News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 20, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

ข้อมูล-ตัวชี้วัดความโปร่งใส
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ "หน่วยงานของรัฐ" มีหน้าที่ "เปิดเผย" ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน และต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสมากขึ้น เพราะเอกสารต่างๆ อาจถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ก.ค. 49 
 
กางผลวิจัย "มศว" ทำอย่างไร...ดึงชุมชนสร้าง"ร.ร."เข้มแข็ง
สัมมนาเรื่อง "การรายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ สกศ. ในฐานะประธานการสัมมนา เกริ่นนำว่า สกศ.ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาได้จัดให้ดำเนินการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ศึกษาปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ และคณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้ดำเนินการวิจัย
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ก.ค. 49 
 
รัฐการันตีจ่ายเงินเดือน ขรก. 'ทักษิณ' หวั่นการเมือง ทำวืดเป้าภาษีปีงบ 2550
สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวระหว่างการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงรัฐบาลรักษาการ ว่า งบประมาณประจำปี 2549 ที่จะหมดในวันที่ 30 ก.ย.2549 และงบประมาณประจำปี 2550 จะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค.2549 แต่ขณะนี้ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นประเทศไทยและขั้นตอนจะเสนองบประมาณปี 2550 และปี 2551 พร้อมกัน เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  13 ก.ค. 49 
 
รุดพบ "จาตุรนต์" ชี้จุดบอดเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเลขาธิการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ปอมท. ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ. 2549 ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2549 ทั้งนี้ ปอมท.ได้หารือเรื่องนี้ 2 ครั้ง โดยมีความเห็นเป็นมติเอกฉันท์ว่า ประกาศดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายๆด้าน ทั้งนี้ เห็นร่วมกันว่าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ.ฉบับเดิม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  12 ก.ค. 49 
 
นิสิต"มศว"หนุนทบทวนดบ.กองทุน"กรอ."
น.ส.วรรณวดี พรหมสุรินทร์ หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์กรณีนายเปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา จะนำเรื่องการคิดดอกเบี้ยของกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดอกเบี้ยแพงมาก เข้าปรึกษากับนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะเสนอให้มีการทบทวนในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ที่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มปล่อยกู้ให้นักศึกษาตั้งแต่ปีแรก และคิดดอกเบี้ยตามอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งถ้าต้องการช่วยเหลือให้โอกาสเยาวชนไทยได้เรียนในระดับอุดมศึกษา ก็อยากเสนอให้คณะทำงานในเรื่อง กรอ.ลองพิจารณาในประเด็นดังนี้ 1.นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 น่าจะให้ปลอดดอกเบี้ย จากนั้นอาจคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1-2 ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4

หนังสือพิมพ์มติชน:  12 ก.ค. 49 
 
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่
ก.ค.ศ.มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขจากหลักเกณฑ์เดิม (ว 15/2548) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

2.ให้นำคำร้องของผู้ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ และต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการพิจารณาในคราวเดียวกัน

3.กรณีมีตำแหน่งว่าง ให้คำนึงถึงสัดส่วนของตำแหน่งที่จะรับย้าย กับที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ใช้ตำแหน่งว่างพิจารณารับย้ายก่อนการบรรจุ และแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

4.องค์ประกอบการพิจารณาการย้าย
หนังสือพิมพ์มติชน:  10 ก.ค. 49 
 
จงเดินตามรอยพระบาทในหลวง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยนั้น มีผลพวงมาจากแนวคิด วิธีการ ตลอดถึงนโยบายของผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บางปัญหาเกิดขึ้นเพราะเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่ผู้ใหญ่คิด และวางแผนขึ้นแทบทั้งสิ้น ธุรกิจต่างๆ มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน เพียงเพราะเชื่อว่าเด็กไม่ค่อยคิดอะไรมากนัก อยากได้ อยากมีหรืออยากเป็นก็ต้องได้ ต้องมีและต้องเป็นให้ได้ การยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยเกิดขึ้นในวัยนี้
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  10 ก.ค. 49 
 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ ใครจะตรวจสอบ "อาจารย์"
การขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยในช่วงกว่า 10 ปีมานี้ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคนับว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงในเชิงปริมาณ

กล่าวคือ มีสถาบันการศึกษาที่สามารถรองรับการเข้าเรียนระดับดังกล่าวจำนวนมากในรูปแบบของการขยาย มีทั้งจัดการศึกษาในที่ตั้งและตามศูนย์การศึกษา
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ก.ค. 49 
 
ฟินแลนด์ จัดการศึกษาเยี่ยม
ภาวิช" ปลื้มประเทศฟินแลนด์จัดการศึกษาเยี่ยม อ้างปิซ่าระบุเป็นประเทศที่จัดการศึกษาดีที่สุดในโลก เผยเคล็ดลับเพราะมีครูดี สกอ.เตรียมส่งอาจารย์เรียนต่อ 20 ทุน
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  6 ก.ค. 49 
 
กก.ไทย-ฝรั่งเศสไฟเขียววิจัย5สาขาใหม่
ในการประชุมร่วมคณะกรรมการวิจัยไทยและฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้ทบทวนเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่างความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และฝรั่งเศสกับอื่นๆ โดยมี 7 ประเทศในทวีปเอเชียที่ฝรั่งเศสมีความร่วมมือด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน ไต้หวัน อินเดีย ไทย รวมถึง ออสเตรเลีย ปรากฏว่าฝรั่งเศสพอใจความร่วมมือกับไทยอย่างมาก โดยดูได้จากความร่วมมือในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสมีความร่วมมือกับไทยสูงถึง 47% ของโครงการทั้งหมด หรือคิดเป็น 30 กว่าโครงการ ขณะที่ร่วมมือกับออสเตรเลีย 20% ญี่ปุ่น 16% เป็นต้น ทั้งนี้ ฝรั่งเศสอยากมีความร่วมมือกับไทยต่อ
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 ก.ค. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545]  546  [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [ Next -> ]

News Clips Online