News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 21, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

นิทานมีชีวิต
เรื่องเล่าหรือนิทานแบบไหนที่ฟังหรืออ่านแล้วรู้สึกว่า มีชีวิต และทำให้รู้สึกสนุก อยากฟัง อยากรู้ ตอนต่อไปเรื่อยๆ ... นี่คือส่วนหนึ่งของเวทีแลกเปลี่ยน Spiriyual talks on campus #4 ของสวนเงินมีมา และสสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เรื่อง นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต โดยวิทยากรที่เป็นนักเล่าเรื่อง ผ่านตัวหนังสือและบทเพลง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  13 ก.พ. 62 
 
งาน Psychoday
ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมงาน Psychoday ครั้งที่ 15 วันที่ 16 มี.ค. เวลา 16.00-20.00 น. ที่ห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ รายละเอียดติดตามที่ http://www.facebook.com/SWUPSYC HODAY/
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  12 ก.พ. 62 
 
การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์
10.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) และ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด "ศึกวิรุญจำบัง" รำเบิกโรง ชุด "บรรสานศัพท์ ซ้องพระกรุณา 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" การแสดงดนตรีร่วมสมัย และละครประยุกต์ เรื่อง "หิมเวศมนตรา" รอบแรกที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และรอบที่ 2 เวลา 16.00 น. ............
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  11 ก.พ. 62 
 
คุ้มครองทางออนไลน์
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามระหว่าง สุรางคณา วายุภาพ ผอ. ETDA กับ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. เพื่อร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธี
สยามธุรกิจ:  11 ก.พ. 62 
 
กิจกรรมลมหายใจไร้มลทิน
ประเภทวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "คด (แต่ไม่) โกง" ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม SJ production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี, ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  11 ก.พ. 62 
 
ปั้นคนอีคอมเมิร์ซ
สุรางคณา วายุภาพ ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในงาน Thailand e-Commerce Week 2019 โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยนครินทร์วิโรฒ (มศว) ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  11 ก.พ. 62 
 
จำรูญ ชินธรรมมิตร์ 'ซีอีโอ'หัวใจสีเขียว
จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับชั้นนำ
ยังได้ขับเคลื่อนธุรกิจ ในรูปแบบของการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) โดยเป็น 1 ใน 5 ภาคี (เบญจภาคี) ลงนามความร่วมมือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิชชาลัย (ต่อมาใช้ชื่อ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน
สยามธุรกิจ:  11 ก.พ. 62 
 
การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย ประถม) และสมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ ชมการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด "ศึกวิรุญจำบัง" รำเบิกโรง ชุด "บรรสานศัพท์ ซ้องพระกรุณา ๖๖ พรรษา มหาวชิราลงกรณ" การ แสดงดนตรีร่วมสมัย และ การแสดงละครประยุกต์เรื่อง "หิมเวศมนตรา" ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  8 ก.พ. 62 
 
สาธิต มศว ประสานมิตร เชิญชมโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด "ศึกวิรุญจำบัง"
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด "ศึกวิรุญจำบัง" รำเบิกโรง ชุด "บรรสานศัพท์ ซ้องพระกรุณา ๖๖ พรรษา มหาวชิราลงกรณ" การแสดงดนตรีร่วมสมัย และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง "หิมเวศมนตรา"ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพนัธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐น.และรอบที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา:  7 ก.พ. 62 
 
งาน ไทยแลนด์ อีคอมเมิร์ซ วีก 2019 ที่ มศว
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ไทยแลนด์ อีคอมเมิร์ซ วีก 2019
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  6 ก.พ. 62 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]  82  [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [ Next -> ]

News Clips Online