News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 21, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

"มศว"เปิดคลีนิคเด็กพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แจ้งว่า ใครที่มีบุตรหลาน หรือลูกศิษย์ที่มีลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือผู้ปกครองบางคนอยากนำลูกหลานมาทดสอบไอคิว ติดต่อได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ ที่อาคาร 8 ชั้นล่าง มศว
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 พ.ย. 49 
 
ศธ.ตั้งงบฯ ปี 50กว่า3แสนล้าน
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ว่า ศธ.ได้จัดทำคำของบฯเสนอต่อสำนักงบประมาณแล้ว โดยเสนอขอไปจำนวน 337,847.87 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 112,255.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 ซึ่งในอีก 2 สัปดาห์จะทราบผลว่าสำนักงบประมาณจะปรับลดหรือจัดสรรให้เต็มตามจำนวนที่เสนอขอ ทั้งนี้ การจัดทำคำของบฯของ ศธ.ได้เสนอลำดับความสำคัญของงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.เพื่อให้สำนักงบประมาณได้คำนึงด้วย เช่น เงินวิทยฐานะ เงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อขยายผลรองรับการกระจายอำนาจ
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 พ.ย. 49 
 
รายละเอียดนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 นั้น ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำเรียนท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล ในประการสำคัญในอันที่จะธำรงพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ และมุ่งประสงค์จะแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และความมั่นคงของชาติ เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งมวล
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 พ.ย. 49 
 
คณะ กก.กฤษฎีกาชุดใหม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 จำนวน 99 คน นั้น ได้ดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระ 3 ปีแล้ว จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหม่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 จำนวน 113 คน
หนังสือพิมพ์มติชน:  31 ต.ค. 49 
 
มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข
ในขณะที่สังคมกำลังมุ่งมั่นเพื่อการสร้างมาตรฐานให้ลูกหลานปลอดอบายมุข เป็นสิ่งท้าทายของผู้บริหารประเทศชุดเฉพาะกิจที่ต้องมีนโยบายโดนใจสังคมอย่างเต็มที่

ผู้เขียนขอปรบมือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ออกมานำกระแสสังคมอุดมปัญญา งดโฆษณาเหล้า ปรับอุณหภูมิบ้าหวยให้เหมาะสม

เพียงแต่ยังไม่สำเร็จตามที่ควรเป็น ผู้บริหารส่วนอื่นยังติดกับกรอบแนวคิดที่นึกถึงรายได้ แต่ขาดมิติความบรรลัยของสังคมภาพรวม

ดังนั้นความโง่ จน เจ็บ ยังคงอยู่คู่กิเลส คนหวังรวยทางลัดต่อไป
หนังสือพิมพ์มติชน:  31 ต.ค. 49 
 
ร้านขายเหล้าหน้ามหาวิทยาลัย ปัญหาเก่าที่รอกฎหมายใหม่มาดูแล
หลังมีรัฐบาลใหม่ น.พ.มงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุข ที่เข้ารับตำแหน่งก็เร่งเดินนโยบายดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ด้วยการควบคุมการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันคนรุ่นใหม่กลายเป็นนักดื่ม
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  30 ต.ค. 49 
 
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า วันที่ 7-9 พ.ย.นี้ มศว จะจัดงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ โดยผนวกเข้ากับวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  30 ต.ค. 49 
 
"หม่อมอุ๋ย"รับปากช่วยแก้หนี้สินครู
ศ.ดร.วิจิตรกล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธรได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายเรื่องมาก อาทิ เรื่องปัญหาหนี้สินครู ซึ่ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธรเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและขอให้ ศธ.ทำข้อมูลรายละเอียดไปเสนอ โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธรรับปากจะช่วยดูแลเรื่องสถาบันการเงินและงบประมาณ เพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
หนังสือพิมพ์มติชน:  25 ต.ค. 49 
 
ไฟเขียว"มศว"ใช้ที่ดินส.ป.ก.206ไร่
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ มศว องครักษ์ จ.นครนายก ให้มีความพร้อม และมีศักยภาพทางวิชาการ โดยมีโครงการใหม่อีก 3 โครงการ คือ 1.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์และรวบรวมพรรณพืชหายาก 2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ 3.โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
หนังสือพิมพ์มติชน:  23 ต.ค. 49 
 
ห้ามโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวม.ราชภัฏทั้งหลายที่มีปัญหาการจัดระเบียบแหล่งเริงรมย์หรือร้านเหล้าที่อยู่ใกล้สถาบัน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  23 ต.ค. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530]  531  [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [ Next -> ]

News Clips Online