุน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 นี้.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  12 ก.ค. 60 
 
แจกทุนเรียนครูให้ลูกขรก.-บุคลากรกทม.
กทม.จัดทำข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว) ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดยมศว จัดสรรโควตาคณะศึกษาศาสตร์ปีละ 30 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด และกทม.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (5 ปี) ทั้งนี้ เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อชดใช้ทุน คาดว่าจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนได้ภายในปีการศึกษา 2561
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  12 ก.ค. 60 
 
เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 7 หนุนนักวิทย์ปฐมวัย
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มบริษัท บี.กริม จัดงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560" ภายใต้หัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" เน้นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ขวบ) เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ พร้อมตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  12 ก.ค. 60 
 
กทม.จัดตั้งทุนเอราวัณมุ่งผลิตครูรักเมืองกรุง
กทม.จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดยมหาวิทยา ลัยจัดสรรโควตาคณะศึกษาศาสตร์ปีละจำนวน 30 คน และ กทม.จะจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (5 ปี) ทั้งนี้ เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการชดใช้ทุน ซึ่งจะทำให้ กทม.มีบุคลากรครูที่มีความรักในองค์กรและผูกพันในกรุงเทพฯ เพราะเป็นคนในภูมิลำเนากรุงเทพฯ แท้จริง
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  12 ก.ค. 60 
 
กทม.ให้ทุนเรียนครู'มศว'
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมพิจารณาโครงการทุนเอราวัณเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด กทม. หรือบุตรข้าราชการและบุคลากร กทม.ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยจะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้จัดสรรโควต้าให้นักเรียนสังกัดโรงเรียน กทม.ได้ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ปีละ 30 คน
หนังสือพิมพ์มติชน:  12 ก.ค. 60 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]  161  [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [ Next -> ]

News Clips Online