News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 21, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

มศว หวั่นสายมนุษย์ฯ-สังคมตกงาน เน้นนิสิตสร้างงาน
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งการเมืองในประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้ง จึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและกระทบต่อการจ้างงานว่า เป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างมาก
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 ต.ค. 51 
 
มศวตั้งมูลนิธิสร้างคุณภาพหมอใหม่
ศ.น.พ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ มศว กำลังดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา มศว ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาแพทย์ มศว ให้มีคุณภาพตามหลักการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาแพทย์ มศว 6 ด้าน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  28 ต.ค. 51 
 
สถานทูตไทยในเดนมาร์ก เสริมทักษะ สร้างความ มั่นคงในครอบครัวแก่หญิงไทย
สถานทูตยังจัดทำ โครงการรักษ์ไทย อนุรักษ์ความเป็นชาติไทย ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมและภาษาไทย ในหมู่เยาวชนสัญชาติไทย หรือเชื้อสายไทยในเดนมาร์กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความผูกพันกับประเทศไทย มีความหวงแหนและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นไทยให้ ดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โครงการสอนภาษาไทยนี้ ดำเนินการสอนโดยครูอาสา ซึ่งเป็นคนไทยในเดนมาร์กซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทย และครูอาสาส่วนหนึ่งได้เคยเข้ารับการอบรมกลวิธีการสอนจากคณะ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่เดินทางมาสอนเยาวชนไทยและอบรมคณะครูอาสาเมื่อเดือนเมษายน 2551
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  28 ต.ค. 51 
 
เครือข่ายปัญญาสยามเสนอวัดความรู้ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)และเลขาธิการเครือข่ายปัญญาสยาม เปิดเผยว่ากลุ่มอาชีพต่างๆ มาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แพทย์ วิศวกร นักกฏหมาย นักบัญชี เภสัชกร สถาปนิก และนักธุรกิจรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ เครือข่ายปัญญาสยาม เพื่อทำงานทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง
หนังสือพิมพ์มติชน:  27 ต.ค. 51 
 
พิมพ์หนังสือทัพธรรม“หลวงพ่อปัญญา” เตือนสติคนไทย
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่ากองทุนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและศูนย์ศึกษาและเผยแพร่พุทธธรรม ปัญญานันทภิกขุ “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (โรงพยาบาลชลประทาน) จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เป็นหนังสือสาระและภาพตลอดชีวิตของหลวงพ่อ ซึงจะช่วยให้กระตุ้นเตือนสติคนไทย ในการรักษาศีล รักษาธรรม
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 ต.ค. 51 
 
“เครือข่ายปัญญาสยาม”ขอรัฐสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และเลขาธิการเครือข่ายปัญญาสยาม เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มอาชีพต่างๆ มาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แพทย์ วิศวกร นักกฏหมาย นักบัญชี เภสัชกร สถาปนิก และนักธุรกิจรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ เครือข่ายปัญญาสยาม เพื่อทำงานทางการเมือง โดยทางเครือข่ายพยายามจะทำก็คือให้ความรู้ และแนวทางการแก้ปัญหาทางการเมืองแก่สังคมไทย
หนังสือพิมพ์มติชน:  24 ต.ค. 51 
 
"เมืองไทยไปทางไหนดี...?"
เมืองไทยไปทางไหนดี...? ขึ้นอยู่กับถามใคร รัฐบาลตอบว่าก็ไปตามปกติ มีรัฐบาลคณะรัฐมนตรี บริหารประเทศ ตำรวจ ทหาร ดูแลความเรียบร้อย หากถามพันธมิตรจะตอบถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหุ่นเชิด ต้องขับไล่ออกไป สร้างการเมืองใหม่
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ต.ค. 51 
 
สร้าง “ภูมิต้านทาน” สู้โลกร้อน
ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา กล่าวว่า จากข้อมูลจากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเด็กและครอบครัว ที่ได้จัดทำเป็นสถิติในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานั้น พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีพัฒนาการรวมปกติทุกด้านเพียงร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 นั้นถือว่ามีพัฒนาการค่อนข้างล่าช้า ส่วนใหญ่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การปรับตัว และการช่วยเหลือตนเอง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  22 ต.ค. 51 
 
งานวันครูโลก 8–11 ธ.ค. เสริมศักยภาพครูไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) แจ้งว่า ขณะนี้ผู้ที่เข้าเว็บไซด์ มศว www.swu.ac.th จะเห็นการประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก จัดขึ้นวันที่ 8 – 11 ธันาคม 2551 ใช้บทกลอน 1 บท ซึ่งเป็นผลงานของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีใจความว่า ... ชาติยืนยงคงอยู่เพราะครูดี สำคัญนักหน้าที่เรามีอยู่ งานก่อสร้างห้างหอ ยากพอดู แต่งานครูยากยิ่งกว่าสิ่งใด
หนังสือพิมพ์มติชน:  20 ต.ค. 51 
 
มศว ลุยอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมม.ชุมชน สัมมนา‘พอเพียง
ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า วันที่ 22 ต.ค. ที่จะถึงนี้คณะผู้บริหาร มศว กว่า 200 คน จะเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลโครงการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย ตรอน มศว จ.อุตรดิตถ์ อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงแรมสีหราช
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  17 ต.ค. 51 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457]  458  [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [ Next -> ]

News Clips Online